Прес-центр

Про внесення змін до Закону України «Про рекламу» № 3081

23-06-2009

Пропозиції та зауваження Асоціації «Індустріальний Телевізійний Комітет» до Проекту Закону про внесення змін до Закону України «Про рекламу» № 3081 від 28.08.2008р (текст до другого читання від 03.04.2009).

Автор: Президент України Ющенко В.А.

Вважаємо, що визначення «телепродажу», запропоноване проектом закону, не відповідає Європейській конвенції про транскордонне телебачення і не відповідає меті законопроекту – приведення Закону України «Про рекламу» у відповідність до положень Конвенції. Натомість пропонуємо визначення, яке міститься в Конвенції: «телепродаж» означає безпосередні пропозиції, що транслюються громадськості для постачання за плату товарів чи послуг, зокрема нерухомого майна, прав та зобов’язань.

На нашу думку телепродаж не повинен включатися до квоти, відведеної на рекламу. Включення телепродажу до квоти реклами не сприятиме розвитку телерадіоорганізацій, прибутки яких значно зменшились у період фінансово-економічної кризи, та перешкоджатиме створенню сприятливих умов для вироблення якісного телевізійного продукту.

Також вважаємо доцільним залишити ті правила переривання рекламою кіно- і телефільмів, які передбачені ст.13 чинного Закону України «Про рекламу» і наразі не вводити в національне законодавство більш суворі обмеження, закріплені Європейською конвенцією про транскордонне телебачення та даним законопроектом, оскільки наступного року буде завершена процедура прийняття змін до Конвенції з метою приведення її тексту у відповідність до положень Директиви 2007/65ЕС від 11 грудня 2007 року про Аудіовізуальні медіа послуги, яка передбачає більш демократичне регулювання даної сфери, а саме:

  • рекламні паузи можливі кожні півгодини;
  • перерва на рекламу буде дозволена кожні 30 хвилин у телевізійних фільмах, кінематографічних творах та передачах новин;

Виходячи з вищевикладеного можна зазначити, що в сучасних кризових умовах телеіндустрія потребує підтримки та протекціонізму з боку держави, тому доцільним буде відхилити пропоновані даним законопроектом обмеження (стосовно включення телепродажу до квоти реклами та нових правил переривання рекламою кіно- і телефільмів) для індустрії, як такі, що перешкоджають їй нормально розвиватися. Адже, кризові явища в Україні і так спровокували значне падіння темпів розвитку медійної галузі.

Вважаємо, що чинне законодавство містить достатньо вимог щодо регулювання реклами.

Посилання на законопроект