Advocacy

Моніторинг ІТК за 26 квітня 2017 року

26-04-2017

У цьому випуску:

Зміни у законодавстві

Набрали чинності Закон про державну підтримку кінематографії в Україні, а також Закон про Український культурний фонд

 

Зміни у законодавстві

 

Сьогодні, 26 квітня 2017 року, набрали чинності (крім пунктів, порядок набрання чинності яких передбачений окремо): 

1.  Закон про державну підтримку кінематографії в Україні від 23.03.2017 № 1977-VIII

Законом «Про державну підтримку кінематографії в Україні» запроваджуються механізми прямої державної підтримки кіноіндустрії, повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених під час виробництва фільмів, а також механізм боротьби з піратством, у тому числі в мережі Інтернет.

2. Закон України про Український культурний фонд від 23.03.2017 № 1976-VIII (вводиться в дію через чотири місяці з дня набрання ним чинності, крім другого речення абзацу третього частини першої статті 14, що набирає чинності та вводиться в дію з 1 січня 2018 року).

Законом передбачається створення Українського культурного фонду – бюджетної установи, що виконує спеціальні функції щодо сприяння національно-культурному розвиткові України. Діяльність Українського культурного фонду спрямовується та координується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв.

Органами управління Українського культурного фонду є Наглядова рада Українського культурного фонду і Дирекція Українського культурного фонду.

Наглядова рада Фонду складається з дев’яти осіб - двох осіб, визначених Президентом України, двох осіб, визначених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв, двох осіб - представників закладів культури, двох осіб - представників громадських об’єднань та Голови Фонду (за посадою).

Представники до складу Наглядової ради Українського культурного фонду визначаються в місячний строк з дня опублікування цього Закону.

Джерелами формування коштів Українського культурного фонду є:

-       кошти державного бюджету;

-       добровільні внески фізичних і юридичних осіб, у тому числі нерезидентів України;

-       інші джерела, не заборонені законодавством України.

Розмір фінансування Українського культурного фонду з державного бюджету щорічно визначається в Законі України про Державний бюджет України на відповідний рік окремим рядком.

Кошти Українського культурного фонду використовуються виключно на:

-       підтримку проектів, визначених у встановленому цим Законом порядку, в тому числі на умовах співфінансування, що здійснюється на договірних засадах;

-       забезпечення поточної діяльності Українського культурного фонду, виконання покладених на Український культурний фонд функцій та повноважень у межах кошторису Українського культурного фонду. При цьому фінансування поточної діяльності та матеріально-технічне забезпечення Українського культурного фонду (крім діяльності експертних рад Фонду) здійснюються в обсязі, що не перевищує 8 відсотків річних надходжень Українського культурного фонду з усіх джерел; фінансування діяльності експертних рад Фонду здійснюється в обсязі, що не перевищує 8 відсотків річних надходжень Українського культурного фонду з усіх джерел.

Під час конкурсного відбору в установленому порядку проектів, вартість яких перевищує 150 мінімальних заробітних плат, встановлених Законом України про Державний бюджет України на 1 січня відповідного року, враховуються інтереси територіальних громад шляхом проведення консультацій з уповноваженими представниками таких громад.

 

Опублікування - Голос України №75 (6580), 25.04.2017.