Advocacy

Моніторинг ІТК за 07 листопада 2017 року

07-12-2017

У цьому випуску:

Верховна Рада України

Результати пленарного засідання

 

Результати пленарного засідання

 

Сьогодні, 7 листопада 2017 року, на пленарному засіданні Верховної Ради України було прийнято наступні законопроекти:

1. Проект Виборчого кодекус України № 3112-1 від 02.10.2015р.прийнято у першому читанні за основу.

Ініціатори: Парубій А.В., Черненко О.М., Ємець Л.О.

Проектом здійснюється кодифікація виборчого законодавства, при цьому зводяться у єдиний нормативно-правовий акт і положення, що стосуються передвиборчої агітації.

Проектом передбачається, що передвиборна агітація в засобах масової інформації усіх форм власності фінансується за рахунок коштів Державного бюджету та за рахунок коштів виборчого фонду суб’єкта виборчого процесу здійснюється на умовах рівної оплати за одиницю ефірного часу чи друкованої площі.

Матеріали передвиборної агітації, розміщені у засобах масової інформації, мають бути чітко відокремлені від іншої інформації, у тому числі від комерційної реклами, незалежно від форм чи способів їх подання, таким чином, щоб їх можна було ідентифікувати як такі. Змішування агітаційних матеріалів та комерційної реклами не допускається. Включення до інформаційних теле- і радіопрограм (випусків новин) передвиборних агітаційних матеріалів суб’єктів виборчого процесу також забороняється.

Проектом передбачається, що засіб масової інформації, який надав ефірний час або друковану площу одному кандидату чи партії (організації партії) – суб’єкту виборчого процесу, не може відмовити у наданні ефірного часу чи друкованої площі на тих же умовах іншому кандидату чи партії (організації партії) – суб’єкту того ж виборчого процесу. Проектом передбачені окремі випадки, у яких засіб масової інформації може відмовити у наданні ефірного часу.

Також закріплюється, що впродовж 15 хвилин до і після теле-, радіотрансляції передвиборної агітаційної теле-, радіопрограми кандидата чи партії (організації партії) забороняється на тому ж каналі мовлення в будь-якій формі коментувати чи оцінювати зміст передвиборної агітаційної програми, дії кандидата чи суб’єкта його висування.

Неперервна тривалість ефірного часу, який надається суб’єкту виборчого процесу за рахунок коштів його виборчого фонду, не може бути меншою від трьох хвилин.

Час мовлення, відведений на передвиборну агітацію на радіо та телебаченні, не може перевищувати 20 відсотків фактичного обсягу мовлення протягом астрономічної доби телерадіоорганізацією будь-якої форми власності. Телерадіоорганізації також мають право створювати та поширювати у прямому ефірі передачі за участю кандидатів, їх довірених осіб, уповноважених осіб партій (організацій партій) – суб’єктів виборчого процесу у формі передвиборних дебатів чи дискусій, час мовлення яких не враховується у межі 20 відсотків. Зазначені передачі повинні бути організовані у цикл передач однакового формату з метою забезпечити можливість участі у них усіх кандидатів чи партій (організацій партій) – суб’єктів виборчого процесу за їх бажанням. Телерадіоорганізація може створити лише один цикл таких передач під час виборчого процесу.

Телерадіоорганізації зобов’язані здійснювати аудіо-, відеозаписи усіх передач, що містять ознаки передвиборної агітації, і зберігати їх протягом тридцяти днів з дня офіційного оприлюднення результатів виборів (за рішенням Центральної виборчої комісії, головної виборчої комісії відповідних місцевих виборів, письмовим запитом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення зобов’язані надавати у визначений у вказаному рішенні строк всю інформацію про виділення ефірного часу суб’єкту відповідного виборчого процесу для проведення передвиборної агітації, а в разі необхідності - копії відповідних угод, платіжних документів і передач у запису на плівці та інших носіях інформації).

Проектом також закріплюється порядок застосування права на відповідь. Така відповідь не вважається передвиборною агітацією.

2. Проект Виборчий кодекс України №3112 від 16.09.2015р.відхилено та знято з розгляду.

Ініціатор: Писаренко В.В.

Проектом здійснюється кодифікація виборчого законодавства, при цьому зводяться у єдиний нормативно-правовий акт і положення, що стосуються передвиборчої агітації та політичної реклами.

Разом з тим, у Проекті містяться деякі зміни та уточнення, що стосуються проведення передвиборчої агітації. Так, серед іншого, Проектом передбачається, що телерадіоорганізації самостійно визначають кількість ефірного часу, присвяченого відповідним суб’єктам відповідного виборчого процесу, у передачах (циклах передач). У зазначених передачах (циклах передач) телерадіоорганізації повинні дотримуватися вимоги рівного розподілу ефірного часу, присвяченого кожному відповідному суб’єкту, допускаючи відхилення для окремого суб’єкта від середнього обсягу ефірного часу не більш як на 15 відсотків.

Не допускається поширення редакційних чи авторських коментарів, інших оціночних суджень як позитивного, так і негативного характеру стосовно кандидатів, суб’єктів їх висування телерадіоорганізаціями, що беруть участь в інформаційному забезпеченні виборів під час поширення відповідної інформації у передачах новин чи інших інформаційних передачах (циклах передач).

Забороняється оприлюднення чи поширення в інший спосіб результатів опитування громадської думки, пов’язаних з виборами, протягом останніх п’яти днів перед днем голосування.

Також, впродовж 20 хвилин до і після теле-, радіотрансляції передвиборної агітаційної теле-, радіопрограми кандидата чи партії (організації партії) забороняється на тому ж каналі мовлення в будь-якій формі коментувати чи оцінювати зміст передвиборної агітаційної програми, дії кандидата чи суб’єкта його висування.

Розцінки вартості одиниці друкованої площі та одиниці ефірного часу для проведення передвиборної агітації за рахунок коштів відповідного бюджету чи за рахунок коштів виборчих фондів суб’єктів виборчого процесу встановлюються відповідним засобом масової інформації не пізніш як на десятий день виборчого процесу у розмірі, що не може перевищувати розміру середньоарифметичного значення ціни за комерційну рекламу (рекламу, розповсюдження якої має на меті отримання прибутку) за перші дев’ять з дванадцяти календарних місяців, що передують місяцю початку виборчого процесу.

3. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної підтримки кінематографії в Україні №3238-д від 09.06.2017р.прийнято у другому читанні та в цілому.

Ініціатори: Южаніна Н.П., Кондратюк О.К., Подоляк І.І., Княжицький М.Л., Червакова О.В., Гринів І.О., Кірш О.В., Севрюков В.В., Павленко Ю.О., Абдуллін О.Р., Горват Р.І., Курячий М.П., Ричкова Т.Б., Безбах Я.Я., Мацола Р.М. та інш.

Проектом вносяться зміни щодо коригувань фінансового результату (зменшення та збільшення) для більш чіткого відображення субсидій, отриманих платником податку - суб’єктом кінематографії України для повернення частини кваліфікованих витрат.

Передбачається незбільшення фінансового результату на суму сплаченого роялті, у випадку, якщо об’єкт інтелектуальних прав виник в Україні і був переданий закордон з урахуванням специфіки  галузі кінематографії.

Пропонується передбачити, що не вважається додатковим благом платника податку сплачена суб’єктом кінематографії вартість товарів та послуг, а саме: проїзду, проживання, харчування, охорони, страхування, медичного обслуговування, тренування, навчання, що пов’язані із участю такого платника податку  у виробництві аудіовізуальних творів, що виробляються (створюються) суб’єктами кінематографії України, якщо це передбачено умовами договору з такими платниками податку та / або режисерським   сценарієм   аудіовізуального твору.

4. Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо державної підтримки кінематографії в Україні №3239-д від 09.06.2017р.прийнято у другому читанні та в цілому.

Ініціатори: Южаніна Н.П., Кондратюк О.К., Подоляк І.І., Княжицький М.Л., Червакова О.В., Гринів І.О., Кірш О.В., Севрюков В.В., Павленко Ю.О., Абдуллін О.Р., Горват Р.І., Курячий М.П., Ричкова Т.Б., Безбах Я.Я., Мацола Р.М. та інш.

Проектом пропонується доповнити Митний кодекс, закріпивши підходи до державного фінансування у галузі кінематографії та створити механізми залучення приватних коштів в індустрію.

Передбачається, що до 1 січня 2023 року звільняються від оподаткування ввізним митом при ввезенні на митну територію України товари, що входять до складу національної кінематографічної спадщини та товари, призначені для використання у кінематографічній діяльності, що ввозяться на митну територію України суб’єктами кінематографії яким, відповідно до Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні», надається державна підтримка, за такими кодами згідно з УКТ ЗЕД: 3706, 3920 73 10 00, 3923 40 10 00, 8525, 8529, 9002, 9007, 9010, 9405.

5. Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо державної підтримки кінематографії в Україні № 3240 від 06.10.2015р. передано на повторне друге читання.

Ініціатори: Кондратюк Олена Костянтинівна, Гринів Ігор Олексійович, Червакова Ольга Валеріївна, Подоляк Ірина Ігорівна, Абдуллін Олександр Рафкатович. Медуниця Олег Вячеславович.

Проектом пропонуються включити до джерел формування спеціального фонду Державного бюджету України в частині доходів:

- кошти, сплачені суб’єктами кінематографії за розгляд заяв на отримання державних субсидій на виробництво (створення) фільму (ігрового, анімаційного тощо), телевізійного фільму, телевізійного серіалу, для повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених суб’єктом кінематографії при виробництві (створенні) фільму;

- надходження від реалізації майнових прав на використання фільмів, вихідних матеріалів фільмів та фільмокопій, створених за кошти Державного бюджету України, в тому числі за кошти Державного фонду підтримки кінематографії України, реалізації суб’єктами кінематографії, які отримали від держави субсидії на створення (виробництво) фільмів, майнових прав на використання таких фільмів, вихідних матеріалів фільмів та фільмокопій, а також від реалізації майнових прав на використання фільмів та фільмових матеріалів, які відповідно до планів виробництва Держкіно УРСР, Міністерства культури УРСР та їх правонаступників у 1953 - 1991 роках створені (вироблені) за рахунок державних (бюджетних) коштів на державних кіностудіях та належать державі;

- кошти, отримані відповідно до законодавства про лотереї.

За рахунок вказаних джерел передбачається фінансування Державного фонду підтримки кінематографії України.