Advocacy

Щодо забезпечення прозорості відносин власності стосовно засобів масової інформації № 2731

09-04-2013

автор: Азаров М.Я. Кабінет Міністрів України

Проектом передбачається, що у заяві про видачу (продовження) ліцензії на мовлення необхідно вказувати (серед інших) відомості про засновника (співзасновників), власника (співвласників) телерадіоорганізації та пов’язаних осіб, а також найменування телерадіоорганізації, місце знаходження, код згідно з ЄДРПОУ, банківські реквізити, контактні телефони та інші вихідні дані (логотип, позивні, емблема тощо).

До наглядових повноважень Національної ради пропонується включити нагляд за  дотриманням  телерадіоорганізаціями вимог законодавства щодо складу їх засновників (власників), а також частки іноземних інвестицій у їх статутному фонді

Відповідно до Проекту, у ліцензії на мовлення повинні вказуватися відомості про засновника (співзасновників), власника (співвласників) телерадіоорганізації – ліцензіата та пов’язаних осіб, які були вказані у заяві про видачу (продовження) ліцензії на мовлення. (згідно з чинною редакцією вказуються відомості про власника (співвласників) організації-ліцензіата та розподіл часток її статутного фонду).

Також, до підстав для подання ліцензіатом до Національної ради заяви про переоформлення ліцензії на мовлення або додатків до неї зміну організаційно-правової форми, умов діяльності ліцензіата чи складу його засновників (власників).

Забороняються створення і діяльність телерадіоорганізації засновником (співзасновниками), власником (співвласниками) якої є нерезидент (нерезиденти), що зареєстрований в одній з офшорних зон, перелік яких затверджено Кабінетом Міністрів України.

До понятійного апарату включені поняття пов’язаної особи, а також контролю за засновником (співзасновниками), власником (співвласниками) телерадіоорганізації. 

Оцінка: мінус

Сторінка проекту