Advocacy

Про особливості здійснення закупівель за державні кошти телекомунікаційних послуг, у тому числі з трансляції радіо- та телесигналів для розповсюдження радіо- та телепрограм (за винятком послуг мобільного зв’язку та послуг доступу до Інтернету), 7363

15-03-2012

внесений народними депутатами України Мороко Ю.М., Коржом В.Т.

Відповідно до Проекту без застосування процедури державних закупівель можуть здійснюватися закупівлі загальнодоступних (універсальних) телекомунікаційних послуг, телекомунікаційних послуг міжміського та міжнародного зв’язку, які неможливо отримати без надання загальнодоступних (універсальних) телекомунікаційних послуг та телекомунікаційних послуг для потреб телерадіомовлення. Закупівлі цих послуг може здійснюватися шляхом укладання договорів (контрактів). У інших випадках, закупівлі телекомунікаційних послуг за державні кошти повинні здійснюватися відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель».

Оцінка – нейтрально.

Сторінка законопроекту