Advocacy

Моніторинг ІТК за 04 жовтня 2017 року

05-10-2017

У цьому випуску:

Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики

Результати засідання Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики

Комітет з питань інформатизації та зв’язку

Результати засідання Комітету з питань інформатизації та зв’язку

 

Результати засідання Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики

 

Сьогодні, 4 жовтня, відбулося чергове засідання Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики, на якому було розглянуто проект Закону про внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" щодо удосконалення механізмів забезпечення прозорості власності аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації № 6762 від 18.07.2017р. та прийнято рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект у першому читанні за основу за умови його подальшого суттєвого доопрацювання.

Ініціатори: Княжицький М.Л., Сочка О.О., Бригинець О.М., Денисенко В.І.

Проектом пропонується змінити поняття афілійована особа, закріплюються визначення понять вирішальний вплив на управління або діяльність юридичної особи, значний вплив на управління або діяльність юридичної особи, ключовий учасник, юридична особа, стосовно якої не існує контролерів-фізичних осіб, трастова конструкцієя (траст).

Передбачається, що Національна рада може здійснювати дослідження питання дотримання ліцензіатом або заявником, який подав заяву про видачу ліцензії, вимог щодо прозорості структури власності в таких випадках:

а) при розгляді заяв про видачу, продовження, переоформлення ліцензії на мовлення або ліцензії провайдера програмної послуги (при розгляді заяв про видачу та (або) продовження ліцензій перевірка дотримання зазначених вимог проводиться незалежно від прийняття окремого рішення Національної ради про перевірки такої інформації);

б) при перевірці виконання ліцензіатом вимог частини дев’ятої статті 40, частини другої статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (обов’язок щороку, до 31 березня, подавати  звіт про свою структуру власності);

в) на підставі звернення ліцензіата або заявника;

г) при перевірці відомостей, наведених у зверненнях громадян, юридичних осіб органів державної влади або органів місцевого самоврядування, а також відомостей, оприлюднених в засобах масової інформації, стосовно зміни даних, передбачених абзацами п’ятим, шостим частини четвертої статті 27 Закону України «Про телебачення і радіомовлення».

Встановлюється порядок подання та перелік відомостей, на підставі яких можна встановити наявність або відсутність підстав для визнання структури власності ліцензіата прозорою.

За наявності обґрунтованих сумнівів у достовірності наданої інформації, Національна рада вправі витребувати від ліцензіата або заявника копії документів, що дають змогу зробити висновок про майновий стан будь-якого з власників суб’єкта інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення, в тому числі.

Передбачаються умови, за яких структура власності ліцензіата або заявника визнається непрозорою. Визнання структури власності ліцензіата непрозорою є підставою для відмови у видачі, продовженні або переоформленні ліцензії.

До підстав для анулювання ліцензії додано факт суборенди каналу і факт невідповідності ліцензіата вимогам прозорості власності.

 

Результати засідання Комітету з питань інформатизації та зв’язку

 

Сьогодні, 4 жовтня, відбулося чергове засідання Комітету з питань інформатизації та зв’язку, на якому було розглянуто проект Закону про внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" щодо удосконалення механізмів забезпечення прозорості власності аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації № 6762 від 18.07.2017р. та прийнято рішення рекомендувати профільному Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики повернути законопроект на доопрацювання.

Ініціатори: Княжицький М.Л., Сочка О.О., Бригинець О.М., Денисенко В.І.

Проектом пропонується змінити поняття афілійована особа, закріплюються визначення понять вирішальний вплив на управління або діяльність юридичної особи, значний вплив на управління або діяльність юридичної особи, ключовий учасник, юридична особа, стосовно якої не існує контролерів-фізичних осіб, трастова конструкцієя (траст).

Передбачається, що Національна рада може здійснювати дослідження питання дотримання ліцензіатом або заявником, який подав заяву про видачу ліцензії, вимог щодо прозорості структури власності в таких випадках:

а) при розгляді заяв про видачу, продовження, переоформлення ліцензії на мовлення або ліцензії провайдера програмної послуги (при розгляді заяв про видачу та (або) продовження ліцензій перевірка дотримання зазначених вимог проводиться незалежно від прийняття окремого рішення Національної ради про перевірки такої інформації);

б) при перевірці виконання ліцензіатом вимог частини дев’ятої статті 40, частини другої статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (обов’язок щороку, до 31 березня, подавати  звіт про свою структуру власності);

в) на підставі звернення ліцензіата або заявника;

г) при перевірці відомостей, наведених у зверненнях громадян, юридичних осіб органів державної влади або органів місцевого самоврядування, а також відомостей, оприлюднених в засобах масової інформації, стосовно зміни даних, передбачених абзацами п’ятим, шостим частини четвертої статті 27 Закону України «Про телебачення і радіомовлення».

Встановлюється порядок подання та перелік відомостей, на підставі яких можна встановити наявність або відсутність підстав для визнання структури власності ліцензіата прозорою.

За наявності обґрунтованих сумнівів у достовірності наданої інформації, Національна рада вправі витребувати від ліцензіата або заявника копії документів, що дають змогу зробити висновок про майновий стан будь-якого з власників суб’єкта інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення, в тому числі.

Передбачаються умови, за яких структура власності ліцензіата або заявника визнається непрозорою. Визнання структури власності ліцензіата непрозорою є підставою для відмови у видачі, продовженні або переоформленні ліцензії.

До підстав для анулювання ліцензії додано факт суборенди каналу і факт невідповідності ліцензіата вимогам прозорості власності.