Advocacy

Моніторинг ІТК за 1жовтня 2015 року

01-10-2015

У цьому випуску:

Зміни до законодавства

Набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прозорості власності засобів масової інформації, а також реалізації принципів державної політики в сфері телебачення і радіомовлення»

 

 

Зміни до законодавства

 

Сьогодні, 1 жовтня 2015 року, набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прозорості власності засобів масової інформації, а також реалізації принципів державної політики в сфері телебачення і радіомовлення» №674-VIII від 03.09.2015р.

Відповідно до Закону протягом двох місяців з дня опублікування Закону (до 12 листопада 2015 року) Національна рада повинна затвердити Порядок подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації про структуру власності та відповідні форми документів.

Телерадіоорганізації, що здійснюють мовлення на підставі чинних ліцензій, та провайдери програмної послуги повинні протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом подати інформацію про свою структуру власності та схему структури власності до Національної ради.

Контроль та нагляд за дотриманням телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги вимог щодо розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), а за їх відсутності — про всіх власників та учасників і всіх фізичних осіб та власників і учасників юридичних осіб на всіх рівнях ланцюга володіння корпоративними правами, про пов’язаних осіб та про структуру власності телерадіоорганізації або провайдера програмної послуги здійснює Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення.

Телерадіоорганізації також зобов’язані щороку, до 31 березня, подавати до Національної ради звіт за попередній (звітний) рік діяльності про свою структуру власності, в якому зазначаються:

-       відомості про структуру власності станом на 31 грудня звітного року;

-       відомості про зміни у структурі власності, що відбувалися впродовж звітного року;

-       відомості про всіх осіб, які володіють або володіли впродовж звітного року прямою або опосередкованою істотною участю, із зазначенням підстав такого володіння (дата укладення відповідних правочинів або настання інших юридичних фактів), включаючи відомості про осіб, які діяли на підставі відповідних доручень, а також відомості про всіх пов’язаних осіб (для кожної з осіб - прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, громадянство, адреса).

Форма звіту, порядок його складання та розгляду затверджуються Національною радою.

Неподання, несвоєчасне подання такої інформації, або подання інформації, що не відповідає дійсності, є підставою для застосування Національною радою санкцій у вигляді штрафу у розмірі 5 відсотків загальної суми ліцензійного збору за всіма ліцензіями, власниками яких є порушник.

Також, відсутність відомостей про структуру власності телерадіоорганізації та/або інформації про її кінцевих бенефіціарних власників, а за їх відсутності - про всіх власників та учасників телерадіоорганізації і всіх фізичних осіб та власників і учасників юридичних осіб на всіх рівнях ланцюга володіння корпоративними правами телерадіоорганізації, або, якщо така інформація не відповідає дійсності є підставою для відмови у видачі ліцензії на мовлення.

Законом також забороняється засновувати та брати участь в телерадіоорганізаціях або провайдерах програмної послуги:

-       органам державної влади та органами місцевого самоврядування, юридичним особам, які вони заснували, на усіх рівнях ланцюга володіння корпоративними правами телерадіоорганізації, якщо рішення про їх створення або положення про них не передбачає повноважень засновувати телерадіоорганізації;

-       юридичним особам та фізичним особам-підприємцям, зареєстрованим в офшорних зонах, перелік яких затверджений Кабінетом Міністрів України, а також особам без громадянства;

-       юридичним і фізичним особами, які є резидентами країни, визнаною Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом, а також юридичним особам, учасниками (акціонерами) яких є такі юридичні або фізичні особи, на усіх рівнях ланцюга володіння корпоративними правами телерадіоорганізації і кінцевим вигодоодержувачам;

-       політичним партіям, профспілковим, релігійним організаціям та юридичним особам, які вони заснували, на всіх рівнях ланцюга володіння корпоративними правами телерадіоорганізації або провайдера програмної послуги;

-       громадянами, які за вироком суду відбувають покарання у місцях позбавлення волі або визнані судом недієздатними.