Advocacy

Про доступ до публічної інформації №10455

03-07-2012

Даний проект розроблено з метою приведення деяких законодавчих актів України у відповідність із законами «Про інформацію» та «Про доступ до публічної інформації», що було передбачено прикінцевими положеннями цих документів, ухвалених ще 13 січня 2011 року.

Зокрема Проект пропонує виключити норму з Цивільного Кодексу України відповідно до якої негативна інформація, поширена про особу, вважається недостовірною, якщо особа, яка її поширила, не доведе протилежного. Крім цього, доповнено Закон України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» наступним: «Діяльність Національної ради є відкритою, а її рішення – доступними для суб’єктів інформаційних відносин. Інформація про Національну раду та її діяльність, у тому числі звіти Національної ради, підлягає обов’язковому оприлюдненню відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». Апарат Національної ради забезпечує надання інформації на запити на інформацію, адресовані Національній раді, відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»».

Оцінка - нейтрально

Сторінка законопроекту