Advocacy

Моніторинг ІТК за 16 червня

17-06-2014

У цьому випуску:

Верховна Рада України

На цьому тижні планується розглянути законопроект про внесення змін до Закону України "Про рекламу" (щодо приведення у відповідність із Європейською конвенцією про транскордонне телебачення)

Комітет з питань свободи слова та інформації

18 червня відбудеться засідання Комітету з питань свободи слова та інформації

 

Розклад пленарних засідань Верховної Ради України

17-20 червня 2014 року

(Проект cкладено за пропозиціями комітетів ВРУ відповідно до порядку денного четвертої сесії) 

 

Вівторок, 17 червня

Проект Виборчого кодексу України №4010а від 04.06.2014р. – для включення до порядку денного сесії.

Ініціатори: Мірошниченко І.М., Мирний О.Б.

Проектом передбачені наступні зміни:

 

 • забороняється прихована політична реклама;
 • у разі призначення повторного голосування передвиборна агітація відновлюється кандидатами, суб’єктами їх висування, які зберегли свій статус, з дня, наступного після дня прийняття рішення про призначення повторного голосування. Така агітація припиняється у загальному порядку та строки;
 • під час виборчого процесу забороняється використання у комерційній та соціальній рекламі повідомлень у будь-якій формі про підтримку кандидатом (кандидатами) або суб’єктом його (їх) висування видовищних чи інших публічних заходів, а також привернення уваги до участі кандидатів у публічних видовищних заходах;
 • розцінки вартості одиниці ефірного часу для проведення передвиборної агітації за рахунок коштів відповідного бюджету чи за рахунок коштів виборчих фондів суб’єктів виборчого процесу встановлюються відповідним засобом масової інформації не пізніш як на десятий день виборчого процесу у розмірі, що не може перевищувати розміру середньоарифметичного значення ціни за комерційну рекламу (рекламу, розповсюдження якої має на меті отримання прибутку) за перші дев’ять з дванадцяти календарних місяців, що передують місяцю початку виборчого процесу;
 • засоби масової інформації, зареєстровані пізніш як за дванадцять календарних місяців до місяця початку виборчого процесу, встановлюють розцінки вартості одиниці друкованої площі чи ефірного часу на підставі даних за весь період їх діяльності в порядку, встановленому частиною другою цієї статті. Розміри розцінок таких засобів масової інформації не можуть перевищувати розмірів розцінок відповідно газети «Голос України» (для друкованих засобів масової інформації) та Національної телекомпанії України, Національної радіокомпанії України (для телерадіоорганізацій);
 • засоби масової інформації можуть розрахувати розцінки вартості одиниці ефірного часу окремо для різних за кількістю потенційної аудиторії періодів ефірного часу. Зазначені розцінки не можуть відрізнятися в залежності від близькості до дня голосування;
 • засоби масової інформації усіх форм власності зобов’язані не пізніш як на п’ятнадцятий день виборчого процесу опублікувати розцінки вартості одиниці ефірного часу, зазначені у частині другій цієї статті;
 • впродовж 20 хвилин (замість 10, передбачених чинною редакцією Закону України «Про вибори народних депутатів України») до і після теле-, радіотрансляції передвиборної агітаційної теле-, радіопрограми кандидата чи партії (організації партії) забороняється на тому ж каналі мовлення в будь-якій формі коментувати чи оцінювати зміст передвиборної агітаційної програми, дії кандидата чи суб’єкта його висування;
 • неперервна тривалість ефірного часу, який надається суб’єкту виборчого процесу за рахунок коштів його виборчого фонду, не може бути меншою від трьох хвилин;
 • час мовлення, відведений на передвиборну агітацію на радіо та телебаченні, не може перевищувати 20 відсотків фактичного обсягу мовлення протягом астрономічної доби телерадіоорганізацією будь-якої форми власності.

 

Середа, 18 червня

 1. Проект Постанови про затвердження Положення про акредитацію журналістів і технічних працівників засобів масової інформації при Верховній Раді України № 2252а від 06.06.2013р.

Проектом пропонується затвердити Положення про акредитацію журналістів і технічних працівників засобів масової інформації при Верховній Раді України, а також вважати таким, що втратило чинність, розпорядження Голови Верховної Ради України від 19 травня 2006 р. N 420 «Про затвердження Положення про порядок акредитації журналістів і технічних працівників засобів масової інформації при Верховній Раді України».

Відповідно до проекту Положення акредитація журналістів, працівників засобів масової інформації при Верховній Раді України проводиться Прес-службою Апарату Верховної Ради України шляхом надання індивідуальних акредитаційних карток на строк повноважень Верховної Ради України чергового скликання.

Акредитаційні картки забезпечують право входу журналістів і технічних працівників до: ложі преси і кулуарів сесійної частини будинку по вул. Грушевського, 5 (крім сесійної зали) під час засідань Верховної Ради України через під´їзд №1; відповідних будинків Верховної Ради України під час брифінгів, прес-конференцій, круглих столів, інших відкритих для засобів масової інформації заходів; відповідних будинків Верховної Ради України під час засідань комітетів, тимчасових комісій Верховної Ради України, якщо комітетом, тимчасовою комісією не прийнято рішення про проведення закритого засідання.

Журналісти і технічні працівники за акредитаційними картками мають право безперешкодного входу на відкриті засідання комітетів, тимчасових комісій Верховної Ради України (про проведення закритого засідання комітет, тимчасова комісія приймає відповідне рішення).

Четвер, 19 червня

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про рекламу» (щодо уточнення сфери застосування Закону та удосконалення окремих положень) № 0944 від 12.12.2012р. – друге читання.

Проектом пропонується заборонити розповсюджувати рекламу дитячого харчування без зазначення інформації про вік дитини, з якого дозволяється споживання цього продукту, а у випадках рекламування дитячого харчування, призначеного для дітей грудного віку, без зазначення інформації про необхідність попередньої (перед початком споживання) консультації лікаря.

Також відповідно до Проекту реклама лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації повинна містити: рекомендацію щодо обов’язкового ознайомлення з інструкцією до застосування, що додається до лікарських засобів та інформацією про наявність протипоказань до застосування лікарського засобу (раніше: рекомендацію щодо обов'язкового ознайомлення з інструкцією до застосування, що додається до лікарських засобів).

Органи державної влади, відповідно до Проекту, зобов'язані повідомляти рекламодавців, виробників та розповсюджувачів реклами про розгляд справ про порушення ними законодавства про рекламу не пізніш як за три робочі дні до такого розгляду (раніше - не пізніш як за один день). Відповідні органи державної влади зобов’язані надавати копію протоколу засідання та копію рішення за наслідками розгляду питання про порушення рекламодавцями, виробниками та розповсюджувачами реклами вимог Закону.

Крім цього, Проектом пропонується ряд змін у порядок розміщення зовнішньої реклами.

 

Порядок денний Комітету з питань свободи слова та інформації

18 червня 2014 року

18 червня 2014 року відбудеться засідання Комітету з питань свободи слова та інформації, на якому планується розглянути наступні питання:

1. Проект Закону про створення організаційно-технічної бази та вивільнення додаткових каналів мовлення для запровадження другого телевізійного каналу суспільного телебачення України № 4541 від 25.03.2014р.

Ініціатор: Княжицький М.Л.

Проектом пропонується встановити, що ліцензії на мовлення, видані ПрАТ «Телеканал «Інтер», включаючи його правопопередників (юридичні особи, правонаступником яких він є), є нікчемними через наявність у складі засновників іноземної юридичної особи (Акціонерне товариство закритого типу «Громадське Російське Телебачення» (ГРТ), м. Москва) та невідповідність їх вимогам Закону України «Про телебачення і радіомовлення».

З моменту набрання чинності Законом про створення організаційно-технічної бази та вивільнення додаткових каналів мовлення для запровадження другого телевізійного каналу суспільного телебачення України мовлення ПрАТ «Телеканал «Інтер» на підставі нікчемних ліцензій на мовлення припиняється.

Також пропонується доручити Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення впродовж одного місяця з дати набрання чинності Законом звернутись до адміністративного суду з позовом про втрату чинності ліцензій на мовлення, виданих ПрАТ «Телеканал «Інтер», включаючи його правопопередників. Строк звернення до суду з відповідним позовом починає обраховуватись з моменту набрання чинності цим Законом.

Передбачається, що на період до набрання судовим рішенням законної сили радіочастоти (смуги частот) і канали мовлення, що вказані у всіх ліцензіях на мовлення ПрАТ «Телеканал «Інтер» та додатках до них, включаючи канали мовлення багатоканальних телемереж, передаються Національній телекомпанії України для здійснення мовлення другого телевізійного каналу суспільного телебачення України.

Оцінка – негативний.

2. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо права споживачів на фото- і відеозйомку у місцях продажу товарів) №3698 від 27.11.2013р.

Ініціатор: Фельдман О.Б.

Проектом серед іншого пропонується доповнити Закон України  «Про інформацію» положенням, відповідно до якого юридичній особі або фізичній особі-підприємцю заборонено обмежувати право споживача на фото - та відеозйомку товарів, які пропонуються для продажу, а  також процесу їх продажу, надання послуг та виконання робіт, зокрема шляхом віднесення відповідної інформації до конфіденційної.

Оцінка – позитивний.

3. Про доручення Голови Верховної Ради України О.В.Турчинова щодо розгляду ініціативи Громадської ради при Державному комітеті телебачення та радіомовлення України з приводу законодавчого врегулювання діяльності Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі.

4. Про висновок Комітету з питань правової політики щодо проекту Постанови "Про заборону політичної реклами Митного союзу в Україні як такої, що носить антидержавний характер, суперечить Конституції України та законодавству України" (р.№2376, н.д. В.Яворівський) та відповідне доручення Голови Верховної Ради України О.В.Турчинова.