Advocacy

Моніторинг ІТК за 5 червня

05-06-2014

У цьому випуску:

Нові законопроекти

З’явилися тексти проекту Закону про офіційний статус російської мови в Україні, а також Проекту Виборчого кодексу України

Прийнятий законопроект

Прийнято проект Закону про внесення змін до Закону України "Про рекламу" (щодо приведення у відповідність із Європейською конвенцією про транскордонне телебачення)

 

Нові законопроекти

З’явилися тексти наступних законопроектів:

1. Проект Закону про офіційний статус російської мови в Україні №4008а від 04.06.2014р.

Ініціатори: Ківалов С.В., Фабрикант С.С.

Проектом пропонується надати російській мові офіційний статус на території та під юрисдикцією України.

Держава сприяє виданню і розповсюдженню аудіо- та аудіовізуальних творів державною мовою, російською мовою, регіональними мовами або мовами меншин. (без деталізації. – прим. ІТК)

Передбачається, що телерадіоорганізації України можуть на власний розсуд вести мовлення російською мовою.

На розсуд телерадіоорганізації дублювання, озвучення чи субтитрування аудіовізуальних творів може здійснюватись російською мовою.

2. Проект Виборчого кодексу України №4010а від 04.06.2014р.

Ініціатори: Мірошниченко І.М., Мирний О.Б.

Проектом передбачені наступні зміни:

 • забороняється прихована політична реклама;
 • у разі призначення повторного голосування передвиборна агітація відновлюється кандидатами, суб’єктами їх висування, які зберегли свій статус, з дня, наступного після дня прийняття рішення про призначення повторного голосування. Така агітація припиняється у загальному порядку та строки;
 • під час виборчого процесу забороняється використання у комерційній та соціальній рекламі повідомлень у будь-якій формі про підтримку кандидатом (кандидатами) або суб’єктом його (їх) висування видовищних чи інших публічних заходів, а також привернення уваги до участі кандидатів у публічних видовищних заходах;
 • розцінки вартості одиниці ефірного часу для проведення передвиборної агітації за рахунок коштів відповідного бюджету чи за рахунок коштів виборчих фондів суб’єктів виборчого процесу встановлюються відповідним засобом масової інформації не пізніш як на десятий день виборчого процесу у розмірі, що не може перевищувати розміру середньоарифметичного значення ціни за комерційну рекламу (рекламу, розповсюдження якої має на меті отримання прибутку) за перші дев’ять з дванадцяти календарних місяців, що передують місяцю початку виборчого процесу;
 • засоби масової інформації, зареєстровані пізніш як за дванадцять календарних місяців до місяця початку виборчого процесу, встановлюють розцінки вартості одиниці друкованої площі чи ефірного часу на підставі даних за весь період їх діяльності в порядку, встановленому частиною другою цієї статті. Розміри розцінок таких засобів масової інформації не можуть перевищувати розмірів розцінок відповідно газети «Голос України» (для друкованих засобів масової інформації) та Національної телекомпанії України, Національної радіокомпанії України (для телерадіоорганізацій);
 • засоби масової інформації можуть розрахувати розцінки вартості одиниці ефірного часу окремо для різних за кількістю потенційної аудиторії періодів ефірного часу. Зазначені розцінки не можуть відрізнятися в залежності від близькості до дня голосування;
 • засоби масової інформації усіх форм власності зобов’язані не пізніш як на п’ятнадцятий день виборчого процесу опублікувати розцінки вартості одиниці ефірного часу, зазначені у частині другій цієї статті;
 • впродовж 20 хвилин (замість 10, передбачених чинною редакцією Закону України «Про вибори народних депутатів України») до і після теле-, радіотрансляції передвиборної агітаційної теле-, радіопрограми кандидата чи партії (організації партії) забороняється на тому ж каналі мовлення в будь-якій формі коментувати чи оцінювати зміст передвиборної агітаційної програми, дії кандидата чи суб’єкта його висування;
 • неперервна тривалість ефірного часу, який надається суб’єкту виборчого процесу за рахунок коштів його виборчого фонду, не може бути меншою від трьох хвилин;
 • час мовлення, відведений на передвиборну агітацію на радіо та телебаченні, не може перевищувати 20 відсотків фактичного обсягу мовлення протягом астрономічної доби телерадіоорганізацією будь-якої форми власності.

 

Прийнятий законопроект

 

Сьогодні, 5 червня 2014 року, на пленарному засіданні Верховної Ради України було прийнято в цілому проект Закону про внесення змін до Закону України "Про рекламу" (щодо приведення у відповідність із Європейською конвенцією про транскордонне телебачення) № 0940.  

Ініціатор: Ющенко В.А.

Проектом пропонується:

 • залишити чинні квоти реклами підчас виборчого періоду;
 • дозволити переривання передач для дітей та новин кожні 30 хвилин;
 • переривати трансляцію кіно- і телефільмів кожні 30 хвилин;
 • переривати трансляцію інших фільмів, в т.ч. серіалів, документальних фільмів, концертно-видовищних програм кожні 20 хвилин;
 • встановити, що обмеження часу мовлення та частки телепродажу протягом астрономічної доби та/або години, передбачені ст. 13 Закону «Про рекламу», не поширюються на трансляцію телепродажу у вигляді окремої програми/передачі. При цьому, такі окремі програми мають тривати не менше 15 хвилин, їх максимальна кількість протягом доби – 8, максимальна тривалість трансляції протягом доби – 3 години;
 • встановити, що дані зміни у разі їх ухвалення наберуть чинності через 3 місяці після їх опублікування.

Оцінка – позитивний.