Advocacy

Результати засідання ВРУ 6 листопада

07-11-2012

1. Проект Постанови про скасування рішення Верховної Ради України від 16.10.12 року про прийняття проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо діяльності Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров'я, Міністерства енергетики та вугільної промисловості, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів, Державного комітету телебачення і радіомовлення)" у цілому як Закон (проект н.д. Ю.Кармазіна надано 19.10.2012, подання Комітету – 06.11.2012), №10220-П, автор: Кармазін Ю.А. - Рішення не прийнято.

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=10220-%CF&skl=7 

Проект №10220 був прийнятий 16.10.2012 року в цілому.

Відповідно до Проекту № 10220 Кабінет Міністрів України забезпечував проведення (а не реалізацію) державної політики щодо телебачення і радіомовлення, спрямовує і координує діяльність міністерств та інших органів виконавчої влади у цій сфері. А забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері телебачення і радіомовлення покладаються проектом на центральний орган виконавчої влади.

Проект пропонував позбавити Національну раду статусу спеціального конституційного, постійно діючого позавідомчого державного органу. І викласти ст. 7 ЗУ «Про ТБР» у наступній редакції: «Єдиним органом державного регулювання діяльності у сфері телебачення і радіомовлення незалежно від способу розповсюдження телерадіопрограм і передач є Національна рад».

Оцінка – Нейтрально.

2. Проект Закону про внесення зміни до статті 8 Закону України "Про рекламу" щодо встановлення заборони зазначення ціни товарів, робіт та послуг не в грошовій одиниці України № 11121, автор:  Азаров М.Я. Кабінет Міністрів України - Прийнято за основу та в цілому.

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=11121&skl=7

Проект пропонує зобов’язати інформацію про ціну товару, тарифи на послуги, наведені у рекламі, яка розміщується чи розповсюджується на території України, зазначати виключно у гривні (стаття 8 ЗУ «Про рекламу»).

Оцінка - Мінус.