Advocacy

Щодо приведення інституційної системи захисту персональних даних до європейських стандартів № 2282-2

01-03-2013

автор: Міщенко С.Г.

Проектом пропонується передати наглядові і контрольні функції уповноваженого органу з питань захисту персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Розширити понятійній апарат (ввести нові терміни: обіг персональних даних, загальні, вразливі та спеціальні персональні дані, загальнодоступні бази персональних даних).

Також пропонується заборонити реєстрацію та дію загальнодоступних баз персональних даних в межах яких здійснюється обіг та/або обробка вразливих персональних даних.

Допускається обіг та/або обробка загальних персональних даних про фізичну особу (прізвище, ім’я та по батькові, дата народження, а також інші персональні дані, які за згодою суб’єкта цих даних розміщені в загальнодоступних базах персональних даних та які на момент їх обігу та/або обробки не були вилучені або знищені з цих баз) без її згоди.

Сторінка проекту