Про ІТК

Голова

Вітання Олега Попенка
Голови Індустріального Телевізійного Комітету

Індустріальний Телевізійний Комітет (ІТК)- це професійне галузеве об’єднання провідних телеканалів, медійних агенцій та рекламодавців, що представляє інтереси усієї телевізійної галузі України.

ІТК дбає про розвиток усіх напрямків телеіндустрії, використовуючи внутрішній потенціал галузі, розвиваючи міжнародні зв’язки, вдосконалюючи стандарти взаємодії між учасниками ринку та державними структурами, змінюючись внутрішньо, змінює якість мислення та підходів до нових викликів та можливостей, які розвивають та рухають вперед українське телебачення.

ІТК є голосом індустрії в державних органах та судах, представляє та лобіює інтереси своїх членів у парламенті України. Працюючи у складі робочих груп парламенту, ІТК приймає участь у аналізі існуючих та створенні нових законопроектів в галузі телебачення, медіа та реклами. Об’єднання провідних юристів телевізійної галузі – Юридичний комітет ІТК – це потужний аналітичний механізм в структурі ІТК.

З моменту свого створення, ІТК є єдиним індустріальним замовником системи телевізійних досліджень на ринку України. Технічний комітет ІТК постійно працює над вдосконаленням системи досліджень, відповідності міжнародним нормам та передовим технічним і методологічним досягненням. ІТК постійно залучає міжнародних експертів та проводить незалежні аудити системи телевізійних досліджень.

Одним із найважливіших напрямків діяльності ІТК є впровадження цифрового мовлення в Україні. Цифровий комітет ІТК займається вивченням досвіду країн, що вже запровадили цифрове мовлення, співпрацює з міжнародними та вітчизняними фахівцями з провадження цифрового телебачення. Цифровий комітет ІТК створив Дорожню карту – документ, який передбачає створення єдиного органу відповідального за впровадження ЦТБ в Україні та поєднує в собі чітку програму дій, перелік учасників переходу, включаючи державні органи, представників телевізійного бізнесу, продавців обладнання, громадські організації, ЗМІ. Міжнародний форум «Цифрове мовлення в Україні», який ІТК щороку проводить – є тією площадкою, де усі дотичні до впровадження цифрового телебачення в Україні можуть дізнатися про поточний стан перебігу подій, обговорити та вирішити ті труднощі, які стоять перед ринком на шляху до «цифри».

ІТК є єдиним представником українського телевізійного бізнесу на міжнародному рівні та є членом багатьох міжнародних телевізійних та медійних професійних об’єднань та спільнот. Приймає участь в міжнародних виставках семінарах, форумах з метою обміну досвідом та впровадженням передових підходів до телевізійного бізнесу.

Створення якісного телевізійного продукту - від новин до художніх та науково-популярних фільмів є тим мостом, який пов’язує телебачення як бізнес з вподобаннями, лояльністю та довірою глядача. Саме з метою формування та підвищення конкурентоспроможності українського телепродукту, залученням до міжнародної телевізійної спільноти провідних українських експертів, ознайомлення міжнародних телефахівців з можливостями українського ринку ІТК співпрацює з престижними міжнародними телевізійними преміями та фестивалями.

Фіксуючи усі етапи розвитку телевізійної галузі, формуючи стратегію її розвитку ІТК в рамках щорічної конференції «Телебачення як бізнес» створив площадку для зустрічі усіх учасників телевізійного бізнесу з метою обговорення тенденцій розвитку ринку, та впровадження спільних проектів. Учасниками конференції є представники державних органів, технічні фахівці, представники рекламних агенцій та рекламодавців, продавці обладнання, кабельні провайдери, представники ЗМІ, іноземні експерти.

Питання свободи слова та демократії починається з особистості та її цінностей. ІТК розуміє важливість створення умов для формування кадрів: креативних, професійних, відповідальних, які, будучи студентами сьогодні, формують свої особисті та професійні цінності, а вже завтра реалізують їх через роботу журналістом, режисером, оператором, медіа управлінцем. Саме тому «МедіаКар’єра» – це ще один важливий проект ІТК.

ІТК є надійним партнером та потужним важелем телеіндустрії у консолідації ринку з метою вирішення спільних завдань.

Успіх кожного окремого проекту ІТК, працівника компанії чи кожного з його членів є успіхом індустрії в цілому на кожному етапі розвитку та зростання українського телевізійного ринку. 

Олег Попенко
Голова ІТК, Генеральний директор РА «Пабліцис Груп»

 

 

Біографія:

У 1988 році вступив до Київсього університету ім Т.Шевченка на факультет журналістики. В 1993 році отримав диплом.

З 1992 по 1996 роки працював в РА Янко, в Міжнародному Медіа Центрі, MasterFoods та Commonwealth Resources.

З 1994 по 1995 рік навчався у Вищій школі Маастріхт, Нідерланди.

У 1996 році очолив РА DMB&B, яке виросло до рекламної групи Publicis Groupe.

У 2002 році ініціював створення Асоціації "Індустріальний Телевізійний Комітет".