Advocacy

Моніторинг ІТК за 11 вересня 2015 року

11-09-2015

У цьому випуску:

Зміни до законодавства

Президент України підписав Закон України про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прозорості власності засобів масової інформації, а також реалізації принципів державної політики в сфері телебачення і радіомовлення

Верховна Рада України

На наступному тижні планується розглянути законопроект про внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (щодо визначення передач європейського виробництва)

Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики

16 вересня відбудеться чергове засідання Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики

Комітет з питань культури і духовності

16 вересня відбудеться чергове засідання Комітету з питань культури і духовності

 

 

Президент підписав Закон України про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прозорості власності засобів масової інформації, а також реалізації принципів державної політики в сфері телебачення і радіомовлення 

 

10 вересня 2015 року Президент України підписав Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прозорості власності засобів масової інформації, а також реалізації принципів державної політики в сфері телебачення і радіомовлення» №674-VIII від 03.09.2015р.

Відповідно до підписаного Закону в Україні забороняється засновувати та брати участь в телерадіоорганізаціях або провайдерах програмної послуги:

-       органам державної влади та органами місцевого самоврядування, юридичним особам, які вони заснували, на усіх рівнях ланцюга володіння корпоративними правами телерадіоорганізації, якщо рішення про їх створення або положення про них не передбачає повноважень засновувати телерадіоорганізації;

-       юридичним особам та фізичним особам-підприємцям, зареєстрованим в офшорних зонах, перелік яких затверджений Кабінетом Міністрів України, а також особам без громадянства;

-       юридичним і фізичним особами, які є резидентами країни, визнаною Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом, а також юридичним особам, учасниками (акціонерами) яких є такі юридичні або фізичні особи, на усіх рівнях ланцюга володіння корпоративними правами телерадіоорганізації і кінцевим вигодоодержувачам;

-       політичним партіям, профспілковим, релігійним організаціям та юридичним особам, які вони заснували, на всіх рівнях ланцюга володіння корпоративними правами телерадіоорганізації або провайдера програмної послуги;

-       громадянами, які за вироком суду відбувають покарання у місцях позбавлення волі або визнані судом недієздатними.

Контроль та нагляд за дотриманням телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги вимог щодо розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), а за їх відсутності — про всіх власників та учасників і всіх фізичних осіб та власників і учасників юридичних осіб на всіх рівнях ланцюга володіння корпоративними правами, про пов’язаних осіб та про структуру власності телерадіоорганізації або провайдера програмної послуги здійснює Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення.

Телерадіоорганізації зобов’язані щороку, до 31 березня, подавати до Національної ради звіт за попередній (звітний) рік діяльності про свою структуру власності, в якому зазначаються:

-       відомості про структуру власності станом на 31 грудня звітного року;

-       відомості про зміни у структурі власності, що відбувалися впродовж звітного року;

-       відомості про всіх осіб, які володіють або володіли впродовж звітного року прямою або опосередкованою істотною участю, із зазначенням підстав такого володіння (дата укладення відповідних правочинів або настання інших юридичних фактів), включаючи відомості про осіб, які діяли на підставі відповідних доручень, а також відомості про всіх пов’язаних осіб (для кожної з осіб - прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, громадянство, адреса).

Форма звіту, порядок його складання та розгляду затверджуються Національною радою.

Неподання, несвоєчасне подання такої інформації, або подання інформації, що не відповідає дійсності, є підставою для застосування Національною радою санкцій у вигляді штрафу у розмірі 5 відсотків загальної суми ліцензійного збору за всіма ліцензіями, власниками яких є порушник.

Також, відсутність відомостей про структуру власності телерадіоорганізації та/або інформації про її кінцевих бенефіціарних власників, а за їх відсутності - про всіх власників та учасників телерадіоорганізації і всіх фізичних осіб та власників і учасників юридичних осіб на всіх рівнях ланцюга володіння корпоративними правами телерадіоорганізації, або, якщо така інформація не відповідає дійсності є підставою для відмови у видачі ліцензії на мовлення.

Закон набирає чинності з першого числа місяця, наступного за місяцем його опублікування.

Протягом двох місяців з дня опублікування Закону Національна рада повинна затвердити Порядок подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації про структуру власності та відповідні форми документів.

Телерадіоорганізації, що здійснюють мовлення на підставі чинних ліцензій, та провайдери програмної послуги повинні протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом подати інформацію про свою структуру власності та схему структури власності до Національної ради.

 

Розклад пленарних засідань Верховної Ради України

15-18 вересня 2015 року

(Проект складено за пропозиціями комітетів Верховної Ради України відповідно до переліку підготовлених питань)

 

Четвер, 17 вересня

1. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (щодо визначення передач європейського виробництва) №2766 від 30.04.2015р.перше читання.

Ініціатори: Сюмар Вікторія Петрівна, Стеценко Дмитро Олександрович, Опанасенко Олександр Валерійович, Висоцький Сергій Віталійович.

Відповідно до Проекту, квота передач європейського виробництва, а також США і Канади повинна становити не менше 70 відсотків загального тижневого обсягу мовлення, у тому числі не менше 50 відсотків загального тижневого обсягу мовлення – передачі українського виробництва.

Передачею  європейського виробництва вважається передача, створена однією або декількома юридичними особами - резидентами країн, що ратифікували Європейську конвенцію про транскордонне мовлення.

До передач європейського виробництва, крім випадків визначених цим пунктом, також відносяться передачі виготовлені на замовлення  юридичних осіб-резидентів країн, що ратифікували Європейську конвенцію про транскордонне мовлення за умови, що безпосереднім виробником такої передачі також є особи-резиденти таких країн.

У випадку, якщо передача створена на замовлення або за участі однієї або декількох юридичних осіб — резидентів країни, що визнана Верховною Радою України державою-агресором (державою-окупантом), така передача не може вважатися передачею європейського чи українського виробництва.

 

Порядок денний Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики

 

16 вересня 2015 року на черговому засіданні Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики планується розглянути наступні питання:

1. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реклами форекс-дилерів №2208а від 01.07.2015р.

Ініціатори: Рудик Сергій Ярославович, Опанасенко Олександр Валерійович, Кондратюк Олена Костянтинівна, Петренко Олег Миколайович, Артеменко Андрій Вікторович, Супруненко Олександр Іванович, Головко Михайло Йосифович, Медуниця Олег Вячеславович.

Проектом, серед іншого, пропонується внести зміни до Закону України «Про рекламу» шляхом додавання нової статті, відповідно до якої рекламування послуг по здійсненню арбітражних операцій на умовах маржинальної торгівлі на ринку форекс можливе лише для тих компаній, які отримали відповідні дозволи або ліцензії на провадження такої діяльності на території України.

Встановлюється адміністративна відповідальність за порушення встановлених законодавством вимог щодо реклами та спонсорства форекс-дилерів.

Передбачається, що реклама послуг форекс-дилера, а також знаків для товарів та послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими здійснюється діяльність форекс-дилера, повинна супроводжуватися текстами попередження такого змісту: «Торгівля в системі форекс є високоризикованою і може призвести до втрати внесених грошових коштів у повному обсязі. До здійснення угод на форекс слід ознайомитися з ризиками, з якими вони пов'язані». Кожному попередженню має бути відведено не менше 15 відсотків площі (обсягу) всієї реклами. Колір тексту попередження має бути чорним, а колір фону попередження - білим.

Контроль за дотриманням вимог законодавства компаніями, які надають послуги фізичним особам по здійсненню арбітражних операцій на умовах маржинальної торгівлі на ринку форекс здійснює Національний банк України.

2. Про проведення комітетських слухань на тему: «Впровадження ефірного, наземного, цифрового телевізійного мовлення в Україні: виклики і проблеми інформаційної безпеки».

 

Порядок денний Комітету з питань культури і духовності

 

16 вересня 2015 року на черговому засіданні Комітету з питань культури і духовності планується розглянути проект Закону про внесення змін до Закону України "Про кінематографію" щодо визначення країни-виробника фільму №2436а від 24.07.2015р.

Ініціатор: Княжицький Микола Леонідович.

Проектом уточнюється поняття національного фільму - фільм, виробництво якого здійснено суб’єктами кінематографії Україні, або який за встановленими цим Законом оцінними елементами кваліфікується як український фільм, і майнові права інтелектуальної власності на який повністю або частково належать суб’єктам кінематографії України.

Закріплюються наступні оцінні елементи:

Оцінні елементи:

бали

а) авторська знімальна група:

режисер-постановник                        

3

сценарист                                          

3

композитор                                        

1

оператор-постановник                                   

1

художник-постановник                       

1

всього                                               

9

б) група виконавців:

перша роль                                       

3

друга роль                                        

2

третя роль                                         

1

всього                                               

6

в) технічна знімальна група (група технічного забезпечення зйомки):

звукооператор                                   

1

редактор-монтажер                           

1

студія або місце зйомки                     

5

місце монтажу                                   

3

всього                                               

10

г) мова                                               

4

д) продюсер                                      

3

У випадку, якщо основною (базовою) версією мовної частини звукового ряду є українська мова, додається додаткових 4 бали.

При підрахунку загальної кількості балів відповідний оцінний елемент враховується як український якщо:

- вказані в літерах «а», «б» і «в» особи, які брали участь у створенні фільму, є громадянами України;

- вказані в літері «в» студія або місце зйомки, місце монтажу розміщені на території України;

- основною (базовою) версією мовної частини звукового ряду є українська мова.

В пункті «б» перша, друга і третя ролі визначаються за кількістю знімальних днів, тобто за кількістю днів впродовж яких виконавець фільму був задіяний у знімальному процесі.

Кількість балів за оцінним елементом «продюсер» визначається з урахуванням коефіцієнту, що обчисляється як співвідношення кількості продюсерів фільму, які мають громадянство України або мають місцезнаходження на території України, до загальної кількості продюсерів фільму, які приймали участь у виробництві фільму.

Європейські оцінні елементи враховуються за тими ж правилами, які встановлені для українських оцінних елементів, з урахуванням тих особливостей, що врахуванню підлягає громадянство країни, що входить до Європейського Союзу, місце розташування студії, місця зйомки, місця монтажу на території країни, що входить до Європейського Союзу.

Оцінні елементи держави агресора враховуються за тими ж правилами, які встановлені для українських оцінних елементів, з урахуванням тих особливостей, що врахуванню підлягає громадянство держави-агресора, місце розташування студії, місця зйомки, місця монтажу, місцезнаходження продюсера на території держави агресора

Ігровий фільм, учасниками створення якого є громадяни та юридичні особи різних країн, вважається європейським, якщо відповідно до європейських оцінних елементів фільм набирає щонайменше 17 балів з можливих 32, якщо міжнародним договором не передбачено інше.

Ігровий фільм, учасниками створення якого є громадяни та юридичні особи різних країн, кваліфікується українським у розумінні цього Закону, якщо відповідно до українських оцінних елементів, фільм набирає щонайменше 23 бали з можливих 32.

Ігровий фільм, учасниками створення якого є громадяни та юридичні особи різних країн, кваліфікується фільмом, виробленим фізичними та юридичними особами держави-агресора, якщо відповідно до оцінних елементів держави-агресора фільм набирає щонайменше 17 балів з можливих 32 за рахунок громадян держави-агресора та інших оцінних елементів (студія або місце зйомки на території держави-агресора, тощо).

Враховуючи вимоги сценарію, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері кінематографії, може надати статус українського фільму і тим фільмам, що відповідно до українських оцінних елементів набрали менше 23 бали.