Advocacy

Щодо вдосконалення механізму державної підтримки галузі кінематографії №10619

03-07-2012

автор: Янукович В.В.

Проект пропонує:

a.Змінити термінологію.

Серед інших редагується визначення термінів «національний фільм», «суб’єкт кінематографії», «фільм», «демонстратор», «демонстрування фільму», з’являються такі терміни, як «фільм-анонс», «фільм-дебют», «дистрибутор».

Національний фільм - створений суб'єктами кінематографії України, виробництво якого здійснено в Україні та авторське право чи право власності на який повністю або частково належить суб'єктам кінематографії України, або фільм що відповідає вимогам Європейської конвенції, про спільне кінематографічне виробництво та інших нормативно-правових актів. Положення про національний фільм та Порядок видачі Посвідчення Національного Фільму затверджує Кабінет Міністрів України; також національними вважаються фільми, виробництво яких здійснювалось до 26 грудня 1991 року кіностудіями які розміщені на території України.

Суб’єкт кінематографії – фізична або юридична особа незалежно від форми власності, одним з основних видів діяльності якої є виробництво фільму; виробництво кінолітопису; тиражування фільму; прокат фільму; дублювання фільму; озвучення фільму; субтитрування фільму; розповсюдження фільму; демонстрування фільму; відновлення фільму; технічне обслуговування кінозалу; виготовлення кіноматеріалів; виготовлення кінообладнання; виконання робіт і надання послуг з випуску фільму, кінолітопису (оренда кінообладнання, оренда освітлювальної, кінознімальної техніки, оренда павільйонів, кінокомплексів, пошиття костюмів, будівництво декорацій, виготовлення гриму, пастіжерських виробів, реквізиту, ігрової техніки, спеціальних ефектів, обробка плівки, звукове оформлення фільму та інше).

Фільм - аудіовізуальний твір, створений у художній, хронікально-документальній, науково-популярній, навчальній, анімаційній, телевізійній або іншій формі, на основі творчого задуму, що складається із зображення зафіксованих на кіноплівці або на інших видах носіїв, і з’єднаних в тематичне ціле, послідовно пов’язаних між собою кадрів і призначене для сприйняття за допомогою відповідних технічних пристроїв;

Демонстратор – суб’єкт господарювання, який здійснює демонстрування фільму на підставі договору, укладеного з особою, що має майнові права на фільм;

Демонстрування фільму – професійна кінематографічна діяльність, що полягає в здійсненні публічного показу та/або публічного сповіщення та/або публічної демонстрації фільму;

Дистрибутор – суб’єкт господарювання, який здійснює на підставі договору придбання та/або отримання в користування майнових прав на фільм в осіб, що мають авторське право на нього, відчуження та/або передачу майнових прав третім особам, з метою демонстрування або розповсюдження фільму;

Фільм-анонс (трейлер) – короткий, не більше п’яти хвилин, аудіовізуальний твір; складається з коротких і зазвичай найбільш видовищних фрагментів фільму, та використовується для анонсування цього фільму.

Фільм-дебют – перші три офіційно оприлюднені фільми режисера.

 

b.Змінити підстави відмови у видачі прокатного посвідчення.

Підставами для відмови у видачі державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів є:

  • невідповідність поданих документів та матеріалів вимогам Положення про державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів та цього Закону;
  • якщо фільм тиражований, дубльований або озвучений не на території України.

(Раніше підставою була лише невідповідність поданих документів та матеріалів вимогам пункту 6 Положення та Закону).

 

c.Внести зміни у законодавство відповідно до норм європейської конвенції про спільне кінематографічне виробництво.

Розмір сум, виділених в межах державної фінансової підтримки на виробництво одного фільму, не може перевищувати 50 відсотків вартості його кошторису. Фінансування документальних, просвітницьких і анімаційних фільмів, фільмів для дитячої аудиторії (з урахуванням художньої та культурної значущості проекту) та фільмів-дебютів може становити 100 відсотків кошторисної вартості їх виробництва; об'єктом державної підтримки у галузі кінематографії виступає національний фільм або фільм спільного виробництва відповідно до Європейської конвенції про спільне кінематографічне виробництво.

Об'єктом державного замовлення у галузі кінематографії виступає національний або спільний з іноземними суб’єктами кінематографії фільм.

Суб’єкт кінематографії-нерезидент має право користуватися державними пільгами, передбаченими для суб’єкта кінематографії України, зокрема, виробника, розповсюджувача та демонстратора національного фільму у процесі виробництва спільного кінематографічного твору на умовах, передбачених цим Законом, чинним законодавством України та міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Суб’єкт кінематографії-нерезидент у співпраці з суб’єктом (суб’єктами) кінематографії України має право користуватися державними пільгами, передбаченими для виробника, розповсюджувача та демонстратора національного фільму, за умови попереднього отримання погодженого Центральним органом виконавчої влади України у галузі кінематографії статусу кінематографічного твору спільного виробництва.

Спільне з суб’єктом кінематографії-нерезидентом виробництво кінематографічного твору підлягає погодженню з Центральним органом виконавчої влади України у галузі кінематографії. Виробництво кінематографічного твору підлягає погодженню з компетентними органами інших держав, на території яких розташовані співвиробники кінематографічного твору у випадку, якщо держава резидентства співвиробника ратифікувала Європейську конвенцію про спільне кінематографічне виробництво.

Заяви про надання статусу продукту спільного виробництва подаються для затвердження центральному органу виконавчої влади у галузі кінематографії відповідно до порядку, визначеного центральним органом виконавчої влади у галузі кінематографії.

 

d.Створити Єдиний державний реєстр суб’єктів кінематографії.

Центральний орган виконавчої влади у галузі кінематографії веде Єдиний Державний Реєстр Суб’єктів Кінематографії. Положення про Єдиний Державний Реєстр Суб’єктів Кінематографії затверджується Кабінетом Міністрів України.

 

e.Збільшити розмір адміністративних штрафів.

Так демонстрування фільмів або розповсюдження фільмів шляхом продажу чи передачі в прокат фільмокопій без державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів відповідно до Проекту тягне за собою накладення штрафу від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією фільмокопій, а також грошей, отриманих від їх демонстрування, продажу або передачі в прокат (Раніше було – від 20 нмдг до 45 нмдг). Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після застосування заходів адміністративного стягнення, - тягнуть за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією фільмокопій, а також грошей, отриманих від їх демонстрування, продажу або передачі в прокат (Раніше було – від 45 нмдг до 100 нмдг). Розповсюдження фільмів шляхом виготовлення фільмокопій без державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів з метою їх демонстрування, продажу, передачі в прокат - тягне за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією фільмокопій, засобів їх виготовлення, а також грошей, отриманих від їх демонстрування, продажу або передачі в прокат (Раніше було – від 60 нмдг до 90 нмдг). Дії, передбачені частиною третьою цієї статті, вчинені повторно протягом року після застосування заходів адміністративного стягнення, - тягнуть за собою накладення штрафу від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією фільмокопій, засобів їх виготовлення, а також грошей, отриманих від їх демонстрування, продажу або передачі в прокат (Раніше було – від 90 нмдг до 150 нмдг).

 

f.Нововведення у порядку показу анонсів фільмів.

Забороняється реклама з використанням зображень справжньої або іграшкової зброї, вибухових пристроїв. Вказане обмеження не поширюється на використання зображень справжньої або іграшкової зброї, вибухових пристрів в анонсах фільмів, які містять окремі кадри фільму з дотриманням чи без дотримання їх послідовності або зображення персонажів фільму.

Анонси фільмів, які мають обмеження щодо глядацької аудиторії, розміщуються лише у час, відведений для показу таких анонсів (Раніше – лише у відведений для показу таких фільмів).

 

g.Змінити порядок формування Ради з державної підтримки національної кінематографії.

Положення про Раду з державної підтримки національної кінематографії затверджується Кабінетом Міністрів України. До складу Ради на паритетній основі включаються представники:

  • держави, які призначаються центральним органом виконавчої влади у галузі кінематографії;
  • Громадських організацій, профільною діяльністю визначеною статутними документами яких є діяльність у галузі кінематографії.

Рада з державної підтримки національної кінематографії:

  • може утворювати експертні комісії із включенням до їх складу професійних творчих працівників, продюсерів, дистриб’юторів та прокатників фільмів, які можуть не бути членами Ради;
  • приймає рішення щодо фінансування виробництва, розповсюдження та демонстрування національних фільмів та фільмів спільного виробництва відповідно до Європейської конвенції про спільне кінематографічне виробництво у кіно-, відеомережі та на каналах мовлення телебачення.

Оцінка – необхідно доопрацювати.

Сторінка законопроекту