Advocacy

Моніторинг ІТК за 11 квітня 2017 року

11-04-2017

У цьому випуску:

Комітет з питань європейської інтеграції

12 квітня на засіданні Комітету з питань європейської інтеграції планується розглянути законопроект про внесення змін до Закону України "Про авторське право і суміжні права" щодо діяльності організацій колективного управління

 

Порядок денний засідання Комітету з питань європейської інтеграції

 

12 квітня на черговому засіданні Комітету з питань європейської інтеграції планується розглянути проект Закону про внесення змін до Закону України "Про авторське право і суміжні права" щодо діяльності організацій колективного управління №4461 від 18.04.2016р.

Ініціатори: Рибчинський Є.Ю., Опанасенко О.В.

Проектом пропонується створення єдиної організації колективного управління в Україні, яка може бути заснована та управлятись суб'єктами авторського права і/або суб’єктами суміжних прав, або державою як особа публічного права.

Відповідно до законопроекту, організація колективного управління -  юридична особа, яка здійснює, як виключний вид її діяльності, управління майновими авторськими та/або суміжними правами, правом на винагороду, правом на компенсацію за несплату колективної винагороди, в інтересах колективної вигоди правоволодарів.

Закріплюється поняття правоволодар - будь-яка фізична або юридична особа, яка володіє повноваженнями щодо певного авторського чи суміжного права або яка на підставі договору чи закону має право на певну частку коштів, передбачених при використанні відповідного авторського чи суміжного права, за виключенням особи, яка діє як організація колективного управління.

Передбачається впровадження обов’язкової електронної системи обліку колективної винагороди - інформаційно-телекомунікаційної системи.

Відповідно до Проекту організація колективного управління, діючи відповідно до закону та в межах своїх повноважень, має наступні права та обов’язки:

            а) затверджує ставки колективної винагороди на умовах публічного договору;

            б) укладає договори з користувачами щодо використання об'єктів  авторського права і (або) суміжних прав та/або збору колективної винагороди відповідно до законодавства;

            в) збирає та розподіляє колективну винагороду, виплачує частку розподіленої колективної винагороди належним правоволодарям, відповідно до наявних в останніх повноважень щодо авторських прав і (або) суміжних прав згідно законодавства;

            г) звертається до суду від свого імені з позовами до користувачів про стягнення сум колективної винагороди або компенсації за її несплату, розподіляє стягнуті через суд суми колективної винагороди або компенсації за її несплату та виплачує частку таких сум належним суб'єктам, відповідно до наявних в останніх повноважень щодо авторських прав і (або) суміжних прав згідно законодавства. 

Організація колективного управління має право вимагати від користувачів надання їх первинних документів або іншої інформації на підтвердження відомостей, зокрема про способи та обсяги використання об’єктів авторського права та/або суміжних прав та отримані доходи від господарської діяльності, в процесі якої відбувається таке використання, для цілей збору та розподілу колективної винагороди організацією колективного управління.

Передбачається можливість розширеного колективного управління - право організації колективного управління в інтересах всіх відповідних правоволодарів вимагати від користувача сплати колективної винагороди незалежно від репертуару організації колективного управління, в розмірі та на умовах визначених відповідно до законодавства, та обов’язок користувачів на вимогу організації колективного управління, що здійснює розширене колективне управління, сплатити колективну винагороду та надати необхідні відомості.

Проектом також закріплюються інші положення, які регламентують порядок створення та діяльності організації колективного управління, а також процедуру збору та розподілу колективної винагороди.