Advocacy

Щодо заборони проявів сексизму у рекламі, №10441

15-05-2012

автор: н.д. Ковалевська Ю.С.(ПР)

Відповідно до якого у рекламі забороняються твердження, які містять прояви сексизму. Разом з тим, сексизм, відповідно до запропонованих змін – це один з видів дискримінації за ознакою статі, виражений у поширенні ідей, що ґрунтуються на твердженні про неповноцінність, перевагу однієї статі над іншою, недооцінці або упередженні щодо представників тієї чи іншої статі в цілому або стереотипізації суджень стосовно представників тієї чи іншої статі (ЗУ «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»).

Оцінка – мінус.

Сторінка законопроекту