Advocacy

Щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у сфері праці, 8487

16-05-2012

проект н.д. О.Шевчука

Відповідно до Проекту у рекламі забороняються твердження, які є дискримінаційними за ознаками походження людини, її соціального і майнового стану, расової та національної належності, статі, в тому числі сексизм, освіти, політичних поглядів, ставлення до релігії, за мовними ознаками, родом і характером занять, місцем проживання, а також такі, що дискредитують товари інших осіб.

Сексизм, відповідно до проекту, - це один з видів дискримінації за ознакою статі, виражений у поширенні  ідей, що ґрунтуються на твердженні про неповноцінність, перевагу однієї статі над іншою, сприяє формуванню у суспільстві уявлення про традиційні ролі жінки та чоловіка, підбурюють до гендерної ненависті або насильства і обмови особи або групи осіб за ознакою статі.

Також проектом забороняється поширення дискримінації осіб за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками, сексизму у засобах масової інформації та рекламі (ЗУ «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»).

Оцінка – мінус.

Сторінка законопроекту