Advocacy

Моніторинг ІТК за 21 серпня 2017 року

22-08-2017

У цьому випуску:

Нові законопроекти 

Зареєстровано проект Закону про внесення змін до Закону України "Про авторське право і суміжні права" щодо діяльності організацій колективного управління, проект Закону про колективне управління майновими авторськими та суміжними правами, а також законопроект про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування організацій колективного управління

 

Нові законопроекти

 

У Верховній Раді України зареєстровано наступні законопроекти:

1. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про авторське право і суміжні права" щодо діяльності організацій колективного управління №7014-1 від 17.08.2017р.

Ініціатор: Опанасенко О.В.

Проектом пропонується внести зміни до Закону України «Про авторське право і суміжні права», передбачивши правові засади створення, порядок реєстрації та скасування реєстрації організації колективного управління, порядок діяльності ОКУ та види колективного управління, а також порядок збору і використання колективної винагороди, здійснення відрахувань та розподілу сум, належних правовласникам.

Передбачається закріпити визначення термінів колективна винагорода, користувач, обов’язковий збір колективної винагороди, правовласник, представницька угода, репертуар, розширений збір колективної винагороди, сфера колективного управління, управлінський збір, член організації колективного управління. Пропонується внести зміни до визначення поняття організація колективного управління - юридична особа, яка заснована та діє у відповідності з вимогами цього Закону задля колективної вигоди правовласників, виключно з метою збору, розподілу та виплати колективної винагороди, та яка відповідає наступним вимогам:

- засновниками та/або особами, з яких складаються вищі органи управління організації колективного управління, є правовласники відповідних видів об’єктів авторського права та/або суміжних прав;

- не має на меті отримання прибутку.

2. Проект Закону про колективне управління майновими авторськими та суміжними правами № 7029 від 17.08.2017р.

Ініціатори: Іонова М.М., Кондратюк О.К., Геращенко І.В., Співаковський О.В., Княжицький М.Л., Гринів І.О., Галасюк В.В.

Проектом передбачається порядок здійснення колективного управління майновими авторськими та суміжними правами, закріплюються основні засади та принципи колективного управління,  встановлюються сфери добровільного, розширеного та обов’язкового колективного управління, передбачаються особливості кожного типу управління та повноваження організацій в цих сферах. Також визначаються засади договірної діяльності організації колективного управління з правовласниками, користувачами та іншими організаціями колективного управління, встановлюються принципи розподілу винагороди (доходу від прав) та обов’язки організацій колективного управління при здійсненні збору та розподілу винагороди.

Вносяться зміни до визначень термінів аудіовізуальний твір, відеограма, організація колективного управління, примірник твору, публічне виконання, фонограма та інш., закріплюється визначення поняття кабельна ретрансляція.

Пропонується зобов’язати телерадіоорганізації щороку, до 31 березня, подавати до Національної ради звіт за попередній (звітний) рік діяльності про використання об’єктів авторських та суміжних прав, а саме – музичних творів, аудіовізуальних творів, фонограм (відеограм) та зафіксованих у них виконань – у теле- радіоефірі телерадіоорганізації. Форма звіту, порядок його складання та розгляду затверджуються Національною радою.

3. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування організацій колективного управління №7030 від 17.08.2017р.

Ініціатори: Іонова М.М., Кондратюк О.К., Геращенко І.В., Співаковський О.В., Княжицький М.Л., Гринів І.О., Галасюк В.В.

Проектом пропонується закріпити, що доходи (прибутки) неприбуткових організацій колективного управління використовуються для реалізації мети таких організацій – здійснення колективного управління майновими авторськими та (або) суміжними правами, збір коштів, отриманих за використання авторських та (або) суміжних прав, або інвестування отриманих доходів від прав, та розподіл зібраних коштів між членами організацій колективного управління та іншими правовласниками.

Передбачається виключити організації колективного управління з переліку неприбуткових організацій, виплати яких не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку на доходи фізичних осіб.