Діяльність

Дорожня карта

Пропонована версія дорожньої карти чи перспективного плану (road map) є робочим документом, який необхідно взяти до розгляду задля оптимізації процесу впровадження цифрового мовлення в Україні. Стратегічним завданням ІТК на 2009-2012 роки є створення умов для прозорого та ефективного переходу на цифрове мовлення телеканалів та глядачів. Цього можна досягнути лише завдяки спільним зусиллям найбільш впливових державних, приватних учасників процесу і індустріальних об'єднань.

В Україні існує проблема відсутності чіткого законодавчого регулювання цифрового мовлення. Тому виникає необхідність:

  • внести зміни в Закон України «Про телебачення і радіомовлення» та інші закони;
  • визначити та розширити понятійний апарат, що стосується цифрового мовлення;
  • сформувати чітке розмеж ування повноважень регуляторних органів, які причетні до впровадження цифрового мовлення в Україні;
  • створити чітку модель побудови відносин телемовник — оператор ‐ провайдер;
  • чітко визначити процедуру ліцензування, уникнення подвійного ліцензування;
  • передбачити на рівні підзаконногу акту єдині сумісні технічні стандарти для обладнання, що поширює та приймає сигнал;
  • передбачити пільги для мовників, які активно сприяють і допомагають в провадженні цифрового мовлення.

Структура Дорожньої карти націлена на:

  • Залучення різних державних, громадських та комерційних організацій до плідної співпраці шляхом встановлення чіткого бачення зон відповідальності в різних сферах роботи;
  • Створення схеми роботи через єдину ланку.