Advocacy

Про внесення змін до Закону України "Про інформацію" (щодо забезпечення належних умов для здійснення журналістами, працівниками засобів масової інформації професійної діяльності) 8666

21-02-2012

автор: н.д. І.Геращенко

Проект пропонує доповнити статтю про акредитацію журналістів, працівників засобів масової інформації. Відповідно до запропонованих змін участь у заходах осіб, щодо яких здійснюється державна охорона, а так само проведення зазначених заходів у приміщенні органів державної влади України та/або на об’єктах, щодо яких здійснюється державна охорона, не є підставою для звуження обов’язків суб’єкта владних повноважень. Мета - запобігти практиці створення суб’єктами владних повноважень, які здійснили акредитацію, штучних перешкод професійній діяльності журналістів та працівників ЗМІ, з мотивів участі у відповідних заходах осіб, стосовно яких здійснюється державна охорона.

Оцінка – нейтрально.

Сторінка законопроекту