Advocacy

Моніторинг ІТК за 28 серпня 2015 року

28-08-2015

  

У цьому випуску:

Верховна Рада України

На наступному тижні планується розглянути Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прозорості власності засобів масової інформації, а також реалізації принципів державної політики в сфері телебачення і радіомовлення

Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики

31 серпня та 2 вересня відбудуться засідання Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики

 

 

Розклад пленарних засідань Верховної Ради України

1 - 4 вересня 2015 року

(Проект складено за пропозиціями комітетів Верховної Ради України

відповідно до переліку підготовлених питань)

Четвер, 3 вересня

1. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прозорості власності засобів масової інформації, а також реалізації принципів державної політики в сфері телебачення і радіомовлення № 1831 від 23.01.2015р. - друге читання.

Ініціатори: Княжицький М.Л., Денисенко В.І.

Відповідно до Проекту структура власності визнається прозорою, якщо інформація, надана Національній раді дає змогу визначити всіх осіб, які мають пряму та/або опосередковану істотну участь в юридичній особі або можливість значного або вирішального впливу на управління та/або діяльність юридичної особи, у тому числі відносини контролю між усіма особами в ланцюгу володіння корпоративними правами щодо цієї юридичної особи, а також визначити кінцевого бенефіціарного власника.

Інформація про структуру власності повинна бути розміщена на веб-сайті телерадіоорганізації або провайдера програмної послуги багатоканальної телемережі в мережі Інтернет відповідно до вимог цього Закону.

Телерадіоорганізації зобов'язані надавати Національній раді звіт щороку у строк до 31 березня щодо відомостей про зміни структури власності за звітний рік із зазначенням даних про всіх кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) телерадіоорганізації та пов’язаних осіб (для кожної з осіб - прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, громадянство, адреса);а також відомості про осіб, які впродовж звітного року надавали телерадіорганізації фінансування (кредити, позики, фінансову допомогу тощо), якщо загальна сума такого фінансування від однієї особи впродовж звітного року становила 10 і більше процентів від статутного капіталу телерадіоорганізації як юридичної особи. Неподання, невчасне подання такої інформації, або подання інформації, що не відповідає дійсності, є підставою для накладення Національною радою санкцій.

Забороняється створення та діяльність телеорганізацій, учасником яких є юридичні особи, зареєстровані в офшорних зонах, перелік яких визначений Кабінетом Міністрів України, а також відповідні фізичні особи-підприємці, фізичні особи та особи без громадянства, посадовіх особи органів державної влади і пов'язані з ними особи.

Також передбачається, що телерадіоорганізація-переможець конкурсу на отримання ліцензії впродовж п’яти років з моменту отримання ліцензії не може істотно змінювати програмну концепцію мовлення, а також зменшувати частку соціально важливих програм (інформаційних, соціально-політичних, дитячих тощо), які зазначались в поданій ним заяві на отримання ліцензії.

 

Порядок денний Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики

 

Понеділок, 31 серпня

1. Проект Закону про систему іномовлення України № 2334а від 13.07.2015р.

Ініціатор: Яценюк Арсеній Петрович Кабінет Міністрів України.

Проектом передбачається створення «Іномовної телерадіокомпанії України «Ukraine Tomorrow» (далі — ІНТУ) у формі державного підприємства на базі державної телерадіокомпанії «Всесвітня служба «Українське телебачення і радіомовлення» та товариства з обмеженою відповідальністю «Банківське телебачення». ІНТУ утворюється за рішенням Кабінету Міністрів України і підпорядковується центральному органу виконавчої влади у сфері забезпечення інформаційного суверенітету України.

Статут ІНТУ розробляється центральним органом виконавчої влади у сфері забезпечення інформаційного суверенітету України та затверджується Кабінетом Міністрів України.

Керівником ІНТУ є генеральний директор, який призначається центральним органом виконавчої влади у сфері забезпечення інформаційного суверенітету України. Наглядовими органами ІНТУ є наглядова рада, ревізійна комісія, редакційна рада. Порядок формування, засади діяльності та повноваження наглядових органів встановлюються Статутом.

Фінансування ІНТУ забезпечує держава (не менш як 0,04 відсотка видатків загального фонду Державного бюджету України за попередній рік). Джерелами фінансування ІНТУ можуть бути: кошти, отримані від продажу власної теле- і радіопродукції; кошти, отримані від трансляції реклами; плата за надання у користування авторськими та суміжними правами; добровільні, благодійні та спонсорські внески, пожертвування фізичних та юридичних осіб (крім анонімних пожертвувань); інші надходження, не заборонені законодавством.

Передбачається, що щороку не пізніше 10 грудня ІНТУ має подавати на затвердження Міністерству інформаційної політики звіт про програмну діяльність за поточний рік. Затверджений звіт публікується на офіційному сайті міністерства.

2. Про затвердження плану роботи Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики на третю сесію (вересень 2015р. - січень 2016р.).

3. Про затвердження розкладу засідань Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики на III сесію Верховної Ради України VIII скликання.

 

Середа, 2 вересня

1. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про рекламу" (щодо заборони реклами пива та слабоалкогольних напоїв) № 2859 від 15.05.2015р.

Ініціатори: Кривошея Г.Г., Сташук В.Ф., Ємець Л.О.

Проектом пропонується доповнити положення статті 22 Закону України «Про рекламу» у зв’язку з прийняттям закону №71-VІІІ від 28 грудня 2014 року про внесення змін до Податкового кодексу, прирівнявши вимоги до реклами пива та слабоалкогольних напоїв до вимог щодо реклами алкогольних напоїв.

Передбачається, що вказані зміни наберуть чинності з 1 липня 2015 року.

2. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про рекламу" (щодо особливостей реклами алкогольних напоїв та пива) №2859-1 від 02.06.2015р.

Ініціатори: Кондратюк Олена Костянтинівна, Колганова Олена Валеріївна, Княжицький Микола Леонідович, Абдуллін Олександр Рафкатович, Висоцький Сергій Віталійович, Червакова Ольга Валеріївна.

Проектом пропонується внести зміни до Закону України «Про рекламу», доповнивши положення ст.22 Закону частиною 10 наступного змісту: положення абзацу другого частини першої статті 5 цього Закону та частини другої, третьої, шостої, сьомої цієї статті (положення стосуються заборони спонсорства), за виключенням тих, які є аналогічними за змістом до положень Європейської конвенції про транскордонне телебачення, не поширюються на рекламу та спонсорство на телебаченні і радіо продуктів, що відносяться до товарної групи УКТ ЗЕД за кодом 2203 (пиво із солоду (солодове), рекламу знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються такі продукти.

3. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення інформаційного режиму проведення антитерористичної операції № 2050а від 09.06.2015р.

Ініціатори: Вінник Іван Юлійович, Тимчук Дмитро БорисовичКривенко, Вадим Валерійович.

Проектом пропонується внести зміни до Кримінального кодексу України та Закону України «Про боротьбу з тероризмом», передбачивши кримінальну відповідальність за інформаційне сприяння тероризму.

Відповідно до законопроекту інформаційне сприяння тероризму – незаконне розповсюдження або сприяння розповсюдженню інформації, поширення якої забороняється законодавством про боротьбу з тероризмом, а також розповсюдження, виготовлення чи зберігання з метою розповсюдження матеріалів, які містять таку інформацію - караються арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк з конфіскацією майна або без такої.

Ті самі дії, вчинені службовою особою або з використанням засобів масової інформації, – караються обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна або без такої.

Забороняється поширення в будь-який спосіб ідеології тероризму та інформації, яка має на меті пропаганду або виправдання тероризму.

Забороняється поширення через засоби масової інформації або в інший спосіб інформації, яка: розкриває відомості про розташування, розгортання та переміщення підрозділів збройних сил, інших військових формувань та правоохоронних органів, у тому числі окремих військовослужбовців, працівників або співробітників правоохоронних органів, які залучаються або плануються до залучення в антитерористичній операції, стан їх бойової та мобілізаційної готовності до виконання завдань в рамках антитерористичної операції, технічний стан озброєння, військової та спеціальної техніки, рівень оснащення, забезпечення та морально-психологічний стан військовослужбовців та співробітників правоохоронних органів, які залучаються або плануються до залучення до проведення антитерористичної операції, стан оперативного обладнання територій, що здійснюється для забезпечення проведення антитерористичної операції, стан виконання робіт підприємствами оборонно-промислового комплексу щодо розробки, виготовлення, ремонту та модернізації озброєнь та військової техніки для потреб проведення антитерористичної операції.

Така інформація може бути поширена через засоби масової інформації або в інший спосіб тільки з дозволу оперативного штабу у разі, коли вона не відноситься до інформації з обмеженим доступом.