Advocacy

Моніторинг ІТК за 16 травня 2016 року

16-05-2016

У цьому випуску:

Верховна Рада України

Оновлено розклад пленарних засідань

Нові законопроекти

Зареєстровано законопроект щодо набуття, розпорядження та охорони авторського права та суміжних прав, а також проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет

Розклад пленарних засідань Верховної Ради України

17 – 20 травня 2016 року

(Проект складено за пропозиціями комітетів Верховної Ради України

відповідно до порядку денного четвертої сесії)

Відповідно до оновленого розкладу пленарних засідань Верховної Ради України на цьому тижні планується розглянути наступні законопроекти:

Вівторок, 17 травня

1. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (щодо визначення передач європейського виробництва) №2766 від 30.04.2015р.друге читання (без обговорення, повторне голосування).

Ініціатори: Сюмар Вікторія Петрівна, Стеценко Дмитро Олександрович, Опанасенко Олександр Валерійович, Висоцький Сергій Віталійович.

Відповідно до Проекту, квота передач європейського виробництва, а також США і Канади повинна становити не менше 70 відсотків загального тижневого обсягу мовлення, у тому числі не менше 50 відсотків загального тижневого обсягу мовлення – передачі українського виробництва.

Передачею європейського виробництва вважається передача, створена однією або декількома юридичними особами - резидентами країн, що ратифікували Європейську конвенцію про транскордонне мовлення.

До передач європейського виробництва, крім випадків визначених цим пунктом, також відносяться передачі виготовлені на замовлення юридичних осіб-резидентів країн, що ратифікували Європейську конвенцію про транскордонне мовлення за умови, що безпосереднім виробником такої передачі також є особи-резиденти таких країн.

У випадку, якщо передача створена на замовлення або за участі однієї або декількох юридичних осіб — резидентів країни, що визнана Верховною Радою України державою-агресором (державою-окупантом), така передача не може вважатися передачею європейського чи українського виробництва.

2. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України стосовно обмеження використання медійної продукції держави-агресора №4303 від 25.03.2016р.для включення до порядку денного сесії.

Ініціатори: Княжицький Микола Леонідович, Висоцький Сергій Віталійович, Масоріна Олена Сергіївна, Опанасенко Олександр Валерійович, Левус Андрій Мар'янович, Медуниця Олег Вячеславович, Артюшенко Ігор Андрійович, Денисенко Вадим Ігорович, Лапін Ігор Олександрович, Ярош Дмитро Анатолійович.

Проектом пропонується передбачити додаткову підставу для відмови у видачі державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів: якщо фільм вироблений фізичними або юридичними особами держави-агресора та (або) одним з учасників фільму є фізична особа, яка є громадянином держави-агресора, за умови, що фільм вперше оприлюднений (демонстрований) після 1 січня 2014 року незалежно від країни, де відбулось перше оприлюднення (демонстрування) фільму, а суб’єкт кінематографії не надав документів, передбачених частиною восьмою цієї статті Закону (власноруч підписані заяви кожного з учасників фільму, який є громадянином держави-агресора, про засудження окупації території України державою-агресором за формою, що відповідає примірній формі, затвердженій Кабінетом Міністрів України, або інші докази, які підтверджують факти публічного засудження відповідним учасником фільму окупації території України державою агресором), або надані документи не дадуть підстав для видачі державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів.

Фільм вважається виробленим фізичними або юридичними особами держави-агресора, якщо принаймні одна зі студій-виробників фільму є юридичною особою, яка перебуває під юрисдикцією держави-агресора, а серед інших студій-виробників відсутні юридичні особи, які підпадають під юрисдикцію України.

У випадку, якщо серед студій-виробників фільму наявні одна чи декілька юридичних осіб, які підпадають під юрисдикцію України, та одночасно одна чи декілька юридичних осіб, які підпадають під юрисдикцію держави-агресора, фільм вважається виробленим юридичними особами держави-агресора у випадку, якщо:

а) створення фільму повністю або частково профінансовано, або він створений за іншої підтримки державного органу держави-агресора, або

б) за встановленими Європейською конвенцією про спільне кінематографічне виробництво правилами кваліфікації європейського фільму, фільм набирає принаймні 10 балів з можливих 19 за оцінними елементами держави-агресора. При цьому оцінні елементи держави-агресора застосовуються в тому ж порядку та на тих же умовах, на яких в Європейській конвенції про спільне кінематографічне виробництво застосовуються європейські оцінні елементи.

Проектом забороняється трансляція телерадіоорганізаціями музичних творів, вперше оприлюднених після 1 січня 2014 року  за участю осіб, включених до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, та/або принаймні один з авторів (співавторів) або виконавців (співвиконавців) яких є громадянином держави-агресора за умови, що відсутні достовірні дані, що цей автор (співавтор) або виконавець (співвиконавець) публічно висловлювався про засудження окупації території України державою-агресором

Закріплюється поняття ліцензій на право входження до пакетів програм. Програми і передачі телерадіоорганізацій, які підпадають під юрисдикцію держави-агресора, вносяться до переліку програм, що ретранслюються, виключно за умови наявності ліцензії на ретрансляцію, у порядку, передбаченому Проектом.

Також пропонується заборонити проведення гастрольних заходів гастролерів, пов’язаних з державою-агресором, якщо гастролер до початку відповідного гастрольного заходу не надав організаторам гастрольного заходу письмову заяву про засудження окупації території України, за винятком окремо передбачених випадків. При цьому, для проведення гастрольного заходу гастролерів, пов’язаних з державою-агресором, необхідним отримати свідоцтво про проведення гастрольного заходу.

Передбачається що творчий працівник, член художнього, артистичного персоналу театру, який є громадянином держави-агресора, може приймати участь у виставах, театральних постановках на території України, виключно після підписання ним заяви про засудження окупації території України державою-агресором.

Передбачається, що у виключних випадках розповсюдження творів літератури і мистецтва може бути обмежене або заборонено за наявності обставин, встановлених законом.

3. Проект Закону про особливості імплементації окремих положень законодавства Європейського Союзу щодо обігу лікарських засобів № 4465 від 18.04.2016р. - для включення до порядку денного сесії.

Ініціатори: Сисоєнко Ірина Володимирівна, Біловол Олександр Миколайович, Мусій Олег Степанович, Яриніч Костянтин Володимирович, Корчинська Оксана Анатоліївна, Шипко Андрій Федорович, Кириченко Олексій Миколайович, Бахтеєва Тетяна Дмитрівна, Богомолець Ольга Вадимівна, Шурма Ігор Михайлович.

Проектом пропонується внести зміни до Закону України «Про рекламу» і закріпити правила рекламування лікарських засобів у новому законі «Про особливості імплементації окремих положень законодавства Європейського Союзу щодо обігу лікарських засобів».

У Проекті передбачається два окремі Розділи ІХ (реклама лікарських засобів),Х (інформаційна політика), присвячені рекламі та висвітленню інформації щодо лікарських засобів.

Заборонена будь-яка реклама лікарського засобу, на який не видана торгова ліцензія відповідно до законодавства України. Заборона не поширюється на програми вакцинації, що проводяться виробниками фармацевтичної продукції та схвалені Міністерством охорони здоров’я.

Текст реклами лікарського засобу повинен відповідати даним, викладеним у короткій характеристиці лікарського засобу. Реклама лікарського засобу повинна сприяти його раціональному застосуванню шляхом надання об'єктивної інформації без перебільшення властивостей препарату і не повинна вводити споживачів (пацієнтів) в оману.

Проектом передбачені правила, порядок та обмеження щодо рекламування лікарських засобів.

Контроль за дотриманням законодавства про рекламу щодо реклами лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичної техніки та питань діагностики і лікування здійснюватиме Міністерство охорони здоров’я.

 

Середа, 18 травня

1. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про авторське право і суміжні права" щодо використання об'єктів авторського права в пародіях, попурі та карикатурах №3586 від 07.12.2015р.перше читання.

Ініціатор: Княжицький Микола Леонідович.

Проектом, серед іншого, пропонується закріпити визначених понять «пародія» - аудіовізуальний, літературний, музичний або інший твір, який є творчою переробкою іншого правомірно оприлюдненого твору або його частини, за своїм змістом має очевидний комічний, сатиристичний характер, або спрямовується на висміювання певних подій або осіб; «попурі» - музичний або інший твір, який є творчою обробкою уривків правомірно оприлюднених творів, без завдання шкоди їх охороні, і складається з декількох таких творів, або який імітує творчий стиль інших авторів чи виконавців або інших історичних епох.

Передбачається, що використання правомірно оприлюднених літературних, художніх, музичних та інших творів для створення на їх основі іншого твору в жанрі літературної, музичної або іншої пародії, попурі або карикатури, а також використання такої пародії, попурі або карикатури допускається без згоди автора (чи іншої особи, яка має авторське право), але з обов'язковим зазначенням імені автора і джерела запозичення.

 

Нові законопроекти

На минулому тижні у Верховній Раді України було зареєстровано наступні законопроекти:

1. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо набуття, розпорядження та охорони авторського права та суміжних прав № 4579 від 04.05.2016р.

Ініціатор: Гройсман Володимир Борисович Кабінет Міністрів України.

Проектом передбачається, що майнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору, визначаються договором або законом.

Закріплюється можливість укладання договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності у електронній формі.

Закріплюється поняття та порядок укладення ліцензійного договору щодо об’єктів авторського права та/або суміжних прав на основі публічної пропозиції (оферти), яку може поширити будь-яка із сторін.

Встановлюються вимоги до договору на право використання творів. Так, договір про створення за замовленням і використання твору повинен визначати способи і умови використання твору замовником. Майнові права на твір, створений за замовленням, належать авторові цього твору, якщо інше не встановлено договором, з урахуванням окремих положень Закону. Майнові права на комп’ютерну програму, базу даних, створені за замовленням, належать замовнику, якщо інше не встановлено договором.

2. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет № 4629 від 10.05.2016р.

Ініціатор: Гройсман Володимир Борисович Кабінет Міністрів України.

Проектом закріплюється механізм припинення порушень авторського і (або) суміжних прав шляхом видалення або унеможливлення доступу до інформації, що порушує авторське право і (або) суміжні права в мережі Інтернет (у тому числі при повторних порушеннях авторського права і (або) суміжних прав).

Передбачається, що на звернення заінтересованих осіб нотаріус має право забезпечувати докази в Інтернеті. Забезпечення доказів в Інтернеті здійснюється шляхом складення нотаріусом відповідного протоколу, що містить опис інформації, розміщеної в Інтернеті, та до якого додаються документи, в яких зафіксована інформація, розміщена в Інтернеті.

Пропонується закріпити механізм, відповідно до якого власник веб-сайту зобов’язаний невідкладно, але не пізніше ніж через 24 години з моменту отримання від суб’єкта авторського права і (або) суміжних прав або його уповноваженого представника скарги, видалити або унеможливлити доступ до інформації, щодо якої отримано скаргу. Власник веб-сайту зобов’язаний також запобігати повторному розміщенню на веб-сайті інформації, яка була видалена або доступ якої було унеможливлено.

Суб’єкт авторського права і (або) суміжних прав або його уповноважений представник може надіслати скаргу, яка містить вимогу щодо видалення або унеможливлення доступу до цієї інформації, постачальнику послуг хостингу у разі, коли:

1) власник веб-сайту не надав контактну інформацію, передбачену Проектом (повне ім’я або найменування власника веб-сайту та постачальника послуг хостингу; повну адресу місця проживання або місцезнаходження власника веб-сайту та постачальника послуг хостингу; контактну інформацію власника веб-сайту та постачальника послуг хостингу, у тому числі адресу електронної пошти та номер телефону, необхідну для надсилання скарги, або перебуває за межами України та інш.)

2) власник веб-сайту не вжив необхідних заходів, зазначених вище.

Постачальник послуг хостингу зобов’язаний невідкладно, але не пізніше ніж через 24 години з моменту отримання від суб’єкта авторського права і (або) суміжних прав або його уповноваженого представника скарги, видалити або унеможливлити доступ до інформації, щодо якої подано скаргу.