Advocacy

Щодо встановлення кримінальної відповідальності за незаконне здійснення візуального спостереження № 2940

13-05-2013

автори: Ярема В.Г., Москаль Г.Г.

Проектом пропонується доповнити Кримінальний кодекс України статтею 163-1, відповідно до якої встановлюється кримінальна відповідальність за незаконне здійснення візуального спостереження за особами у публічно доступних місцях, у тому числі з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження.

Під візуальним спостереженням за особою у даній статті розуміється цілеспрямоване негласне або відкрите, але всупереч її волі, візуальне стеження (слідкування) за особою протягом певного проміжку часу з метою збирання, перевірки, фіксації на матеріальних носіях та подальшого використання або передачі третім особам інформації про неї, місце її знаходження, її дії тощо, в тому числі під час проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Оцінка: мінус

Сторінка проекту