Прес-центр

Моніторинг ІТК за 24 грудня 2013 року

24-12-2013

У цьому випуску:

Верховна Рада України

З’явився текст Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства з питань проведення виборів»

 

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства з питань проведення виборів»

 

Сьогодні, 24 грудня 2013 року, з’явився текст Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства з питань проведення виборів».

Законом встановлюються обмеження розміру виборчого фонду партії, кандидати у депутати від якої зареєстровані в загальнодержавному окрузі - не може перевищувати дев’яноста тисяч розмірів мінімальних заробітних плат. Розмір виборчого фонду кандидата у депутати в одномандатному окрузі не може перевищувати чотирьох тисяч розмірів мінімальних заробітних плат.

Варто зазначити, що відповідно до Консолідованого звіту надходжень/витрат виборчого форду Партії регіонів на виборах народних депутатів України 2012 року, останньою на цих виборах було витрачено 217 млн. грн., що перевищує обмеження, передбачені Законом, удвічі.

Телерадіоорганізації самостійно визначають кількість ефірного часу, присвяченого висвітленню фактів та подій, пов’язаних з виборчим процесом. У зазначених матеріалах телерадіоорганізаціям заборонено виокремлювати у своєму ставленні певних суб’єктів виборчого процесу чи надавати їм привілеї.

Забороняється під час виборчого процесу використання у комерційній та соціальній рекламі прізвищ чи портретів кандидатів у депутати; назв чи символіки партій – суб’єктів виборчого процесу.

Запроваджується проведення у прямому ефірі передач у формі передвиборних дебатів чи дискусій за участю кандидатів у депутати, їх довірених осіб, партій – суб’єктів виборчого процесу, їх уповноважених осіб.

Забороняється припускати замовчування суспільно необхідної інформації та її перекручування, а також закріплюється обов’язок отримувати інформацію з двох або більше джерел, віддаючи перевагу першоджерелам.

Контроль за дотриманням вимог в частині участі засобів масової інформації та інформаційних агентств в інформаційному забезпеченні виборів та проведенні передвиборної агітації здійснюють 2 суб`єкти:

-  Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення,

- центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику в інформаційній та видавничій сферах.

При здійсненні такого контролю можуть використовуватися матеріали моніторингу, надані громадськими організаціями, до статутної діяльності яких належать питання виборчого процесу та спостереження за ним, зареєстрованим у встановленому законом порядку.

У разі виявлення порушень за результатами здійснення такого контролю Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику в інформаційній та видавничій сферах, інформують про це Центральну виборчу комісію або відповідну окружну виборчу комісію

У разі встановлення судом при розгляді виборчого спору порушення засобом масової інформації чи інформаційним агентством вимог закону про вибори суд невідкладно повідомляє про це Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику в інформаційній та видавничій сферах, Центральну виборчу комісію, відповідну окружну виборчу комісію.

У фінальній редакції, у якій було прийнято Закон, не було враховано положення проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства з питань проведення виборів №3396 від 10.10.2013р., підготованого до другого читання, відповідно до яких було передбачено:

- заборону на тому ж каналі мовлення в будь-якій формі коментувати чи оцінювати зміст передвиборної агітаційної програми, дії партії, кандидатів у депутати, має діяти впродовж 10 хвилин (залишається чинною вимога щодо такої заборони впродовж 20-ти хвилин) до і після теле-, радіотрансляції передвиборної агітаційної теле-, радіопрограми партії, кандидата у депутати.

- Допускалося збільшення частки ефірного часу, присвяченого партіям, представленим в поточному скликанні Верховної Ради України, які є суб’єктами виборчого процесу, кандидатам у депутати – особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, не більше як на 30 відсотків від середнього обсягу ефірного часу, присвяченого висвітленню фактів та подій, пов’язаних з виборчим процесом.

- Пропонувалося скоротити час, у який забороняється оприлюднення чи поширення в інший спосіб результатів опитування громадської думки, пов'язаного з виборами, в тому числі щодо партій - суб'єктів виборчого процесу та кандидатів у депутати, до останніх семи днів перед днем голосування.

- Запроваджувалася санкція у вигляді оголошення попередження з вимогою припинити порушення вимог виборчого законодавства у разі встановлення судом при розгляді виборчого спору одноразового порушення засобом масової інформації чи інформаційним агентством вимог Закону України «Про вибори народних депутатів України» відповідному засобу масової інформації чи інформаційному агентству.