Про ІТК

Юридичний Комітет

Юридичний Комітет є структурним підрозділом Асоціації, який здійснює юридичну підтримку діяльності Асоціації.

Функції Юридичного Комітету, полягають у:

  • здійсненні юридичної експертизи проектів (варіантів) рішень Асоціації щодо їх відповідності законодавству та документам Асоціації
  • здійсненні юридичної експертизи розроблених Асоціацією пропозицій та проектів змін до чинного законодавства, яке стосується телебачення та реклами; 
  • розробці пропозицій та проектів змін до чинного законодавства, яке стосується телебачення та реклами; 
  • подачі висновків щодо прийняття, зміни або скасування нормативно-правових актів стосовно телебачення та реклами; 
  • юридичному захисті спільних інтересів Членів Асоціації; 
  • сприяння співробітництву Членів Асоціації у юридичних питаннях; 
  • розробка актів рекомендаційного характеру щодо діяльності Членів Асоціації та подання їх на затвердження Загальних Зборів;
  • здійсненні інших юридичних функцій, що випливають з мети, завдань та предмету діяльності Асоціації.


Члени Юридичного Комітету ІТК:

Андрієнко Олена
керівник юридичного відділуPublicis Groupe Media,
уповноважений представник Юридичного Комітету на Загальних Зборах Асоціації
Максимчук Анатолій
Заступник Генерального директора StarLight 
Бронішевська Алла
віце-президент, головний радник Atlantic Group
Смирнова Тетяна
директор з юридичних питань 1+1
       Мороз Катерина
директор юридичного департаменту Новий канал
Прозоровський Тарас
керівник юридичної служби Інтер
Ліщик Інна
керівник юридичного відділу креативного напрямку АДВ Груп
Буцан Євген
директор юридичного департаменту МГУ
       Стройко Ірина
старший юрисконсульт 1+1
Джус Дар'я
керівник юридичної служби М1
Корнієнко Марина
керівник групи юридичної підтримки департаменту власного виробництва СТБ
Закусило Анна
керівник юридичного департаменту Atlantic Group
       
Ніневська Зореслава
заступник керівника юридичного відділуPublicis Groupe Media 
Карпов Олександр
заступник директора юридичного департаменту Новий канал
Чемес Володимир
радник Генерального директора з правових питань ТРК Україна
Нестор Наталія
юрист ТОВ Майндшер (GroupM)
       Жук Діана
юрисконсульт М1 
Поліщук Сергій
юрисконсульт М1
Савчук Юрій
керівник відділу комерційного супроводу Інтер
Скрипка Ірина
юрист юридичного відділу StarLight 
       Фоменко Людмила
юрисконсульт ICTV
Цикаленко Тетяна
юрист юридичного відділу StarLight
Мекеда Юрій
керівник юридичного відділу медіа напрямку АДВ Груп

Ірина Прибиткова

 юрисконсульт  MediaCom Ukraine

       


Наконечна Людмила
керівник відділу юридичного забезпечення власного виробництва СТБ
Плєтньова Олена
старший юрисконсульт Publicis Groupe Media
Гайова Анна
юрисконсульт Publicis Groupe Media 
Мусійко Ольга
начальник юридичного відділу НТН 
       
Хмарук Ольга
керівник юридичного управління ICTV
Штронда Вікторія
юрисконсульт СТБ
Ярун Тетяна
юрисконсульт 1+1 
Старовойт Роман
юрисконсульт Інтер
       
Близнюченко Анатолій
юрисконсульт Media Arts Group Ukraine
Грабєжов Олексій
5 канал 
Ткаченко Наталія юрисконсульт Publicis Groupe Media Гемай Надія
юрисконсульт К1
       

Трикоз Ольга
юрисконсульт К1
Жарук Сергій
юрисконсульт НТН
Бабенко Андрій
юрисконсульт СТБ