Прес-центр

До проекту закону про внесення змін до Закону України «Про рекламу» (щодо встановлення відповідальності за розміщення реклами у непристосованих для цього місцях) реєстр. № 3569

13-01-2009

Зауваження та пропозиції Асоціації «Індустріальний Телевізійний Комітет» до Проекту Закону про внесення змін до Закону України «Про рекламу» (щодо встановлення відповідальності за розміщення реклами у непристосованих для цього місцях) реєстр. № 3569 від 26.12.2008.

Автори: н.д. Уколов В.О., н.д. Абдуллін О.Р.

Проектом закону передбачено внести зміни до ч. 4 ст. 27 Закону України «Про рекламу», а саме збільшити удвічі розмір штрафних санкцій для розповсюджувачів реклами за порушення встановленого законодавством порядку розповсюдження та розміщення реклами.

Чинна редакція Закону України «Про рекламу» передбачає, що на розповсюджувачів реклами за порушення встановленого законодавством порядку розповсюдження та розміщення реклами накладаються штрафні санкції у розмірі п’ятикратної вартості розміщення реклами. Такі санкції на нашу думку є цілком достатніми.

Вважаємо, що даний законопроект є недосконалим і логічно необґрунтованим. Більшість змін, пропонованих законопроектом, стосуються зовнішньої реклами, але збільшення штраф санкцій потягне негативні наслідки не лише для розповсюджувачів зовнішньої реклами, а взагалі для всіх розповсюджувачів реклами, в тому числі і телеканалів, як розповсюджувачів реклами на телебаченні.

В сучасних кризових умовах телеіндустрія потребує підтримки та протекціонізму з боку держави, а не необґрунтованого збільшення розміру штрафних санкцій. Адже кризові явища в Україні спровокували значне падіння темпів розвитку медійної галузі.

Вважаємо, що положення Закону України «Про рекламу», які вступили в силу з 01.01.2009 р. стосовно заборони реклами тютюнових і алкогольних виробів засобами зовнішньої реклами та додаткових обмежень спонсорства алкоголем і так несуть значне навантаження на рекламну та медійну галузь, що не може позитивно відбитися на їх розвитку.

На сьогодні необхідно змістити акценти регулювання медійної галузі, а саме перейти від обмежень в бік встановлення пільг та преференцій для галузі.

Збільшення штрафних санкцій для рекламорозповсюджувачів гальмуватиме розвиток галузі. Крім того кошти, які автори проекту пропонують ввести, як додаткові штрафні санкції змогли б піти на розвиток власного виробництва телеканалів, допомогли б підсилити рівень українського кінематографу, запобігти втраті робочих місць, що є дуже актуальними заходами в період кризи.

Вважаємо, що даний законопроект є недосконалим, логічно необґрунтованим та негативним для рекламної та телевізійної галузей, а його прийняття накладе непосильний фінансовий тягар на всіх розповсюджувачів реклами.

З огляду на вищевикладене, просимо Комітет не підтримувати прийняття даного законопроекту.

Сторінка законопроекту