Advocacy

Про внесення змін до Закону України "Про рекламу" (щодо вдосконалення контролю за дотриманням законодавства про рекламу) №10138

05-03-2012

автори: Пінчук А.П., Бережна І.Г.

Так, відповідно до Проекту контроль за дотриманням законодавства про рекламу повинні здійснювати спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення та Антимонопольний комітет України. Відповідно до чинного законодавства у числі таких органів ще є Міністерство фінансів України, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку та спеціально  уповноважений  орган  виконавчої  влади  з питань містобудування та архітектури. Незважаючи на те що кількість органів, які повинні здійснювати контроль за рекламою зменшилася – коло їхніх повноважень у Проекті значно розширилося.

Для прикладу, у сфері здійснення контролю за дотриманням законодавства про рекламу спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері  захисту  прав споживачів та Національна  рада України з питань телебачення і радіомовлення мають такі повноваження:

 • проводити розслідування та порушувати провадження у справах про порушення законодавства про рекламу за власною ініціативою, за заявами фізичних та юридичних осіб, відповідно до інформації, отриманої від органів державної влади, місцевого самоврядування, оприлюдненої у засобах масової інформації;
 • приймати передбачені законодавством про рекламу розпорядження та рішення за заявами і справами, перевіряти  та  переглядати  рішення у справах;
 • видавати обов’язкові до виконання рішення про зупинення порушення законодавства про рекламу;
 • перевіряти суб'єкти господарювання, об'єднання, органи влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління та контролю щодо дотримання ними вимог законодавства  про рекламу;
 • проводити дослідження реклами оприлюдненої на території України щодо її відповідності законодавству України про рекламу;
 • призначати  експертизу реклами на предмет визначення її відповідності вимогам законодавства про рекламу  та  експерта  з  числа  осіб, які володіють необхідними знаннями для надання експертного висновку;
 • вносити  до  органів виконавчої влади,  органів місцевого самоврядування обов'язкові для розгляду  подання  щодо  анулювання ліцензій  суб'єктів  господарювання,  у  разі   порушення   ними законодавства про рекламу;
 • надавати органам державної влади, органам місцевого самоврядування, фізичним та юридичним особам обов'язкові  для  розгляду рекомендації щодо припинення дій або бездіяльності, які  містять  ознаки порушень законодавства про рекламу;
 • звертатися  до  суду  з  позовами,  заявами  і скаргами у зв'язку із  порушенням  законодавства  про рекламу;
 • накладати стягнення відповідно до законодавства України про рекламу;
 • виносити рішення про спростування інформації наведеної у рекламі;
 • залучати спеціалістів   центральних   і   місцевих    органів виконавчої влади,  підприємств,  установ та організацій (за згодою  їх керівників) для розгляду питань, що належать до їх компетенції;
 • узагальнювати практику застосування законодавства про рекламу та видавати інформаційні та оглядові листи з відповідних питань;
 • здійснювати інші повноваження, передбачені законодавством про рекламу.

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері  захисту  прав споживачів та Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення накладають штрафи за порушення законодавства про рекламу крім штрафів за недобросовісну конкуренцію та порушення авторського права та суміжних прав.

 

Також Проект пропонує закріпити у ЗУ «Про рекламу» права об'єднань громадян та підприємств у галузі реклами. Зокрема, відповідно до Проекту такі об’єднання повинні володіти правом:

 • здійснювати незалежну експертизу реклами та нормативно-правових  актів  з  питань реклами щодо відповідності вимогам законодавства України  та давати відповідні рекомендації рекламодавцям, виробникам і розповсюджувачам реклами;
 • розробляти та, за погодженням зі спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері  захисту  прав  споживачів, затверджувати правила професійної етики у сфері реклами для відповідних сфер діяльності;
 • звертатися до  органів  виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань порушення законодавства про рекламу;
 • звертатися з  позовом  до  суду  в  інтересах  рекламодавців, виробників  та  розповсюджувачів реклами у разі порушення їх прав, передбачених законодавством;
 • представляти інтереси членів об'єднань громадян   та   об'єднань підприємств у відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування.

Оцінка – мінус.

Сторінка законопроекту.