Advocacy

Засідання Національної ради 8 лютого 2012 року

09-02-2012

8 лютого 2012 року, на засіданні Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення,

були присутні:

  • Баранов Євген Валерійович;
  • Фартушний Микола Всеволодович;
  • Опілат Ірина Володимирівна;
  • Манжосов Володимир Анатолійович;
  • Мудрак Лариса Михайлівна;
  • Головатенко Оксана Анатоліївна. 

відсутні:

  • Єлманова Оксана Миколаївна;

було вирішено:

   1. Погодити проект Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про захист суспільної моралі” із зауваженнями. Національна рад надіслала відповідні зауваження до Комітету ВРУ з питань свободи слова та інформації.

У своїх зауваженнях Національна рада насамперед звертає увагу на те, що в законі необхідно чітко прописати повноваження Національної ради.

Зауваження Національної ради:

«Згідно з нинішнім варіантом законопроекту ситуація виглядає наступним чином: передбачено, що за порушення Закону України «Про захист суспільної моралі» можуть бути анульовані ліцензії провайдерів програмної послуги. Правом анульовувати ліцензії наділена Національна рада, відповідно до частини 7 статті 40 Закону України «Про телебачення і радіомовлення». Однак у статті 37 цього ж закону, де детальніше прописані повноваження регулятора, не передбачено права Національної ради розпочинати процедуру анулювання за порушення вимог законодавства про захист суспільної моралі.

З цієї причини пропонується доповнити перехідні та прикінцеві положення, де передбачено внесення змін до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» таким пунктом: частину 5 статті 37 доповнити пунктом д) факту порушення телерадіоорганізацією законодавства у сфері захисту суспільної моралі.

Також під час доопрацювання законопроекту необхідно врахувати інші зауваження та пропозиції Національної ради:

1) Стаття 1 не містить визначень:

«нецензурні лайливі, брутальні слова» (згадуються у ч. 5 ст. 10). Тому не зовсім зрозумілим є абз. 1 і 9 ст. 11, у яких є посилання на ст. 10.

2) абз. 4 ст. 13 передбачає «заохочення телерадіокомпаній та провайдерів програмної послуги щодо фінансування та здійснення діяльності з розробки та поширення спеціалізованого обладнання з функцією батьківського контрою за змістом телевізійних програм (передач), до яких мають доступ діти». Не зазначено, хто та у який спосіб буде реалізувати «заохочення».

3) у ст. 18 «Єдина спеціалізована інформаційно-телекомунікаційної система даних щодо стану суспільної моралі» не зазначено джерела інформації та чіткі параметри для аналізу стану суспільної моралі.

4) абз. 1 ст. 23 «Особливі умови обігу продукції, що містить елементи насильства та жорстокості» доповнити реченням: «Такі програми або передачі повинні мати спеціалізоване попередження і відповідно позначатися в розкладі програм телерадіоорганізацій та спеціально позначатися безпосередньо перед їх трансляцією».

5) Положення ст. 27 законопроекту не узгоджуються з положеннями ст. 62 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, оскільки законопроектом передбачається час для трансляції (ретрансляції) телевізійних та радіо програм (передач) еротичного характеру з 24.00 до 04.00, а у ч. 2 ст. 62 Закону України „Про телебачення і радіомовлення” для таких програм відведено час з 23.00 до 06.00.

6) з п. 4 «Перехідних та прикінцевих положень» вилучити підпункт 3), яким передбачається доповнити ст. 28 ЗУ «Про телебачення і радіомовлення» абзацом «для телерадіоорганізацій державної та комунальної форми власності мінімальну частку аудіовізуального продукту, спрямованого на популяризацію етичних цінностей, духовних і культурних надбань українського суспільства, кращих зразків світової літератури, культури та мистецтва», оскільки запропонований програмний продукт не має прив’язки до певних жанрів і тематичних спрямованостей та може відображатись у будь-яких жанрах, передбачених програмною концепцією мовлення.»

Доповідав: В. Манжосов

   2. Зареєструвати підприємство об’єднання громадян „Всеукраїнський Контент-центр” Всеукраїнської громадської організації „Всеукраїнська Асоціація операторів кабельного телебачення і телеінформаційних мереж”, м. Київ, як суб’єкта інформаційної діяльності.

Доповідала: Л. Мудрак

   3. Взяти до відома інформацію про результати позапланової перевірки ПАТ „Міжнародний Медіа Центр - СТБ”, м. Київ (НР № 1311-м від 05.12.1997). Перевірка стосувалася мовлення у дні трауру. Було зафіксовано пряму трансляцію музично-розважального шоу «Х Фактор» у якому всі музичні твори носили мінорний характер.

   4. Взяти до відома інформацію про результати позапланової перевірки ТОВ „ТРК „Україна”, м. Донецьк (НР № 1308-м від 23.07.2003).

Перевірка стосувалася мовлення у дні трауру. У проміжку часу з 7:00 по 21:00 у ефірі телеканалу транслювалася заставка з написом «День пам’яті жертвам голодомору». В інформаційних випусках новин транслювалися повідомлення та сюжети на відповідну тему. Блоки реклами транслювалися відповідно до ЗУ «Про рекламу» та умов ліцензії.

  5. Взяти до відома наявність порушень за результатами позапланової перевірки ТОВ „ТРК „Радіо-Ера”, м. Київ (НР № 0396-м від 12.07.2001). Вказати телерадіокомпанії на порушення. Перевірка стосується мовлення у дні трауру

  6. Взяти до відома наявність порушень за результатами позапланової перевірки ТОВ „Телеканал „ТОНІС”, м. Київ (НР № 1156-м від 18.06.2002). Вказати телеканалу на порушення. Перевірка стосувалася мовлення у дні трауру. Відсутні розважальні та музичні передачі протягом доби. Під час моніторингу у ефірі зафіксовано передачу «Мобільна скринька», з уривками музичних творів мажорного звучання.

  7. Взяти до відома наявність порушень за результатами позапланової перевірки ТОВ „Новий канал”, м. Київ (НР № 0969-м від 09.11.2005). Вказати каналу на порушення.

Перевірка стосувалася мовлення у дні трауру. Під час перевірки музичні твори мажорного звучання та інші розважальні твори аудіовізуального характеру в ефірі не були зафіксовані. Три повідомлення рухомого рядка, щодо дня пам’яті зафіксовано під час трансляції фільму розважального характеру.

  8. Взяти до відома наявність порушень за результатами позапланової перевірки ТОВ „ТРО „Мульті Медіа Сервіс”, м. Київ (НР № 0001-м від 29.07.2004, К1). Вказати товариству на порушення.

Перевірка стосувалася мовлення у дні трауру. Так перевірка зафіксувала, що у сітку мовлення було внесено зміни. Проте моніторингом зафіксовано трансляцію розважального реаліті шоу «Big Brother Ukraine».

Доповідала: О. Головатенко

  9. Внести зміни до рішення Національної ради від 09.03.2006 № 134 „Про затвердження пакету універсальної програмної послуги для м. Києва” та включити ТРК «Купол» (56 ТВК) у УПП Києва у зв’язку з зміною місцезнаходження передавача, збільшенням потужності передавача та території розповсюдження програм.

Доповідав: Є. Баранов

  10. Створити міжвідомчу робочу групу з розробки та впровадження національної системи позначок для захисту дітей від інформації, що може шкодити їхньому здоров’ю і розвитку. Міжвідомча робоча група створена з метою розроблення нової редакції системи візуальних позначок у складі 35 осіб. Зокрема до складу увійшли: Павленко Ю., Курдінович О., Абрамов С., Жебровський Б., Лутковська В., Бенкендорф Є., Мойсеєв П., Розкладай І., Зеленська О, М’ясникова К, Котенко К. та інші. Після завершення розробки відповідного документу Національна рада оприлюднить його для громадського обговорення на власному офіційному веб-сайті.

Доповідала: Л. Мудрак

  11. Взяти до відома звернення та критичні зауваження громадян щодо діяльності телерадіоорганізацій України за 2011 рік. Врахувати зауваження висловленні у відповідних зверненнях та зауваженнях. У 2011 році до Національної ради надійшло 387 звернень громадян, з них – 35 запитів на публічну інформацію. Найбільше пропозицій, скарг та заяв зареєстровано з м. Києва (128). Упродовж 2011 року на розгляд Національної ради переадресовано 147 листів.

Доповідав: В. Манжосов