Advocacy

Моніторинг за 30 вересня 2016 року

30-09-2016

У цьому випуску:

Верховна Рада України

Розклад пленарних засідань на 4-7 жовтня

Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики

5 жовтня відбудеться чергове засідання Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики

Комітет з питань культури і духовності

5 жовтня відбудеться чергове засідання Комітету з питань культури і духовності

Комітет з питань податкової та митної політики

5 жовтня відбудеться чергове засідання Комітету з питань податкової та митної політики 

Розклад пленарних засідань Верховної Ради України

4 - 7 жовтня 2016 року

(Складено за пропозиціями комітетів Верховної Ради України

відповідно до переліку підготовлених питань)

 

Середа, 5 жовтня

1. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про авторське право і суміжні права" щодо використання об'єктів авторського права в пародіях, попурі та карикатурах №3586 від 07.12.2015р.перше читання.

Ініціатор: Княжицький Микола Леонідович.

Проектом, серед іншого, пропонується закріпити визначених понять «пародія» - аудіовізуальний, літературний, музичний або інший твір, який є творчою переробкою іншого правомірно оприлюдненого твору або його частини, за своїм змістом має очевидний комічний, сатиристичний характер, або спрямовується на висміювання певних подій або осіб; «попурі» - музичний або інший твір, який є творчою обробкою уривків правомірно оприлюднених творів, без завдання шкоди їх охороні, і складається з декількох таких творів, або який імітує творчий стиль інших авторів чи виконавців або інших історичних епох.

Передбачається, що використання правомірно оприлюднених літературних, художніх, музичних та інших творів для створення на їх основі іншого твору в жанрі літературної, музичної або іншої пародії, попурі або карикатури, а також використання такої пародії, попурі або карикатури допускається без згоди автора (чи іншої особи, яка має авторське право), але з обов'язковим зазначенням імені автора і джерела запозичення.

Четвер, 6 жовтня

1. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України стосовно обмеження використання медійної продукції держави-агресора №4303 від 25.03.2016р.перше читання.

Ініціатори: Княжицький Микола Леонідович, Висоцький Сергій Віталійович, Масоріна Олена Сергіївна, Опанасенко Олександр Валерійович, Левус Андрій Мар'янович, Медуниця Олег Вячеславович, Артюшенко Ігор Андрійович, Денисенко Вадим Ігорович, Лапін Ігор Олександрович, Ярош Дмитро Анатолійович.

Проектом пропонується передбачити додаткову підставу для відмови у видачі державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів: якщо фільм вироблений фізичними або юридичними особами держави-агресора та (або) одним з учасників фільму є фізична особа, яка є громадянином держави-агресора, за умови, що фільм вперше оприлюднений (демонстрований) після 1 січня 2014 року незалежно від країни, де відбулось перше оприлюднення (демонстрування) фільму, а суб’єкт кінематографії не надав документів, передбачених частиною восьмою цієї статті Закону (власноруч підписані заяви кожного з учасників фільму, який є громадянином держави-агресора, про засудження окупації території України державою-агресором за формою, що відповідає примірній формі, затвердженій Кабінетом Міністрів України, або інші докази, які підтверджують факти публічного засудження відповідним учасником фільму окупації території України державою агресором), або надані документи не дадуть підстав для видачі державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів..

У випадку, якщо серед студій-виробників фільму наявні одна чи декілька юридичних осіб, які підпадають під юрисдикцію України, та одночасно одна чи декілька юридичних осіб, які підпадають під юрисдикцію держави-агресора, фільм вважається виробленим юридичними особами держави-агресора у випадку, якщо:

а) створення фільму повністю або частково профінансовано, або він створений за іншої підтримки державного органу держави-агресора, або

б) за встановленими Європейською конвенцією про спільне кінематографічне виробництво правилами кваліфікації європейського фільму, фільм набирає принаймні 10 балів з можливих 19 за оцінними елементами держави-агресора. При цьому оцінні елементи держави-агресора застосовуються в тому ж порядку та на тих же умовах, на яких в Європейській конвенції про спільне кінематографічне виробництво застосовуються європейські оцінні елементи.

Проектом забороняється трансляція телерадіоорганізаціями музичних творів, вперше оприлюднених після 1 січня 2014 року  за участю осіб, включених до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, та/або принаймні один з авторів (співавторів) або виконавців (співвиконавців) яких є громадянином держави-агресора за умови, що відсутні достовірні дані, що цей автор (співавтор) або виконавець (співвиконавець) публічно висловлювався про засудження окупації території України державою-агресором

Закріплюється поняття ліцензій на право входження до пакетів програм. Програми і передачі телерадіоорганізацій, які підпадають під юрисдикцію держави-агресора, вносяться до переліку програм, що ретранслюються, виключно за умови наявності ліцензії на ретрансляцію, у порядку, передбаченому Проектом.

2. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення державної політики в сфері культури та створення умов для запровадження теле- і радіоканалів культурно-освітнього мовлення № 2537 від 03.04.2015р.перше читання.

Ініціатор: Княжицький М.Л.

Проектом закріплюються умови запровадження спеціалізованого культурно-освітнього телевізійного та радіоканалу Національної суспільної телерадіокомпанії України. Ліцензійні умови культурно-освітнього телевізійного та радіоканалу Національної суспільної телерадіокомпанії України мають передбачати не менше 80 відсотків загального обсягу мовлення, що відводяться для трансляції національного аудіовізуального продукту.

Передбачено, що для запровадження додаткових програм, в тому числі культурно-освітньої програми, НСТУ отримує переважне право на отримання ліцензій на мовлення з використанням каналів мовлення (в тому числі каналів мовлення багатоканальних телемереж), які вивільняються в порядку, якщо ліцензію було анульовано, або визнано недійсною.

Відповідно до Проекту, ліцензія на мовлення визнається недійсною за наявності наступних обставин:

а) визнання нечинним або скасування рішення Національної ради про видачу ліцензії на мовлення в судовому порядку як такого, що не відповідає законодавству;

б) встановлення факту наявності серед учасників телерадіоорганізації, яка володіє ліцензією на мовлення, особи або декількох осіб, що зареєстровані в одній з офшорних зон, перелік яких визначений Кабінетом Міністрів України;

в) встановлення факту наявності серед засновників телерадіоорганізації (осіб, що заснували відповідну юридичну особу), яка володіє ліцензією на мовлення, іноземної юридичної або фізичної особи або декількох таких осіб або осіб без громадянства;

г) систематичне створення телерадіоорганізацією загроз національним інтересам та національній безпеці України в інформаційній сфері, передбачених Законом України «Про основи національної безпеки України», що підтверджується відповідними рішеннями Національної ради, Ради національної безпеки та оборони України або судових органів (позов про визнання недійсною ліцензії на мовлення з цих підстав може бути заявлений Національною радою за наявності подання Секретаря Ради національної безпеки і оборони України);

д) застосування компетентними органами відповідних санкцій, передбачених Законом України «Про санкції», наслідком яких є припинення чинності ліцензії на мовлення (позов про визнання недійсною ліцензії на мовлення з цих підстав подається Національною радою за поданням органу, який застосував санкцію, передбачену Законом України «Про санкції»).

За іншими підставами визнання недійсним ліцензії на мовлення здійснюється адміністративним судом за позовом будь-якої зацікавленої особи.

Визнана недійсною ліцензія на мовлення не надає права здійснювати мовлення, використовувати канали мовлення, мережі мовлення, канали багатоканальних телемереж, з моменту набрання чинності відповідним судовим рішенням.

3. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (щодо уточнення умов розповсюдження програм телерадіоорганізацій у складі універсальної програмної послуги) №3504 від 23.11.2015р.друге читання.

Ініціатори: Сюмар В.П., Онуфрик Б.С., Висоцький С.В.

Законопроектом закріплюється перелік програм, які входять до складу універсальної програмної послуги:

1) Суспільне телебачення і радіомовлення;

2) телерадіоорганізації місцевої і регіональної категорії мовлення, які здійснюють мовлення в межах не більше ніж однієї області (або виключно в межах Автономної Республіки Крим), міст Києва та Севастополя, які відповідно до ліцензій на мовлення здійснюють ефірне телевізійне мовлення або цифрове мовлення з використанням радіочастотного ресурсу, на території розташування відповідної багатоканальної телемережі, за умови, що такі телерадіоорганізації не здійснюють ретрансляції програм інших мовників та не володіють іншими ліцензіями, які дозволяють здійснювати ефірне або багатоканальне мовлення в інших областях (регіонах) України;

3) державне підприємство «Парламентський телеканал «Рада» або його правонаступник за умови наявності у нього ліцензії на мовлення.

Передбачається, що провайдер зобов'язаний забезпечити усім абонентам можливість отримання програм універсальної програмної послуги та включити такі програми до всіх пакетів програм.

Для розповсюдження програм універсальної програмної послуги провайдер не зобов'язаний укладати договори з відповідними телерадіоорганізаціями.

Перелік програм універсальної програмної послуги затверджується Національною радою для населеного пункту (село, селище, місто, район, область, територія України), на території якого здійснює діяльність провайдер програмної послуги, з урахуванням виду технології, що використовується для здійснення такої діяльності.

4. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання виробництва та обігу пива №2971-д від 01.07.2015р. – друге читання.

Ініціатор: Южаніна Ніна Петрівна.

Проектом, серед іншого, пропонується внести зміни до Закону України «Про рекламу», передбачивши заборону поширювати у рекламі інформацію про проведення розважальних заходів, конкурсів, лотерей, розіграшів призів, якщо умовою надання права участі у таких заходах є придбання та/або споживання алкогольних напоїв.

Також передбачається, що положення абзацу другого частини першої статті 5 Закону України «Про рекламу» та частини другої, третьої, сьомої цієї статті, за виключенням тих, які є аналогічними за змістом до положень Європейської конвенції про транскордонне телебачення,  не поширюються на рекламу та спонсорство на телебаченні і радіо продуктів, що відносяться до товарної групи УКТ ЗЕД за кодом 2203 (пиво із солоду (солодове), рекламу знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються такі продукти».

5. Проект Закону про споживче кредитування № 2455 від 23.03.2015р.друге читання.

Ініціатори: Дзензерський Д.В., Демчак Р.Є., Поляков М.А., Довбенко М.В., Романюк В.М., Фурсін І.Г., Жолобецький О.О., Різаненко П.О., Рибалка С.В.

Проектом, серед іншого, пропонується передбачити вимоги до реклами споживчого кредитування. Зокрема, якщо в рекламі, щодо надання споживчого кредиту зазначається процентна ставка чи будь-які дані, що стосуються загальних витрат за споживчим кредитом, така реклама додатково до вимог, встановлених законодавством про рекламу, повинна містити стандартну інформацію.

У стандартній інформації визначається:

1) максимальна сума, на яку може бути виданий кредит;

2) реальна річна процентна ставка;

3) максимальний строк, на який видається кредит;

4) у разі надання кредиту для придбання товарів (послуг) у формі оплати з відстроченням або з розстроченням платежу - розмір першого внеску.

Стандартна інформація повинна бути зрозумілою і точною. Якщо стандартна інформація викладається в письмовому вигляді, вона наводиться однаковим шрифтом та відображається в основному тексті реклами.

У рекламі щодо надання споживчого кредиту забороняється зазначати, що споживчий кредит може надаватися без документального підтвердження кредитоспроможності споживача (позичальника), або що кредит є безпроцентним чи надається під нуль процентів, іншу аналогічну за змістом та сутністю інформацію.

Порядок денний Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики 

 

5 жовтня на черговому засіданні Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики планується розглянути наступні питання:

1. Про розгляд основних показників та внесення пропозицій щодо фінансування інформаційної сфери з Державного бюджету в 2017 році.

2. Про підготовлений до другого читання проект Закону про внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (щодо удосконалення процедури застосування санкцій Національною Радою) №4815 від 15.06.2016р.

Ініціатори: Шверк Г.А., Артеменко А.В., Севрюков В.В., Тетерук А.А., Ільюк А.О., Опанасенко О.В., Рибчинський Є.Ю.

Проектом пропонується доповнити перелік підстав для переоформлення ліцензії на мовлення – зміна відомостей про засновника (співзасновників) та/або власника (співвласників) заявника. До заяви про переоформлення ліцензії у зв’язку із зміною засновника (співзасновників) та/або власника (співвласників), ліцензіат повинен подати відомості про структуру власності з урахуванням внесених змін.

Закріплюється процедура визначення розміру та застосування штрафних санкцій.

Передбачається, що Національна рада повідомляє ліцензіата про прийняте щодо нього рішення шляхом оприлюднення відповідного повідомлення про прийняте рішення на офіційному сайті Національної ради та надсилає ліцензіату копію відповідного рішення протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.

Датою повідомлення Національною радою про прийняте рішення, вважається дата оприлюднення відповідного повідомлення про прийняте рішення на офіційному сайті Національної ради.

Порядок денний Комітету з питань культури і духовності

 

5 жовтня на черговому засіданні Комітету з питань культури і духовності планується розглянути проект Закону про Державний бюджет України на 2017 рік (реєстр.№ 5000, КМУ).

Порядок денний Комітету з питань податкової та митної політики

 

5 жовтня на черговому засіданні Комітету з питань податкової та митної політики планується розглянути наступні законопроекти:

1. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної підтримки кінематографії в Україні №3238 від 06.10.2015р.

Ініціатори: Кондратюк Олена Костянтинівна, Семерак Остап Михайлович, Гринів Ігор Олексійович, Червакова Ольга Валеріївна, Подоляк Ірина Ігорівна, Абдуллін Олександр Рафкатович.

Проектом пропонується доповнити Податковий кодекс України в частині порядку державного фінансування у галузі кінематографії, закріплюються механізми залучення приватних коштів в індустрію.

Також Проектом передбачені податкові пільги для розвитку кінематографії.

Так, тимчасово, до 01 січня 2021 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання платниками податку будь – яких товарів, робіт та послуг, пов’язаних із виробництвом національних фільмів (в розумінні Законом України «Про кінематографію»), за рахунок коштів Державного фонду підтримки кінематографії України; операції із постачання, дистрибуції та рекламування, надання прав на використання (прокат, показ, інше) національних фільмів виробниками, прокатниками та демонстраторами національних фільмів; постачання платниками податку робіт та послуг із тиражування фільмів;  операції із постачання робіт та послуг з дублювання, озвучення та/або субтитрування державною мовою іноземних фільмів на території України, збереження, відновлення, та реставрації національної кінематографічної спадщини, повернення її в Україну, якщо вона знаходиться за її межами.

Тимчасово, до 1 січня 2021 року, звільняються від сплати земельного податку суб'єкти кінематографії (виробники фільмів) та/або анімації (виробники анімаційних фільмів), перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України, за земельні ділянки, що використовуються для забезпечення виробництва національних фільмів.

2. Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо державної підтримки кінематографії в Україні № 3239 від 06.10.2015р.

Ініціатори: Кондратюк Олена Костянтинівна, Семерак Остап Михайлович, Гринів Ігор Олексійович, Червакова Ольга Валеріївна, Подоляк Ірина Ігорівна, Абдуллін Олександр Рафкатович.

Проектом пропонується внести зміни до Митного кодексу в частині підходів до державного фінансування у галузі кінематографії, передбачивши, що до 1 січня 2021 року устаткування (обладнання) та комплектуючі вироби до нього, що ввозяться суб’єктами кінематографії для виробництва та демонстрації фільмів відповідно до Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні» звільняються від оподаткування ввізним митом при ввезенні на митну територію України та поміщенні в митний режим імпорту.