Прес-центр

Про внесення змін до Закону України "Про рекламу" № 3002

23-06-2009

Пропозиції та зауваження Асоціації «Індустріальний Телевізійний Комітет» до Проекту Закону про внесення змін до Закону України «Про рекламу» № 3002 від 21.07.2008р.

Автори: н.д. Кондратюк О.К., Герман Г.М. Зарубінський О.О., Баграєв М.Г.

Законопроектом пропонується внести до Закону України «Про рекламу» зміни, спрямовані на вдосконалення правового регулювання відносин, що виникають у процесі замовлення, виготовлення та поширення соціальної реклами та регламентації рекламної діяльності політичних партій та громадських організацій поза межами виборчого процесу.

На нашу думку, запропоновані даним законопроектом зміни є доцільними і матимуть позитивний вплив на сферу регулювання соціальної реклами та рекламної діяльності політичних організацій та громадських організацій. Наша Асоціація завжди підтримувала необхідність більш детального регулювання цієї сфери. Водночас слід зауважити, що запропоновані зміни до частин 2,4 ст. 12 Закону України «Про рекламу» можуть призвести до повторної активізації конфлікту відносно віднесення певних типів звернень державних органів та їх посадових осіб до соціальної реклами: так наприклад, ми завжди відстоювали позицію, відповідно до якої привітання посадових осіб та державних органів зі святкових та інших нагод не є соціальною рекламою, оскільки на нашу думку вони не спрямовані ані на досягнення суспільно корисних цілей, ані популяризацію загальнолюдських цінностей. Частково дане питання вирішене у частині 6 ст. 12 запропонованих змін, але ми вважаємо доцільним доповнити її положенням, відповідно до якого привітання та звернення державних органів та їх посадових осіб не можуть вважатись соціальною рекламою.

Також нашу увагу звернули положення ч.3 ст.12-1 запропонованих змін. На нашу думку є необхідність конкретизувати положення щодо необхідності отримання згоди політичної партії на розповсюдження реклами, програм, політичних заходів, керівників або членів політичної партії від її імені, замінивши її положенням про необхідність отримання такої згоди від відповідного керівного органу партії.

Ми щиро підтримуємо зміни, запропоновані ч.6-7 ст. 12-1 законопроекту. Дискусія щодо необхідності прийняття таких змін ведеться вже тривалий час, і їх прийняття призведе до значного зменшення обсягу недобросовісної реклами, особливо напередодні виборів Президента України.

Виходячи з вищезазначеного просимо Комітет Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації підтримати законопроект № 3002 з урахуванням вищезазначених зауважень.

Посилання на законопроект