Advocacy

Закони

1. Закон України «Про телебачення і радіомовлення»

Закон регулює відносини, що виникають у сфері теле- та радіомовлення на території України, визначає правові, економічні, соціальні, організаційні умови їх функціонування, спрямовані на реалізацію свободи слова, прав громадян на отримання повної, достовірної та оперативної інформації, на відкрите і вільне обговорення суспільних питань.

Текст закону

2. Закон України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення»

Закон визначає правові засади діяльності Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, її статус, компетенцію, повноваження, функції та порядок їх здійснення.

Текст закону

3. Закон України «Про інформацію»

Закон встановлює загальні правові основи одержання, використання, поширення та зберігання інформації, основні принципи інформаційних відносин та засади державної інформаційної політики. 

Текст закону

4. Закон України «Про доступ до публічної інформації»

Закон визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом, та інформації, що становить суспільний інтерес.

Текст закону

5. Закон України «Про захист персональних даних»

Закон регулює правові відносини, пов’язані із захистом і обробкою персональних даних, і спрямований на захист основоположних прав і свобод людини і громадянина, зокрема права на невтручання в особисте життя, у зв’язку з обробкою персональних даних. 

Текст закону

6. Закон України «Про рекламу»

Закон визначає засади рекламної діяльності в Україні, регулює відносини, що виникають у процесі виробництва, розповсюдження та споживання реклами.

Текст закону

7. Закон України «Про кінематографію»

Закон визначає правові основи діяльності в галузі кінематографії та регулює суспільні відносини, пов'язані з виробництвом, розповсюдженням, зберіганням і демонструванням фільмів.

Текст закону

8. Закон України «Про державну підтримку кінематографії в Україні»

Закон визначає засади державної підтримки кінематографії в Україні, що має на меті створення сприятливих умов для розвитку кіновиробництва, встановлення прозорих процедур здійснення фінансування державою проектів у сфері кінематографії

Текст закону

9. Закон України «Про авторське право і суміжні права»

Закон охороняє особисті немайнові права і майнові права авторів та їх правонаступників, пов’язані зі створенням та використанням творів науки, літератури і мистецтва - авторське право, і права виконавців, виробників фонограм і відеограм та організацій мовлення - суміжні права.

Текст закону

10. Закон України «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних»

Закон визначає правові основи розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних і спрямований на захист інтересів суб'єктів авторського права і суміжних прав та захист прав споживачів.

Текст закону

11. Закон України «Про телекомунікації»

Закон встановлює правову основу діяльності у сфері телекомунікацій.

Закон визначає повноваження держави щодо управління та регулювання зазначеної діяльності, а також права, обов’язки та засади відповідальності фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у даній діяльності або користуються телекомунікаційними послугами.

Текст закону

12. Закон України «Про радіочастотний ресурс України»

Закон встановлює правову основу користування радіочастотним ресурсом України, визначає повноваження держави щодо умов користування радіочастотним ресурсом України, права, обов'язки і відповідальність органів державної влади, що здійснюють управління і регулювання в цій сфері, та фізичних і юридичних осіб, які користуються та/або мають намір користуватися радіочастотним ресурсом України.

Текст закону

13. Закон України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України»

Закон створює правові основи діяльності Суспільного телебачення і радіомовлення України, визначає засади діяльності Національної суспільної телерадіокомпанії України.

Текст закону

14. Закон України «Про захист суспільної моралі»

Закон встановлює правові основи захисту суспільства від розповсюдження продукції що негативно впливає на суспільну мораль. Визначає основні напрями державного регулювання обігу інформаційної продукції, що негативно впливає на суспільну мораль.

Текст закону

15. Закон України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки»

Закон засуджує комуністичний та націонал-соціалістичний (нацистський) тоталітарні режими в Україні, визначає правові основи заборони пропаганди їх символіки та встановлює порядок ліквідації символів комуністичного тоталітарного режиму.

Текст закону

16. Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

Закон визначає правові та організаційні засади реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.

Текст закону

17. Закон України «Про Антимонопольний комітет України»

Закон визначає правовий статус та порядок діяльності Антимонопольного комітету України - державного органу із спеціальним статусом, метою діяльності якого є забезпечення державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності та у сфері державних закупівель.

Текст закону

18. Закон України «Про вибори народних депутатів України»

Закон регулює основні засади виборів народних депутатів України, процес їхньої підготовки та їх проведення. Закріплює способи та умови передвиборчої агітації.

Текст закону

19. Закон України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор»

Закон визначає правові засади здійснення державного регулювання господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні, визначає правові, економічні, соціальні та організаційні умови функціонування азартних ігор.

Текст закону

20. Європейська конвенція про спільне кінематографічне виробництво

Конвенція сприяє розвитку багатостороннього спільного кіновиробництва в Європі з метою захисту свободи творчості і свободи вираження поглядів, а також культурного різноманіття різних європейських країн.

Конвенція українською

21. Європейська конвенція про транскордонне телебачення

Європейська конвенція про транскордонне телебачення (European Convention on Transfrontier Television) – створює правові рамки для вільної транскордонної циркуляції в Європі телевізійних програм, встановлюючи мінімум загальних правил в таких областях, як зміст програм, реклама, спонсорство та захист деяких прав особистості. Перед державами Конвенція ставить завдання забезпечити, щоб їх телевізійні програми відповідали положенням Конвенції. Одночасно Конвенція гарантує свободу прийому та ретрансляції телевізійних програм, якщо вони відповідають її мінімальним правилам.

Конвенція українською

22. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про державне посвідченні на право розповсюдження і демонстрування фільмів»

Постанова закріплює порядок видачі державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів з метою регулювання розповсюдження і демонстрування на території України всіх видів вітчизняних та іноземних фільмів.

Текст постанови

Завантажити