Advocacy

Щодо заборони проявів сексизму у рекламі №2028а

20-05-2013

автори: Бережна І.Г., Бондарєв К.А., Лабунська А.В., Ляшко О.В.

Проектом пропонується внести доповнення до Законів України “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків” та “Про рекламу”, шляхом включення поняття “сексизм” та заборонити вміщувати у рекламі твердження, які містять прояви сексизму.

Оцінка: нейтрально

Сторінка проекту