Advocacy

Щодо приведення у відповідність до Європейської конвенції про транскордонне телебачення, №0940

12-12-2012

автор: Ющенко В.А.

Проект:

1) Вводить визначення «телепродаж» – окремий вид реклами, що транслюється по телебаченню та містить публічну пропозицію укласти договір купівлі - продажу щодо визначеного товару;

2) До загальних вимог до реклами (ст. 8 ЗУ «Про рекламу») вводиться ч. 6, яка визначає, що телепродаж повинен містити необхідну, доступну, достовірну аудіовізуальну інформацію про товар, який пропонується;

3) Вносяться зміни до ч. 5 ст. 13 ЗУ «Про рекламу», згідно яких абзац 4 пропонується викласти в наступній редакції: «Трансляція кіно- і телефільмів, за умови їх тривалості понад 45 хвилин, може перериватися рекламою або будь-яким редакційним, авторським чи інформаційним матеріалом (включаючи анонси програм, передач) через кожні 45 хвилин»;

4) Доповнюється ст. 20 ч. 6, згідно якої: «Телепродаж не повинен спонукати дітей укладати договори про продаж чи оренду товарів»;

5) До ст. 21 пропонується внести ч. 13 та ч. 14 наступного змісту: «13. Забороняється спонсорування теле- і радіопередач із використанням назв лікарських засобів та конкретних медичних послуг, які надаються та розповсюджуються за приписом (рецептом) лікаря. 14. Забороняється телепродаж лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, а також медичних послуг».

Оцінка: мінус

Сторінка проекту