Advocacy

Моніторинг ІТК за 23 грудня 2015 року

23-12-2015

У цьому випуску:

Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики

Результати засідання Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики

 

 

23 грудня 2015 року на черговому засіданні Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики було прийнято наступні рішення:

1. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (щодо визначення передач європейського виробництва) №2766 від 30.04.2015р. жодна з поправок до тексту законопроекту, підготовленого до другого читання не була підтримана.

Ініціатори: Сюмар Вікторія Петрівна, Стеценко Дмитро Олександрович, Опанасенко Олександр Валерійович, Висоцький Сергій Віталійович.

Відповідно до Проекту, квота передач європейського виробництва, а також США і Канади повинна становити не менше 70 відсотків загального тижневого обсягу мовлення, у тому числі не менше 50 відсотків загального тижневого обсягу мовлення – передачі українського виробництва.

Передачею європейського виробництва вважається передача, створена однією або декількома юридичними особами - резидентами країн, що ратифікували Європейську конвенцію про транскордонне мовлення.

До передач європейського виробництва, крім випадків визначених цим пунктом, також відносяться передачі виготовлені на замовлення юридичних осіб-резидентів країн, що ратифікували Європейську конвенцію про транскордонне мовлення за умови, що безпосереднім виробником такої передачі також є особи-резиденти таких країн.

У випадку, якщо передача створена на замовлення або за участі однієї або декількох юридичних осіб — резидентів країни, що визнана Верховною Радою України державою-агресором (державою-окупантом), така передача не може вважатися передачею європейського чи українського виробництва.

2. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо захисту інформаційного простору України) № 3562 від 30.11.2015 року. - направити законопроект на доопрацювання автору.

Ініціатори: Шверк Григорій Аронович, Севрюков Владислав Володимирович, Онуфрик Богдан Семенович.

Проектом пропонується додати до переліку підстав для переоформлення ліцензії на мовлення  наміри ліцензіата змінити програмну концепцію мовлення.

Передбачається, що усі передачі та інші елементи програми, які телерадіоорганізація транслювала чи ретранслювала або забезпечувала їх трансляцію чи ретрансляцію у повній, незмінній формі та послідовності, повинні бути записані і зберігатися протягом 30 днів від дати їх розповсюдження, якщо у цей строк не надійшло скарги щодо їхнього змісту або вимога Національної ради про їх збереження.

Пропонується передбачити, що Національна рада може застосовувати санкції до телерадіоорганізацій на підставі акту моніторингу.

Передбачається, що рішення про стягнення штрафу приймається Національною радою за порушення ліцензіатом положень, передбачених частиною другою статті 6 або частиною другою статті 42 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» незалежно від того, чи застосовувалася до порушника санкція у вигляді попередження. За порушення інших норм цього Закону або умов ліцензії – у випадку, якщо після оголошення попередження ліцензіат не усунув порушення в установлені Національною радою строки.

Закріплюються розміри штрафних санкцій:

25 відсотків – за вчинення порушень, передбачених абзацами другим – шостим частини другої статті 6 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (далі – Закон);

10 відсотків – за вчинення порушень, передбачених абзацами восьмим – тринадцятим частини другої статті 6 Закону;

5 відсотків – за порушення інших норм цього Закону або умов ліцензії.

Зі статті 17 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» пропонується вилучити норми, які обмежують регуляторні повноваження Національної ради, як єдиного органу державного регулювання діяльності у сфері телебачення і радіомовлення.

Пропонується вилучити поширення дії Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» на відносини, що виникають під час здійснення заходів державного нагляду у сфері телебачення і радіомовлення.

3. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо захисту незалежності засобів масової інформації та вдосконалення порядку захисту права на честь, гідність, ділову репутацію № 3475 від 13.11.2015р. - рекомендувати Верховній Раді України прийняти законопроект у першому читанні за основу.

Ініціатори: Сюмар Вікторія Петрівна, Соболєв Єгор Вікторович, Заліщук Світлана Петрівна, Найєм Мустафа-Масі, Лещенко Сергій Анатолійович, Абдуллін Олександр Рафкатович, Червакова Ольга Валеріївна, Ляшко Олег Валерійович.

Проектом пропонується поширити спеціальну позовну давність в один рік на усі вимоги, що стосуються захисту честі, гідності, а також ділової репутації, у зв’язку з поширенням недостовірної інформації про особу, у тому числі на вимоги про відшкодування моральної (немайнової) шкоди. Окремі зміни спрямовані на усунення законодавчих прогалин та колізій щодо реалізації права на відповідь або спростування недостовірної інформації.

Проект Закону також передбачає введення прогресивної шкали нарахування судового збору у справах про захист честі та гідності фізичної особи, ділової репутації фізичної або юридичної особи. За подання позовної заяви немайнового характеру, а також заяви про відшкодування моральної чи немайнової шкоди з ціною позову, що не перевищує 5 розмірів мінімальної заробітної плати, позивач має сплатити 0,4 розміру мінімальної заробітної плати. У випадку подання позовної заяви на суму від 5 до 100 розмірів мінімальної заробітної плати – 5 % ціни позову, але не менше 1 розміру мінімальної заробітної плати, понад 100 розмірів мінімальної заробітної плати – 10 % ціни позову.

4. Проект Закону про націоналізацію товариства з обмеженою відповідальністю "Зеонбуд" № 3575 від 02.12.2015р.рішення не прийнято.

Ініціатори: Кривошея Геннадій Григорович, Соболєв Єгор Вікторович,  Опанасенко Олександр Валерійович, Лубінець Дмитро Валерійович, Поляков Максим Анатолійович, Гордєєв Андрій Анатолійович, Батенко Тарас Іванович, Купрій Віталій Миколайович.

Проектом передбачається націоналізація товариства з обмеженою відповідальністю «Зеонбуд»,  а також усіх його майнових та немайнових прав і обов’язків, матеріальних та нематеріальних активів.

Також було прийнято Рекомендації Комітету щодо забезпечення захисту прав дітей під час їх участі у передачах.