Advocacy

Щодо врегулювання питань авторського права і суміжних прав, №0902

12-12-2012

автор: Луцький М.Г., Самойлик К.С., Зарубінський О.О.

Законопроектом передбачені численні зміни до закону «Про авторське право та суміжні права» щодо:

I. врегулювання питань авторского права і суміжних прав (далі – проект Закону) розроблений з метою законодавчого врегулювання низки питань, пов’язаних із охороною та захистом авторського права і суміжних прав, серед яких;

II. приведення положень Цивільного кодексу України, Закону України «Про авторське право і суміжні права» у відповідність до норм законодавства Європейського Союзу щодо охорони і захисту авторського права та суміжних прав;

III. усунення недоліків положень законодавства у сфері авторського права і суміжних прав;

IV. вирішення питань, що виникають на практиці та потребують законодавчого визначення;

V. узгодження відповідних положень чинного законодавства між собою, зокрема норм Цивільного кодексу України та Закону України «Про авторське право і суміжні права»;

VI. удосконалення норм, що стосуються колективного управління майновими правами суб’єктів авторського права і суміжних прав. 

Зміни торкаються :

• термінологічних визначень («відеограма», «відтворення», «організація колективного управління», «розповсюдження» тощо, вводиться поняття «кабельна ретрансляція»);

• включення у закон ряду повноважень Установи у сфері охорони авторського права і суміжних прав;

• включення до виключного права автора надання дозволу або заборони на кабельну ретрансляцію;

• прямого вказування на можливість спільного для співробітника та роботодавця володіння майновими правами на службовий твір;

• заборони камкордингу;

• визначення умов, за яких публічне сповіщення передач(програм) організаціями мовлення вважається таким що відбувається в Україні та умови, відповідно до яких сигнал, що несе передачу(програму) організації мовлення вважатиметься закодованим;

• змін в частині визначення майнових прав виконавців та виробників фонограм і відеограм, організацій мовлення, в тому числі щодо обмеження їх прав з метою використання коротких уривків для повідомлення про поточні події;

• повного оновлення правового регулювання діяльності організацій з колективного управління;

• встановлення обов’язку телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги подавати копії договорів, укладених з уповноваженими організаціями колективного управління при подачі заяви на видачу ліцензії;

• змін та новацій щодо цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення у сфері авторського права та суміжних прав.

Оцінка: мінус

Сторінка проекту