Advocacy

Моніторинг ІТК за 21 травня 2015 року

22-05-2015

  

У цьому випуску:

Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики

Результати засідання Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики

 

Результати засідання Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики

20 травня 2015 року на черговому засіданні Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики було розглянуто наступні законопроекти:

1. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прозорості власності засобів масової інформації, а також реалізації принципів державної політики в сфері телебачення і радіомовлення № 1831 від 23.01.2015р. - вирішено продовжити розгляд проекту на одному із чергових засідань Комітету на початку червня 2015р.

Ініціатори: Княжицький М.Л., Денисенко В.І.

Проектом конкретизується поняття кінцевий вигодоодержувач – фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність телерадіоорганізації або провайдера програмної послуги багатоканальної телемережі в стандарті DVB-T або DVB-T2, безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов’язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов’язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.

До заяви про видачу (продовження) ліцензії заявник повинен додати, серед іншого, відомості про структуру власності із зазначенням даних про всіх кінцевих вигодоодержувачів та пов’язаних осіб (для кожної з осіб - прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, громадянство, адреса проживання).

Телерадіоорганізації зобов'язані надавати Національній раді звіт щороку у строк до 31 березня щодо відомостей про будь-які зміни структури власності за звітний рік із зазначенням даних про всіх кінцевих вигодоодержувачів телерадіоорганізації та пов’язаних осіб, а також відомостей про осіб, які впродовж звітного року надавали телерадіорганізації фінансування (кредити, позики, фінансову допомогу тощо), якщо загальна сума такого фінансування від однієї особи впродовж звітного року становила 10 і більше процентів від статутного капіталу телерадіоорганізації як юридичної особи.

Також передбачається, що телерадіоорганізація-переможець конкурсу на отримання ліцензії впродовж п’яти років з моменту отримання ліцензії не може істотно змінювати програмну концепцію мовлення, а також зменшувати частку соціально важливих програм (інформаційних, соціально-політичних, дитячих тощо), які зазначались в поданій ним заяві на отримання ліцензії.

Національній раді проектом забороняється введення будь-яких не передбачених законами України обмежень ретранслювати програми, які походять з країн-учасниць Європейської конвенції про транскордонне телебачення.

2. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (щодо визначення передач європейського виробництва) №2766 від 30.04.2015р.вирішено повторно розглянути законопроект на наступному засіданні Комітету.

Ініціатори: Сюмар Вікторія Петрівна, Стеценко Дмитро Олександрович, Опанасенко Олександр Валерійович, Висоцький Сергій Віталійович.

Проектом пропонується встановити, що обсяг передач українського виробництва повинен вираховуватися від загального тижневого обсягу мовлення. Так, відповідно до запропонованої редакції, передачі європейського виробництва повинні становити не менше 80 відсотків загального тижневого обсягу мовлення, у тому числі не менше 50 відсотків загального тижневого обсягу мовлення – передачі українського виробництва.

Передачею європейського виробництва, відповідно до законопроекту, вважається передача, створена однією або декількома юридичними особами - резидентами країн, що ратифікували Європейську конвенцію про транскордонне мовлення. До передач європейського виробництва, крім вищевказаних випадків, також відносяться передачі виготовлені на замовлення юридичних осіб-резидентів країн, що ратифікували Європейську конвенцію про транскордонне мовлення за умови, що безпосереднім виробником такої передачі також є особи-резиденти таких країн.

У випадку, якщо передача створена на замовлення або за участі однієї або декількох юридичних осіб — резидентів країни, що визнана Верховною Радою України державою-агресором (державою-окупантом), така передача не може вважатися передачею європейського чи українського виробництва.