Advocacy

Щодо діяльності Міністерства юстиції, Міністерства культури, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів, а також Державного космічного агентства, 10221

16-05-2012

проект н.д. Ю.Мірошниченка

Проект в основному пропонує заміну терміну центральний орган виконавчої влади у галузі кінематографії на термін центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері кінематографії. Поряд з цим органом проект згадує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері кінематографії.

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері кінематографії проект відносить наступне:

1) структурне вдосконалення та реформування національної кіноіндустрії, розвиток продюсерської системи, сприяння залученню матеріальних і нематеріальних активів для розвитку кінематографії;

2) розроблення:

програми створення та розповсюдження національних фільмів;

умов прокату, тиражування, розповсюдження і публічного показу або демонстрування фільмів з індексами, що мають обмеження глядацької аудиторії;

3) здійснення інших повноважень, передбачених законом та покладених на нього актами  Президента України.

 

А до повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері кінематографії наступне:

1) здійснення відповідно до законодавства функції державного нагляду (контролю) у сфері кінематографії;

2) ведення:

Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів;

Державного реєстру фільмів;

3) підготовка, розповсюдження та тиражування аудіовізуальних творів відповідно до законодавства;

4) виконання програми виробництва фільмів за державним замовленням, розроблення економічних обґрунтувань та розрахунків щодо граничних обсягів видатків з Державного бюджету;

5) надання в установленому порядку аудіовізуальним творам статус національного та порушення клопотання про надання статусу національного суб'єктам кінематографії;

6) здійснення інших повноважень, передбачених законом та покладених на нього актами  Президента України.

 

Також звертаємо увагу, що центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері кінематографії:

  • Надає статус продукту спільного виробництва аудіовізуальним творам в Україні;
  • Бере участь в організації конкурсу з відбору інвестиційних і інноваційних проектів у сфері кінематографії.

Оцінка – нейтрально.

Сторінка законопроекту