Advocacy

Моніторинг ІТК за 20 липня 2017 року

20-07-2017

У цьому випуску:

Новий законопроект

З’явився текст проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" щодо удосконалення механізмів забезпечення прозорості власності аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації

 

Новий законопроект

З’явився текст проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" щодо удосконалення механізмів забезпечення прозорості власності аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації № 6762 від 18.07.2017р.

Ініціатори: Княжицький М.Л., Сочка О.О., Бригинець О.М., Денисенко В.І.

Проектом пропонується змінити поняття афілійована особа - будь-яка юридична особа, в якій суб’єкт інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення має істотну участь або яка має істотну участь у суб’єкті інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення.

Закріплюються визначення понять вирішальний вплив на управління або діяльність юридичної особи, значний вплив на управління або діяльність юридичної особи, ключовий учасник, юридична особа, стосовно якої не існує контролерів-фізичних осіб, трастова конструкцієя (траст).

Передбачається, що Національна рада може здійснювати дослідження питання дотримання ліцензіатом або заявником, який подав заяву про видачу ліцензії, вимог щодо прозорості структури власності в таких випадках:

а) при розгляді заяв про видачу, продовження, переоформлення ліцензії на мовлення або ліцензії провайдера програмної послуги (при розгляді заяв про видачу та (або) продовження ліцензій перевірка дотримання зазначених вимог проводиться незалежно від прийняття окремого рішення Національної ради про перевірки такої інформації);

б) при перевірці виконання ліцензіатом вимог частини дев’ятої статті 40, частини другої статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (обов’язок щороку, до 31 березня, подавати  звіт про свою структуру власності);

в) на підставі звернення ліцензіата або заявника;

г) при перевірці відомостей, наведених у зверненнях громадян, юридичних осіб органів державної влади або органів місцевого самоврядування, а також відомостей, оприлюднених в засобах масової інформації, стосовно зміни даних, передбачених абзацами п’ятим, шостим частини четвертої статті 27 Закону України «Про телебачення і радіомовлення».

Проектом встановлюється порядок подання та перелік відомостей, на підставі яких можна встановити наявність або відсутність підстав для визнання структури власності ліцензіата прозорою.

Передбачається, що для вирішення питання щодо прозорості структури власності ліцензіата Національна рада має право на підставі звернення голови, першого заступника або заступника голови витребувати від ліцензіата або заявника інформацію щодо розподілу часток статутних капіталів юридичних осіб, які є його учасниками (в тому числі акціонерами) або власниками, а також юридичних осіб, що входять до структури власності ліцензіата або заявника, у тому числі копії правочинів та інших документів, на підставі яких будь-який із власників суб’єкта інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення набув прямої або опосередкованої істотної участі.

За наявності обґрунтованих сумнівів у достовірності наданої інформації, Національна рада вправі на підставі звернення голови, першого заступника або заступника витребувати від ліцензіата або заявника копії документів, що дають змогу зробити висновок про майновий стан будь-якого з власників суб’єкта інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення, в тому числі:

-       декларації про майновий стан і доходи (про сплату податку на доходи фізичних осіб та про відсутність податкових зобов'язань з такого податку);

-       довідку уповноваженого органу держави проживання іноземця про його доходи та про стан виконання ним зобов'язань як платника податків;

-       декларацію про майновий стан власника суб’єкта інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення за формою, встановленою Національною радою.

На час проведення процедури дослідження питання дотримання вимог щодо прозорості структури власності, Національна рада вправі зупинити розгляд заяв ліцензіата про переоформлення або продовження ліцензії, про що приймається відповідне рішення.

Структура власності ліцензіата або заявника визнається непрозорою, якщо:

а) ліцензіат або заявник у встановлені строки не надав інформації та (або) документів, витребуваних Національною радою відповідно до статті 24 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» або цієї статті Закону, або

б) за наслідками дослідження питання дотримання ліцензіатом або заявником вимог щодо прозорості структури власності встановлено, що інформація та (або) документи, надані Національній раді, не дають змогу визначити всіх осіб, які мають пряму та (або) опосередковану істотну участь у юридичній особі, чи можливість значного або вирішального впливу на управління та (або) діяльність юридичної особи, у тому числі відносини контролю між усіма особами в ланцюгу володіння корпоративними правами щодо цієї юридичної особи, а також визначити власника суб’єкта інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення, в тому числі через наявність в структурі власності трастових конструкцій.

Визнання структури власності ліцензіата непрозорою є підставою для відмови у видачі, продовженні або переоформленні ліцензії.

Передбачається застосування штрафу у розмірі 10% розміру ліцензійного збору у випадках:

-       неподання у встановлені цим Законом строки заяви про визнання таким, що втратило чинність, рішення Національної ради про визнання структури власності непрозорою;

-       неподання або невчасне подання без поважних причин документів та інформації відповідно до вимог, передбачених статтею 241 цього Закону;

-       не усунення у встановлені строки порушень вимог щодо прозорості структури власності, що підтверджене рішенням Національної ради про відмову у задоволенні заяви про визнання таким, що втратило чинність рішення про визнання структури власності непрозорою;

Впродовж часу чинності рішення про визнання структури власності непрозорою, Національна рада вправі залишати без розгляду і повертати ліцензіату подані ним заяви про переоформлення, продовження ліцензії, а також заяви про видачу нових ліцензій, які не були розглянуті Національною радою станом на момент прийняття вказаного рішення.

До підстав для анулювання ліцензії додано факт суборенди каналу і факт невідповідності ліцензіата вимогам прозорості власності.