Advocacy

Моніторинг ІТК за 12 квітня 2017 року

12-04-2017

У цьому випуску:

Кабінет Міністрів України

Уряд схвалив внесення змін до Методики розрахунків розмірів ліцензійного збору

Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики

Результати засідання Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики

Комітет з питань європейської інтеграції

Результати засідання Комітету з питань європейської інтеграції

 

Уряд схвалив внесення змін до Методики розрахунків розмірів ліцензійного збору

 

Сьогодні, 12 квітня, Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до Методики розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги.

Відповідно до прийнятих змін розмір ліцензійного збору розраховуватиметься виходячи з розміру прожиткового мінімуму.

 

Результати засідання Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики

 

Сьогодні, 12 квітня, відбулося засідання Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики, на якому було прийнято наступні рішення:

1. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (щодо уточнення терміну "музичні твори" вітчизняного походження) №5503 від 08.12.2016р. - рекомендувати Верховній Раді України відхилити законопроект.

Ініціатор: Скорик М.Л.

Проектом пропонується внести зміни до Закону України «Про телебачення і радіомовлення», закріпивши визначення поняття музичний твір вітчизняного походження (пісня) – твір, художні образи якого виражені за допомогою звуків людського голосу чи музичних інструментів, чи їх поєднання, створення, запис, аранжування, виконання якого здійснено громадянами України.

Пропонується замість формулювання необхідності забезпечення при здійсненні радіомовлення частки  пісень державною мовою  в  обсязі  не  менше 35 відсотків загального обсягу пісень, поширених  протягом доби, а також не менше 35 відсотків загального обсягу  пісень,  поширених  у  кожному  проміжку часу між 07.00 та 14.00 і між 15.00 та 22.00, законодавчо закріпити у формулюванні «не менше 35 відсотків пісень українського походження (створення, запис, аранжування, виконання яких здійснено на території України)».

2. Проект Закону про внесення зміни до статті 21 Закону України "Про рекламу" 6173 від 10.03.2017р. - рекомендувати Верховній Раді України прийняти законопроект у першому читанні за основу.

Ініціатор: Гройсман В.Б. Кабінет Міністрів України

Проектом пропонується внести зміни до статті 21 Закону України «Про рекламу», доповнивши її положеннями, відповідно до яких у рекламі дієтичних добавок забороняється наводити контактні номери телефонів.

Відповідно до законопроекту, під час трансляції інформаційних та інформаційно-аналітичних програм, в яких висвітлюються питання, пов’язані з медичною тематикою, забороняється наводити контактні номери телефонів, крім випадків, коли замовником реклами є заклад охорони здоров’я чи фізична особа — підприємець, які одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики.

3. Проект Закону про лікарські засоби №2162-д від 15.04.2016р. - рекомендувати Верховній Раді  України прийняти законопроект у першому читанні за основу з усуненням неточностей.

Ініціатори: Богомолець О.В., Мусій О.С., Шипко А.Ф., Шурма І.М., Яриніч К.В., Біловол О.М., Березенко С.І., Колганова О.В., Бахтеєва Т.Д., Мельничук С.П.

Проектом передбачаються зміни до Законів України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», «Про рекламу», «Про страхування».

Пропонується доповнити статтю 26 Закону України «Про рекламу», додавши до органів, які здійснюють контроль за дотриманням законодавства України про рекламу центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я (МОЗ) – щодо реклами лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичної техніки та питань діагностики і лікування».

 

Результати засідання Комітету з питань європейської інтеграції

 

Сьогодні, 12 квітня, відбулося засідання Комітету з питань європейської інтеграції, на якому було прийнято рішення рекомендувати відхилити як такий, що не відповідає європейським нормам - проект Закону про внесення змін до Закону України "Про авторське право і суміжні права" щодо діяльності організацій колективного управління №4461 від 18.04.2016р.

Ініціатори: Рибчинський Є.Ю., Опанасенко О.В.

Проектом пропонується створення єдиної організації колективного управління в Україні, яка може бути заснована та управлятись суб'єктами авторського права і/або суб’єктами суміжних прав, або державою як особа публічного права.

Відповідно до законопроекту, організація колективного управління -  юридична особа, яка здійснює, як виключний вид її діяльності, управління майновими авторськими та/або суміжними правами, правом на винагороду, правом на компенсацію за несплату колективної винагороди, в інтересах колективної вигоди правоволодарів.

Закріплюється поняття правоволодар - будь-яка фізична або юридична особа, яка володіє повноваженнями щодо певного авторського чи суміжного права або яка на підставі договору чи закону має право на певну частку коштів, передбачених при використанні відповідного авторського чи суміжного права, за виключенням особи, яка діє як організація колективного управління.

Передбачається впровадження обов’язкової електронної системи обліку колективної винагороди - інформаційно-телекомунікаційної системи.

Відповідно до Проекту організація колективного управління, діючи відповідно до закону та в межах своїх повноважень, має наступні права та обов’язки:

            а) затверджує ставки колективної винагороди на умовах публічного договору;

            б) укладає договори з користувачами щодо використання об'єктів  авторського права і (або) суміжних прав та/або збору колективної винагороди відповідно до законодавства;

            в) збирає та розподіляє колективну винагороду, виплачує частку розподіленої колективної винагороди належним правоволодарям, відповідно до наявних в останніх повноважень щодо авторських прав і (або) суміжних прав згідно законодавства;

            г) звертається до суду від свого імені з позовами до користувачів про стягнення сум колективної винагороди або компенсації за її несплату, розподіляє стягнуті через суд суми колективної винагороди або компенсації за її несплату та виплачує частку таких сум належним суб'єктам, відповідно до наявних в останніх повноважень щодо авторських прав і (або) суміжних прав згідно законодавства. 

Організація колективного управління має право вимагати від користувачів надання їх первинних документів або іншої інформації на підтвердження відомостей, зокрема про способи та обсяги використання об’єктів авторського права та/або суміжних прав та отримані доходи від господарської діяльності, в процесі якої відбувається таке використання, для цілей збору та розподілу колективної винагороди організацією колективного управління.

Передбачається можливість розширеного колективного управління - право організації колективного управління в інтересах всіх відповідних правоволодарів вимагати від користувача сплати колективної винагороди незалежно від репертуару організації колективного управління, в розмірі та на умовах визначених відповідно до законодавства, та обов’язок користувачів на вимогу організації колективного управління, що здійснює розширене колективне управління, сплатити колективну винагороду та надати необхідні відомості.

Проектом також закріплюються інші положення, які регламентують порядок створення та діяльності організації колективного управління, а також процедуру збору та розподілу колективної винагороди.