Advocacy

Щодо захисту персональних даних №10472

29-05-2012

автори: Шевчук О.Б., Сухий Я.М., Курило В.С.

Проектом передбачено, що згода суб’єкта на обробку її персональних даних, може бути надана у письмовій, електронній або у будь-якій іншій, передбаченій чинним законодавством формі.

Відповідно до редакції Проекту, не потребують державної реєстрації бази ПД, які:

1)містять виключно персональні дані суб’єктів, що перебувають у трудових відносинах з володільцем бази;

2)отримані володільцем бази ПД у зв’язку з здійсненням дій, пов’язаних з укладенням, виконанням та/або припиненням правочину, стороною якого, представником сторони, вигодонабувачем, поручителем за яким або іншою пов’язаною з таким правочином особою є суб’єкт ПД у випадку, якщо такі ПД обробляються виключно у зв’язку з таким правочином;

3)містять виключно інформацію з загальнодоступних джерел.

 

Підставами для виникнення права на обробку персональних даних, окрім згоди суб’єкта персональних даних, Проект пропонує визначити:

1)здійснення дій, пов’язаних з укладенням, виконанням та/або припиненням правочину, представником сторони, стороною якого, вигодонабувачем, поручителем за яким або іншою пов’язаною з таким правочином особою є суб’єкт персональних даних у випадку, якщо такі персональні дані обробляються виключно у зв’язку з таким правочином;

2)необхідність захисту життєво важливих інтересів суб'єкта персональних даних;

3) необхідність реалізації законних повноважень або виконання зобов’язання, що виникає в силу закону, володільцем бази персональних даних або особою, якій розкриваються персональні дані;

4)необхідність захисту законних інтересів володільця бази персональних даних або осіб, яким розкриваються персональні дані, за винятком випадків, коли така обробка буде порушувати життєво важливі інтереси суб'єкта персональних даних;

5)вільне волевиявлення (та відсутність заперечення) до набрання чинності цим законом.

6)наявність персональних даних в загальнодоступних джерелах.

 

Також, проектом пропонується виключити згадування про строк (10 робочих днів), про письмову форму, та встановити, що повідомлення необхідно тільки тоді, коли цього вимагають умови згоди суб’єкта.

Уточнено умови транскордонної передачі персональних даних. Зокрема виключено умову, що персональні дані не можуть поширюватися з іншою метою, ніж та, з якою вони були зібрані.

Оцінка – плюс.

Сторінка законопроекту