Advocacy

Моніторинг за 5 вересня 2016 року

05-09-2016

У цьому випуску:

Верховна Рада України

На цьому тижні планується розглянути проект Закону про державну підтримку кінематографії в Україні, законопроект щодо удосконалення процедури застосування санкцій Національною Радою, проект Закону щодо обмеження використання медійної продукції держави-агресора, проект Закону щодо використання об'єктів авторського права в пародіях, попурі та карикатурах, а також законопроект, що стосується реклами споживчого кредитування

Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики

7 вересня відбудеться чергове засідання Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики

 

Розклад пленарних засідань Верховної Ради України

6 – 9 вересня 2016 року

(Складено за пропозиціями комітетів Верховної Ради України

відповідно до переліку підготовлених питань)

 

Вівторок, 6 вересня

1. Проект Закону про державну підтримку кінематографії в Україні №3081-д від 27.11.2015р. – друге читання.

Ініціатори: Княжицький М.Л., Подоляк І.І., Єленський В.Є., Тарута С.О., Матіос М.В.

Проектом закріплюється механізм прямої державної політики щодо підтримки кінематографії, порядок повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених під час виробництва фільмів, які пройшли «культурний тест».

Також пропонується закріпити механізм боротьби з піратством у сфері авторського права і (або) суміжних прав, в тому числі у мережі Інтернет, незаконним відтворенням, розповсюдженням творів науки, літератури і мистецтва, комп’ютерних програм і баз даних,  виконань, фонограм, відеограм і програм мовлення, в тому числі їх незаконним тиражуванням та розповсюдженням на аудіо- та відеокасетах, дискетах, інших носіях інформації, здійсненням фінансування такої діяльності або іншим умисним порушенням авторського права і суміжних прав, якщо це завдало матеріальної шкоди у значному розмірі або якщо така діяльність здійснювалася з метою отримання доходів.

2. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (щодо удосконалення процедури застосування санкцій Національною Радою) №4815 від 15.06.2016р.перше читання.

Ініціатори: Шверк Г.А., Артеменко А.В., Севрюков В.В., Тетерук А.А., Ільюк А.О., Опанасенко О.В., Рибчинський Є.Ю.

Проектом пропонується доповнити перелік підстав для переоформлення ліцензії на мовлення – зміна відомостей про засновника (співзасновників) та/або власника (співвласників) заявника. До заяви про переоформлення ліцензії у зв’язку із зміною засновника (співзасновників) та/або власника (співвласників), ліцензіат повинен подати відомості про структуру власності з урахуванням внесених змін.

Закріплюється процедура визначення розміру та застосування штрафних санкцій.

Передбачається, що Національна рада повідомляє ліцензіата про прийняте щодо нього рішення шляхом оприлюднення відповідного повідомлення про прийняте рішення на офіційному сайті Національної ради та надсилає ліцензіату копію відповідного рішення протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.

Датою повідомлення Національною радою про прийняте рішення, вважається дата оприлюднення відповідного повідомлення про прийняте рішення на офіційному сайті Національної ради. 

 Четвер, 8 вересня

1. Проект Закону про споживче кредитування № 2455 від 23.03.2015р.друге читання.

Ініціатори: Дзензерський Д.В., Демчак Р.Є., Поляков М.А., Довбенко М.В., Романюк В.М., Фурсін І.Г., Жолобецький О.О., Різаненко П.О., Рибалка С.В.

Проектом, серед іншого, пропонується передбачити вимоги до реклами споживчого кредитування. Зокрема, якщо в рекламі, щодо надання споживчого кредиту зазначається процентна ставка чи будь-які дані, що стосуються загальних витрат за споживчим кредитом, така реклама додатково до вимог, встановлених законодавством про рекламу, повинна містити стандартну інформацію.

У стандартній інформації визначається:

1) максимальна сума, на яку може бути виданий кредит;

2) реальна річна процентна ставка;

3) максимальний строк, на який видається кредит;

4) у разі надання кредиту для придбання товарів (послуг) у формі оплати з відстроченням або з розстроченням платежу - розмір першого внеску.

Стандартна інформація повинна бути зрозумілою і точною. Якщо стандартна інформація викладається в письмовому вигляді, вона наводиться однаковим шрифтом та відображається в основному тексті реклами.

У рекламі щодо надання споживчого кредиту забороняється зазначати, що споживчий кредит може надаватися без документального підтвердження кредитоспроможності споживача (позичальника), або що кредит є безпроцентним чи надається під нуль процентів, іншу аналогічну за змістом та сутністю інформацію.

2. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про авторське право і суміжні права" щодо використання об'єктів авторського права в пародіях, попурі та карикатурах №3586 від 07.12.2015р.перше читання.

Ініціатор: Княжицький Микола Леонідович.

Проектом, серед іншого, пропонується закріпити визначених понять «пародія» - аудіовізуальний, літературний, музичний або інший твір, який є творчою переробкою іншого правомірно оприлюдненого твору або його частини, за своїм змістом має очевидний комічний, сатиристичний характер, або спрямовується на висміювання певних подій або осіб; «попурі» - музичний або інший твір, який є творчою обробкою уривків правомірно оприлюднених творів, без завдання шкоди їх охороні, і складається з декількох таких творів, або який імітує творчий стиль інших авторів чи виконавців або інших історичних епох.

Передбачається, що використання правомірно оприлюднених літературних, художніх, музичних та інших творів для створення на їх основі іншого твору в жанрі літературної, музичної або іншої пародії, попурі або карикатури, а також використання такої пародії, попурі або карикатури допускається без згоди автора (чи іншої особи, яка має авторське право), але з обов'язковим зазначенням імені автора і джерела запозичення.

3. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України стосовно обмеження використання медійної продукції держави-агресора №4303 від 25.03.2016р.перше читання.

Ініціатори: Княжицький Микола Леонідович, Висоцький Сергій Віталійович, Масоріна Олена Сергіївна, Опанасенко Олександр Валерійович, Левус Андрій Мар'янович, Медуниця Олег Вячеславович, Артюшенко Ігор Андрійович, Денисенко Вадим Ігорович, Лапін Ігор Олександрович, Ярош Дмитро Анатолійович.

Проектом пропонується передбачити додаткову підставу для відмови у видачі державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів: якщо фільм вироблений фізичними або юридичними особами держави-агресора та (або) одним з учасників фільму є фізична особа, яка є громадянином держави-агресора, за умови, що фільм вперше оприлюднений (демонстрований) після 1 січня 2014 року незалежно від країни, де відбулось перше оприлюднення (демонстрування) фільму, а суб’єкт кінематографії не надав документів, передбачених частиною восьмою цієї статті Закону (власноруч підписані заяви кожного з учасників фільму, який є громадянином держави-агресора, про засудження окупації території України державою-агресором за формою, що відповідає примірній формі, затвердженій Кабінетом Міністрів України, або інші докази, які підтверджують факти публічного засудження відповідним учасником фільму окупації території України державою агресором), або надані документи не дадуть підстав для видачі державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів..

У випадку, якщо серед студій-виробників фільму наявні одна чи декілька юридичних осіб, які підпадають під юрисдикцію України, та одночасно одна чи декілька юридичних осіб, які підпадають під юрисдикцію держави-агресора, фільм вважається виробленим юридичними особами держави-агресора у випадку, якщо:

а) створення фільму повністю або частково профінансовано, або він створений за іншої підтримки державного органу держави-агресора, або

б) за встановленими Європейською конвенцією про спільне кінематографічне виробництво правилами кваліфікації європейського фільму, фільм набирає принаймні 10 балів з можливих 19 за оцінними елементами держави-агресора. При цьому оцінні елементи держави-агресора застосовуються в тому ж порядку та на тих же умовах, на яких в Європейській конвенції про спільне кінематографічне виробництво застосовуються європейські оцінні елементи.

Проектом забороняється трансляція телерадіоорганізаціями музичних творів, вперше оприлюднених після 1 січня 2014 року  за участю осіб, включених до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, та/або принаймні один з авторів (співавторів) або виконавців (співвиконавців) яких є громадянином держави-агресора за умови, що відсутні достовірні дані, що цей автор (співавтор) або виконавець (співвиконавець) публічно висловлювався про засудження окупації території України державою-агресором

Закріплюється поняття ліцензій на право входження до пакетів програм. Програми і передачі телерадіоорганізацій, які підпадають під юрисдикцію держави-агресора, вносяться до переліку програм, що ретранслюються, виключно за умови наявності ліцензії на ретрансляцію, у порядку, передбаченому Проектом.

 

Порядок денний засідання Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики

 

7 вересня 2016 року на черговому засіданні Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики планується розглянути наступні законопроекти:

1. Про підготовлений до другого читання проект Закону про внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (щодо уточнення умов розповсюдження програм телерадіоорганізацій у складі універсальної програмної послуги) №3504 від 23.11.2015р.

Ініціатори: Сюмар В.П., Онуфрик Б.С., Висоцький С.В.

Законопроектом у редакції, прийнятій у першому читанні, закріплюється перелік програм, які входять до складу універсальної програмної послуги:

1) Суспільне телебачення і радіомовлення;

2) телерадіоорганізації місцевої і регіональної категорії мовлення, які здійснюють мовлення в межах не більше ніж однієї області (або виключно в межах Автономної Республіки Крим), міст Києва та Севастополя, які відповідно до ліцензій на мовлення здійснюють ефірне телевізійне мовлення або цифрове мовлення з використанням радіочастотного ресурсу, на території розташування відповідної багатоканальної телемережі, за умови, що такі телерадіоорганізації не здійснюють ретрансляції програм інших мовників та не володіють іншими ліцензіями, які дозволяють здійснювати ефірне або багатоканальне мовлення в інших областях (регіонах) України;

3) державне підприємство «Парламентський телеканал «Рада» або його правонаступник за умови наявності у нього ліцензії на мовлення.

Передбачається, що провайдер зобов'язаний забезпечити усім абонентам можливість отримання програм універсальної програмної послуги та включити такі програми до всіх пакетів програм.

Для розповсюдження програм універсальної програмної послуги провайдер не зобов'язаний укладати договори з відповідними телерадіоорганізаціями.

Перелік програм універсальної програмної послуги затверджується Національною радою для населеного пункту (село, селище, місто, район, область, територія України), на території якого здійснює діяльність провайдер програмної послуги, з урахуванням виду технології, що використовується для здійснення такої діяльності.

2. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про рекламу" (щодо удосконалення регулювання реклами послуг, пов'язаних із залученням коштів населення, об'єктів будівництва, цінних паперів та фондового ринку на радіо та телебаченні) №4924 від 07.07.2016р.

Ініціатор: Севрюков В.В.

Проектом пропонується вилучити із статей 24, 25 та 25-1 Закону України «Про рекламу» вимоги щодо зазначення реквізитів дозвільних документів (номер дозволу, ліцензії, дату їх видачі та найменування  органу,  який  видав  цей  дозвіл, ліцензію та інш.) у рекламі на радіо і телебаченні.

3. Проект Закону про тимчасово окуповану територію України № 3593-д від 19.07.2016р.

Ініціатори: Сироїд О.І., Подоляк І.І., Острікова Т.Г., Зубач Л.Л., Підлісецький Л.Т., Березюк О.Р., Лаврик О.В., Журжій А.В., Тимчук Д.Б., Ємець Л.О., Шкрум А.І., Чумак В.В., Логвинський Г.В., Лапін І.О., Бублик Ю.В., Семенченко С.І., Соболєв Є.В., Бабак А.В., Рибчинський Є.Ю., Шухевич Ю.Р. Пастух Т.Т., Кіраль С.І. Семенуха Р.С., Маркевич Я.В., Костенко П.П., Береза Ю.М., Луценко І.В., Тарасюк Б.І., Сидорович Р.М.

Проектом, серед іншого, пропонується доповнити Закон України «Про телебачення і радіомовлення» положеннями, які закріплюють заборону бути журналістом, а також кінцевим бенефіціарним власником або керівником суб’єкта інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення особам, щодо яких встановлена заборона на підставі Закону України «Про тимчасово окуповану територію України».

До таких осіб відносяться:

1) особи, які були засуджені за вчинення злочинів проти основ національної безпеки України, пов’язаних зі збройною агресією Російської Федерації проти України та тимчасовою окупацією територій, визначених частиною другою статті 1 цього Закону;

2) посадові та службові особи органів окупаційної адміністрації, які виконували організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські функції;

3) особи, які здійснювали публічні заклики спрямовані на сприяння тимчасовій окупації території України; легалізацію органів окупаційної адміністрації та поширювали культ ненависті до України або перешкоджали діяльності Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів щодо відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України;

4) керівники підприємств, установ, організацій, які діяли на тимчасово окупованій території та перебували у фактичному підпорядкуванні органів окупаційної адміністрації чи держави-агресора;

5) керівники (директори, завідуючі), вихователі усіх спеціальностей та вчителі усіх спеціальностей дошкільних навчальних закладів; керівники, педагогічні працівники, психологи, бібліотекарі, інші спеціалісти загальноосвітніх навчальних закладів; керівники, наукові, науково-педагогічні, педагогічні працівники у вищих навчальних закладах, які працювали в незаконних навчальних закладах на тимчасово окупованій території.

Також передбачається встановлення дії правового режиму воєнного стану на території на території, звільненій від тимчасової окупації. Протягом періоду дії правового режиму воєнного стану на території, звільненій від тимчасової окупації заборонено діяльність недержавних засобів масової інформації.