Прес-центр

Про внесення змін до ст. 31 Закону України “Про телебачення і радіомовлення” щодо зменшення впливу світової економічної кризи на діяльність електронних засобів масової інформації в Україні №5096

14-09-2009

Пропозиції та зауваження Асоціації «Індустріальний Телевізійний Комітет» до Проекту Закону «Про внесення змін до ст. 31 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» щодо зменшення впливу світової економічної кризи на діяльність електронних засобів масової інформації в Україні № 5096 від 3 вересня 2009 року.

Автори: н.д. Кармазін Ю.А., н.д. Бондаренко О.А., Уколов В.О., Ландік В.І.

Асоціація «Індустріальний Телевізійний Комітет» (надалі — ІТК), як асоціація, що об’єднує провідних гравців телерадіоринку України підтримує Проект Закону «Про внесення змін до ст. 31 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», щодо зменшення впливу світової економічної кризи на діяльність електронних засобів масової інформації в Україні (надалі — Проект). Вважаємо, що даний Проект є першим кроком на зустріч незалежним телерадіоорганізаціям України, що не перший рік працюють у профільній сфері з метою створення якісного інформаційного простору, що забезпечує інформаційні потреби громадян України.

У зв'язку з ситуацією, яка склалася протягом 2009 року, Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення (надалі — Національна рада) відповідно до чинного законодавства анульовує ліцензії на мовлення у зв’язку з неможливістю сплати телерадіоорганізаціями ліцензійних зборів на продовження ліцензій.

Вітаємо пропоновані Проектом зміни у чинну редакцію Закону України «Про телебачення і радіомовлення», а саме, положенням про плату за видачу, продовження, переоформлення та видачу дубліката ліцензії на мовлення, яким фактично зобов’язати Національну раду переглянути рішення про анулювання ліцензій на мовлення телерадіоорганізацій, термін дії яких закінчився 2009 року і які з причин неплатоспроможності у зв’язку з глобальною економічною кризою не мали змоги сплатити суму ліцензійного збору в повному обсязі у встановлені чинним законодавством терміни та поновити вказані ліцензії з відстроченням або розстроченням сплати суми ліцензійного збору.

Виходячи з того, що одним з найнеобхідніших завдань у процесі будівництва демократичної держави та народження європейської спільноти є захист інформаційних потреб громадян, незалежні телерадіоорганізації України повинні існувати та розвиватися, а держава повинна створювати сприятливі умови для їх подальшого існування та розвитку, особливо в умовах економічної кризи. Тому позитивним аспектом Проекту являється те, що у ньому пропонується на законодавчому рівні зменшити вплив глобальної економічної кризи на діяльність незалежних телерадіоорганізацій України і, відповідно, забезпечити реалізацію конституційного права громадян України на отримання інформації через телерадіомовлення.

Другим позитивним аспектом цього Проекту є те, що з його прийняттям Національна рада буде зобов’язана переглянути усі рішення про анулювання ліцензій на мовлення термін дії яких закінчився в 2009 році, які з причин неплатоспроможності у зв’язку з глобальною економічною кризою не можуть сплатити суму ліцензійного збору в повному обсязі у встановлені чинним законодавством терміни. Національна рада в такому випадку зможе поновити дію ліцензій телерадіоорганізацій з відстроченням або розстроченням сплати суми ліцензійного збору.

Вважаємо що Проектом запропоновані ті зміни, які на даний момент просто необхідні для подальшої ефективної діяльності телерадіоорганізацій на території України. З урахування вищевикладеного просимо Комітет Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації підтримати даний Проект та посприяти в подальшому його прийнятті Верховною радою України.

Посилання на законопроект