Advocacy

Моніторинг за 19 вересня 2016 року

19-09-2016

У цьому випуску:

Верховна Рада України

 

Оновлено розклад пленарних засідань на 20-23 вересня

З’явився текст проекту Закону про Державний бюджет України на 2017 рік

Розклад пленарних засідань Верховної Ради України

20-23 вересня 2016 року

(Складено за пропозиціями комітетів Верховної Ради України

відповідно до переліку підготовлених питань)

Четвер, 22 вересня

1. Проект Закону про державну підтримку кінематографії в Україні №3081-д від 27.11.2015р. – друге читання.

Ініціатори: Княжицький М.Л., Подоляк І.І., Єленський В.Є., Тарута С.О., Матіос М.В.

Проектом закріплюється механізм прямої державної політики щодо підтримки кінематографії, порядок повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених під час виробництва фільмів, які пройшли «культурний тест».

Також пропонується закріпити механізм боротьби з піратством у сфері авторського права і (або) суміжних прав, в тому числі у мережі Інтернет, незаконним відтворенням, розповсюдженням творів науки, літератури і мистецтва, комп’ютерних програм і баз даних,  виконань, фонограм, відеограм і програм мовлення, в тому числі їх незаконним тиражуванням та розповсюдженням на аудіо- та відеокасетах, дискетах, інших носіях інформації, здійсненням фінансування такої діяльності або іншим умисним порушенням авторського права і суміжних прав, якщо це завдало матеріальної шкоди у значному розмірі або якщо така діяльність здійснювалася з метою отримання доходів.

2. Проект Закону про споживче кредитування № 2455 від 23.03.2015р.друге читання.

Ініціатори: Дзензерський Д.В., Демчак Р.Є., Поляков М.А., Довбенко М.В., Романюк В.М., Фурсін І.Г., Жолобецький О.О., Різаненко П.О., Рибалка С.В.

Проектом, серед іншого, пропонується передбачити вимоги до реклами споживчого кредитування. Зокрема, якщо в рекламі, щодо надання споживчого кредиту зазначається процентна ставка чи будь-які дані, що стосуються загальних витрат за споживчим кредитом, така реклама додатково до вимог, встановлених законодавством про рекламу, повинна містити стандартну інформацію.

У стандартній інформації визначається:

1) максимальна сума, на яку може бути виданий кредит;

2) реальна річна процентна ставка;

3) максимальний строк, на який видається кредит;

4) у разі надання кредиту для придбання товарів (послуг) у формі оплати з відстроченням або з розстроченням платежу - розмір першого внеску.

Стандартна інформація повинна бути зрозумілою і точною. Якщо стандартна інформація викладається в письмовому вигляді, вона наводиться однаковим шрифтом та відображається в основному тексті реклами.

У рекламі щодо надання споживчого кредиту забороняється зазначати, що споживчий кредит може надаватися без документального підтвердження кредитоспроможності споживача (позичальника), або що кредит є безпроцентним чи надається під нуль процентів, іншу аналогічну за змістом та сутністю інформацію.

3. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про авторське право і суміжні права" щодо використання об'єктів авторського права в пародіях, попурі та карикатурах №3586 від 07.12.2015р.перше читання.

Ініціатор: Княжицький Микола Леонідович.

Проектом, серед іншого, пропонується закріпити визначених понять «пародія» - аудіовізуальний, літературний, музичний або інший твір, який є творчою переробкою іншого правомірно оприлюдненого твору або його частини, за своїм змістом має очевидний комічний, сатиристичний характер, або спрямовується на висміювання певних подій або осіб; «попурі» - музичний або інший твір, який є творчою обробкою уривків правомірно оприлюднених творів, без завдання шкоди їх охороні, і складається з декількох таких творів, або який імітує творчий стиль інших авторів чи виконавців або інших історичних епох.

Передбачається, що використання правомірно оприлюднених літературних, художніх, музичних та інших творів для створення на їх основі іншого твору в жанрі літературної, музичної або іншої пародії, попурі або карикатури, а також використання такої пародії, попурі або карикатури допускається без згоди автора (чи іншої особи, яка має авторське право), але з обов'язковим зазначенням імені автора і джерела запозичення.

4. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України стосовно обмеження використання медійної продукції держави-агресора №4303 від 25.03.2016р.перше читання.

Ініціатори: Княжицький Микола Леонідович, Висоцький Сергій Віталійович, Масоріна Олена Сергіївна, Опанасенко Олександр Валерійович, Левус Андрій Мар'янович, Медуниця Олег Вячеславович, Артюшенко Ігор Андрійович, Денисенко Вадим Ігорович, Лапін Ігор Олександрович, Ярош Дмитро Анатолійович.

Проектом пропонується передбачити додаткову підставу для відмови у видачі державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів: якщо фільм вироблений фізичними або юридичними особами держави-агресора та (або) одним з учасників фільму є фізична особа, яка є громадянином держави-агресора, за умови, що фільм вперше оприлюднений (демонстрований) після 1 січня 2014 року незалежно від країни, де відбулось перше оприлюднення (демонстрування) фільму, а суб’єкт кінематографії не надав документів, передбачених частиною восьмою цієї статті Закону (власноруч підписані заяви кожного з учасників фільму, який є громадянином держави-агресора, про засудження окупації території України державою-агресором за формою, що відповідає примірній формі, затвердженій Кабінетом Міністрів України, або інші докази, які підтверджують факти публічного засудження відповідним учасником фільму окупації території України державою агресором), або надані документи не дадуть підстав для видачі державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів..

У випадку, якщо серед студій-виробників фільму наявні одна чи декілька юридичних осіб, які підпадають під юрисдикцію України, та одночасно одна чи декілька юридичних осіб, які підпадають під юрисдикцію держави-агресора, фільм вважається виробленим юридичними особами держави-агресора у випадку, якщо:

а) створення фільму повністю або частково профінансовано, або він створений за іншої підтримки державного органу держави-агресора, або

б) за встановленими Європейською конвенцією про спільне кінематографічне виробництво правилами кваліфікації європейського фільму, фільм набирає принаймні 10 балів з можливих 19 за оцінними елементами держави-агресора. При цьому оцінні елементи держави-агресора застосовуються в тому ж порядку та на тих же умовах, на яких в Європейській конвенції про спільне кінематографічне виробництво застосовуються європейські оцінні елементи.

Проектом забороняється трансляція телерадіоорганізаціями музичних творів, вперше оприлюднених після 1 січня 2014 року  за участю осіб, включених до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, та/або принаймні один з авторів (співавторів) або виконавців (співвиконавців) яких є громадянином держави-агресора за умови, що відсутні достовірні дані, що цей автор (співавтор) або виконавець (співвиконавець) публічно висловлювався про засудження окупації території України державою-агресором

Закріплюється поняття ліцензій на право входження до пакетів програм. Програми і передачі телерадіоорганізацій, які підпадають під юрисдикцію держави-агресора, вносяться до переліку програм, що ретранслюються, виключно за умови наявності ліцензії на ретрансляцію, у порядку, передбаченому Проектом.

5. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення державної політики в сфері культури та створення умов для запровадження теле- і радіоканалів культурно-освітнього мовлення № 2537 від 03.04.2015р.перше читання.

Ініціатор: Княжицький М.Л.

Проектом закріплюються умови запровадження спеціалізованого культурно-освітнього телевізійного та радіоканалу Національної суспільної телерадіокомпанії України. Ліцензійні умови культурно-освітнього телевізійного та радіоканалу Національної суспільної телерадіокомпанії України мають передбачати не менше 80 відсотків загального обсягу мовлення, що відводяться для трансляції національного аудіовізуального продукту.

Передбачено, що для запровадження додаткових програм, в тому числі культурно-освітньої програми, НСТУ отримує переважне право на отримання ліцензій на мовлення з використанням каналів мовлення (в тому числі каналів мовлення багатоканальних телемереж), які вивільняються в порядку, якщо ліцензію було анульовано, або визнано недійсною.

Відповідно до Проекту, ліцензія на мовлення визнається недійсною за наявності наступних обставин:

а) визнання нечинним або скасування рішення Національної ради про видачу ліцензії на мовлення в судовому порядку як такого, що не відповідає законодавству;

б) встановлення факту наявності серед учасників телерадіоорганізації, яка володіє ліцензією на мовлення, особи або декількох осіб, що зареєстровані в одній з офшорних зон, перелік яких визначений Кабінетом Міністрів України;

в) встановлення факту наявності серед засновників телерадіоорганізації (осіб, що заснували відповідну юридичну особу), яка володіє ліцензією на мовлення, іноземної юридичної або фізичної особи або декількох таких осіб або осіб без громадянства;

г) систематичне створення телерадіоорганізацією загроз національним інтересам та національній безпеці України в інформаційній сфері, передбачених Законом України «Про основи національної безпеки України», що підтверджується відповідними рішеннями Національної ради, Ради національної безпеки та оборони України або судових органів (позов про визнання недійсною ліцензії на мовлення з цих підстав може бути заявлений Національною радою за наявності подання Секретаря Ради національної безпеки і оборони України);

д) застосування компетентними органами відповідних санкцій, передбачених Законом України «Про санкції», наслідком яких є припинення чинності ліцензії на мовлення (позов про визнання недійсною ліцензії на мовлення з цих підстав подається Національною радою за поданням органу, який застосував санкцію, передбачену Законом України «Про санкції»).

За іншими підставами визнання недійсним ліцензії на мовлення здійснюється адміністративним судом за позовом будь-якої зацікавленої особи.

Визнана недійсною ліцензія на мовлення не надає права здійснювати мовлення, використовувати канали мовлення, мережі мовлення, канали багатоканальних телемереж, з моменту набрання чинності відповідним судовим рішенням.

Проект Закону про Державний бюджет України на 2017 рік

З’явився текст проекту Закону про Державний бюджет України на 2017 рік №5000 від 15.09.2016р.

Ініціатор: Кабінет Міністрів України.

Проектом пропонується встановити наступний розмір мінімальної заробітної плати у місячному розмірі на 2017 рік: з 1 січня - 1600 гривень, з 1 травня - 1684 гривні, з 1 грудня - 1762 гривні;

Відповідно до Додатку №3 до Проекту, заплановані наступні видатки на 2017 рік:

-       Міністерство інформаційної політики України – 251 331,1 тис.грн.

-       Міністерство культури України – 3 094 867,7 тис.грн.

-       Державний комітет телебачення і радіомовлення України – 1 395 266,8 тис.грн.

-       Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення – 47 601,8 тис.грн.

-       Державне агентство України з питань кіно – всього 514 452,5 тис.грн. (Створення та розповсюдження національних фільмів, фінансова підтримка державного підприємства «Національний центр Олександра Довженка» – 500 000,0).

-       Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України – 897 757,0 тис.грн.

-       Виробництво та трансляція телерадіопрограм для державних потреб, збирання, обробка та розповсюдження офіційної інформаційної продукції, фінансування системи державного іномовлення України – 209 134,2 тис.грн.