Прес-центр

Лобіювання в Україні та за кондоном: досвід, проблеми і перспективи

26-02-2009

Очевидно, що українське суспільство на сьогоднішній день стоїть перед серйозним випробуванням. Кризові явища в політичній, економічній і правовій системах України у поєднанні із світовими трансформаційними процесами демонструють необхідність формування принципово нових підходів до вирішення традиційних проблем та реакції на нові виклики суспільного і державного розвитку.

Так, нині продовжує вдосконалюватися стрижневий елемент правової системи – система конституційного права України. Одні, як правило, пострадянські інститути цієї галузі права втрачають своє значення та нівелюються, тоді як інші, раніше невідомі в Україні, але які позитивно зарекомендували себе в демократичних країнах, долають нелегкий шлях адаптації та утвердження в національному праві. Одним із таких нових і нині витребуваних інститутів, є інститут лобіювання.

Закономірно, що на сьогодні розвиток України як демократичної, правової держави забезпечується, з-поміж інших чинників, станом розвитку народовладдя та рівнем унормування і гарантованості прав і свобод людини. Конституція та закони України закріплюють широке коло політичних прав і свобод людини, реалізація яких забезпечує демократичний характер нашої держави.

Український народ як носій суверенітету і єдине джерело влади в Україні здійснює свою владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування (ст. 5 Конституції). Згідно із ст. 38 Основного Закону громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, а ст. 40

Конституції гарантує всім право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення, або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів.

Громадяни мають право й на інші, не заборонені Конституцією та законами України, форми і види участі в управлінні державними справами. Передусім, йдеться про право людини чинити цілеспрямований вплив на здійснення державної влади, однією з форм реалізації якого виступає лобіювання.

До того ж, інститут лобіювання в багатьох країнах виконує важливу функцію забезпечення ефективної взаємодії між громадянами, інститутами громадянського суспільства, суб’єктами господарювання з одного боку, і органами державної влади з іншого, у питаннях формування державної політики і забезпечення контролю за діяльністю останніх. Крім того, інститут лобіювання є дієвим інструментом мінімізації корупції і корупційних ризиків.

Повний текст документу Ви можете знайти у додатку до цієї сторінки.