Advocacy

Моніторинг ІТК за 3 вересня 2015 року

03-09-2015

У цьому випуску:

Верховна Рада України

Результати пленарного засідання 3 вересня

 

 

Результати пленарного засідання 3 вересня

 

Сьогодні, 3 вересня 2015 року, Верховна Рада України прийняла у другому читанні та в цілому проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прозорості власності засобів масової інформації, а також реалізації принципів державної політики в сфері телебачення і радіомовлення № 1831 від 23.01.2015р.

Ініціатори: Княжицький М.Л., Денисенко В.І.

Під час розгляду законопроекту було  враховано поправку з голосу, відповідно до якої в Україні забороняється засновувати та брати участь в телерадіоорганізаціях юридичним і фізичним особами, які є резидентами країни, визнаною Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом, а також юридичним особам, учасниками (акціонерами) яких є такі юридичні або фізичні особи, на усіх рівнях ланцюга володіння корпоративними правами телерадіоорганізації, а також кінцевими вигодоодержувачами яких є такі юридичні або фізичні особи.

Також не було підтримано поправку 35 (враховану при підготовці до другого читання), відповідно до якої забороняється засновувати та брати участь в телерадіоорганізаціях органам державної влади та органам місцевого самоврядування, їх посадовим особам і пов’язаним з ними особами, а також юридичним особам, засновниками (учасниками) яких є органи державної влади, органи місцевого самоврядування, посадові особи таких органів на всіх рівнях ланцюга володіння корпоративними правами телерадіоорганізації або провайдера програмної послуги, якщо рішення про їх створення або положення про них не передбачає повноважень засновувати телерадіоорганізації або провайдера програмної послуги.

У тексті прийнятого Проекту відсутня заборона телерадіоорганізації-переможцю ліцензійного конкурсу впродовж п'яти років із моменту отримання ліцензії істотно змінювати програмну концепцію мовлення.

Відповідно до Проекту структура власності визнається прозорою, якщо інформація, надана Національній раді дає змогу визначити всіх осіб, які мають пряму та/або опосередковану істотну участь в юридичній особі або можливість значного або вирішального впливу на управління та/або діяльність юридичної особи, у тому числі відносини контролю між усіма особами в ланцюгу володіння корпоративними правами щодо цієї юридичної особи, а також визначити кінцевого бенефіціарного власника.

Інформація про структуру власності повинна бути розміщена на веб-сайті телерадіоорганізації або провайдера програмної послуги багатоканальної телемережі в мережі Інтернет відповідно до вимог цього Закону.

Телерадіоорганізації зобов'язані надавати Національній раді звіт щороку у строк до 31 березня щодо відомостей про зміни структури власності за звітний рік із зазначенням даних про всіх кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) телерадіоорганізації та пов’язаних осіб (для кожної з осіб - прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, громадянство, адреса);а також відомості про осіб, які впродовж звітного року надавали телерадіорганізації фінансування (кредити, позики, фінансову допомогу тощо), якщо загальна сума такого фінансування від однієї особи впродовж звітного року становила 10 і більше процентів від статутного капіталу телерадіоорганізації як юридичної особи. Неподання, невчасне подання такої інформації, або подання інформації, що не відповідає дійсності, є підставою для накладення Національною радою санкцій.