Advocacy

Моніторинг ІТК за 3 грудня 2015 року

03-12-2015

У цьому випуску:

Нові законопроекти

Зареєстровано проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо захисту інформаційного простору України).

З’явився текст проекту Закону про державну підтримку кінематографії в Україні

 

 

Нові законопроекти

 

30 листопада у Верховній Раді України було зареєстровано проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо захисту інформаційного простору України) № 3562 від 30.11.2015 року.

Ініціатори: Шверк Григорій Аронович, Севрюков Владислав Володимирович, Онуфрик Богдан Семенович.

Проектом пропонується додати до переліку підстав для переоформлення ліцензії на мовлення  наміри ліцензіата змінити програмну концепцію мовлення.

Передбачається, що усі передачі та інші елементи програми, які телерадіоорганізація транслювала чи ретранслювала або забезпечувала їх трансляцію чи ретрансляцію у повній, незмінній формі та послідовності, повинні бути записані і зберігатися протягом 30 днів від дати їх розповсюдження, якщо у цей строк не надійшло скарги щодо їхнього змісту або вимога Національної ради про їх збереження.

Пропонується передбачити, що Національна рада може застосовувати санкції до телерадіоорганізацій на підставі акту моніторингу.

Передбачається, що рішення про стягнення штрафу приймається Національною радою за порушення ліцензіатом положень, передбачених частиною другою статті 6 або частиною другою статті 42 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» незалежно від того, чи застосовувалася до порушника санкція у вигляді попередження. За порушення інших норм цього Закону або умов ліцензії – у випадку, якщо після оголошення попередження ліцензіат не усунув порушення в установлені Національною радою строки.

Закріплюються розміри штрафних санкцій:

25 відсотків – за вчинення порушень, передбачених абзацами другим – шостим частини другої статті 6 Закону України “Про телебачення і радіомовлення” (далі – Закон);

10 відсотків – за вчинення порушень, передбачених абзацами восьмим – тринадцятим частини другої статті 6 Закону;

5 відсотків – за порушення інших норм цього Закону або умов ліцензії.

Зі статті 17 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» пропонується вилучити норми, які обмежують регуляторні повноваження Національної ради, як єдиного органу державного регулювання діяльності у сфері телебачення і радіомовлення.

Пропонується вилучити поширення дії Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» на відносини, що виникають під час здійснення заходів державного нагляду у сфері телебачення і радіомовлення.

 

Також з’явився текст проекту Закону про державну підтримку кінематографії в Україні №3081-д від 27.11.2015р.

Ініціатори: Княжицький Микола Леонідович, Подоляк Ірина Ігорівна, Єленський Віктор Євгенович, Тарута Сергій Олексійович, Матіос Марія Василівна.

Проектом закріплюється механізм прямої державної політики щодо підтримки кінематографії, порядок повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених під час виробництва фільмів, які пройшли «культурний тест».

Також пропонується закріпити механізм боротьби з піратством у сфері авторського права і (або) суміжних прав, в тому числі у мережі Інтернет, незаконним відтворенням, розповсюдженням творів науки, літератури і мистецтва, комп’ютерних програм і баз даних,  виконань, фонограм, відеограм і програм мовлення, в тому числі їх незаконним тиражуванням та розповсюдженням на аудіо- та відеокасетах, дискетах, інших носіях інформації, здійсненням фінансування такої діяльності або іншим умисним порушенням авторського права і суміжних прав, якщо це завдало матеріальної шкоди у значному розмірі або якщо така діяльність здійснювалася з метою отримання доходів.