Advocacy

Моніторинг ІТК за 20 листопада 2015 року

20-11-2015

У цьому випуску:

Верховна Рада України

На наступному тижні планується розглянути законопроект про внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (щодо визначення передач європейського виробництва), а також проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо удосконалення захисту професійної діяльності журналістів)

Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики

23 листопада відбудеться чергове засідання Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики

 

 

Розклад пленарних засідань Верховної Ради України

24-27 листопада 2015 року

(Проект складено за пропозиціями комітетів Верховної Ради України відповідно до порядку денного третьої сесії)

 

Вівторок, 24 листопада

1. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (щодо визначення передач європейського виробництва) №2766 від 30.04.2015р.перше читання.

Ініціатори: Сюмар Вікторія Петрівна, Стеценко Дмитро Олександрович, Опанасенко Олександр Валерійович, Висоцький Сергій Віталійович.

Відповідно до Проекту, квота передач європейського виробництва, а також США і Канади повинна становити не менше 70 відсотків загального тижневого обсягу мовлення, у тому числі не менше 50 відсотків загального тижневого обсягу мовлення – передачі українського виробництва.

Передачею європейського виробництва вважається передача, створена однією або декількома юридичними особами - резидентами країн, що ратифікували Європейську конвенцію про транскордонне мовлення.

До передач європейського виробництва, крім випадків визначених цим пунктом, також відносяться передачі виготовлені на замовлення юридичних осіб-резидентів країн, що ратифікували Європейську конвенцію про транскордонне мовлення за умови, що безпосереднім виробником такої передачі також є особи-резиденти таких країн.

У випадку, якщо передача створена на замовлення або за участі однієї або декількох юридичних осіб — резидентів країни, що визнана Верховною Радою України державою-агресором (державою-окупантом), така передача не може вважатися передачею європейського чи українського виробництва.

 

Четвер, 26 листопада

Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо удосконалення захисту професійної діяльності журналістів) №1630 від 25.12.2014р.друге читання.

Ініціатори: Кондратюк О.К., Абдуллін О.Р., Червакова О.В., Княжицький М.Л., Ємець Л.О., Семерак О.М., Опанасенко О.В., Сюмар В.П., Сочка О.О.

Проектом встановлюється кримінальна відповідальність за незаконне вилучення зібраних, опрацьованих, підготовлених журналістом матеріалів та технічних засобів, якими журналіст користується у зв’язку зі своєю професійною діяльністю.

Також, уточнюється поняття професійної діяльності журналіста - систематична діяльність особи, пов’язана із збиранням одержанням, створенням, поширенням, зберіганням або іншим використанням інформації з метою її поширення на невизначене коло осіб через друковані засоби масової інформації, телерадіоорганізації, інформаційні агентства, мережу Інтернет. Статус журналіста та/або його належність до засобу масової інформації підтверджується редакційним або службовим посвідченням чи іншим документом, виданим засобом масової інформації, його редакцією або професійною чи творчою спілкою журналістів.

 

Порядок денний Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики 

 

23 листопада 2015 року на черговому засіданні Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики планується розглянути проект Закону про систему іномовлення України № 2334а від 13.07.2015р.

Ініціатор: Яценюк Арсеній Петрович Кабінет Міністрів України.

Проектом, прийнятим у першому читанні за основу, передбачається створення «Іномовної телерадіокомпанії України «Ukraine Tomorrow» (далі — ІНТУ) у формі державного підприємства на базі державної телерадіокомпанії «Всесвітня служба «Українське телебачення і радіомовлення» та товариства з обмеженою відповідальністю «Банківське телебачення». ІНТУ утворюється за рішенням Кабінету Міністрів України і підпорядковується центральному органу виконавчої влади у сфері забезпечення інформаційного суверенітету України.

Статут ІНТУ розробляється центральним органом виконавчої влади у сфері забезпечення інформаційного суверенітету України та затверджується Кабінетом Міністрів України.

Керівником ІНТУ є генеральний директор, який призначається центральним органом виконавчої влади у сфері забезпечення інформаційного суверенітету України. Наглядовими органами ІНТУ є наглядова рада, ревізійна комісія, редакційна рада. Порядок формування, засади діяльності та повноваження наглядових органів встановлюються Статутом.

Фінансування ІНТУ забезпечує держава (не менш як 0,04 відсотка видатків загального фонду Державного бюджету України за попередній рік). Джерелами фінансування ІНТУ можуть бути: кошти, отримані від продажу власної теле- і радіопродукції; кошти, отримані від трансляції реклами; плата за надання у користування авторськими та суміжними правами; добровільні, благодійні та спонсорські внески, пожертвування фізичних та юридичних осіб (крім анонімних пожертвувань); інші надходження, не заборонені законодавством.

Передбачається, що щороку не пізніше 10 грудня ІНТУ має подавати на затвердження Міністерству інформаційної політики звіт про програмну діяльність за поточний рік. Затверджений звіт публікується на офіційному сайті міністерства.