Advocacy

Моніторинг ІТК за 8 лютого 2018 року

08-02-2018

 

8 лютого 2018
У цьому випуску:
Верховна Рада України
Результати пленарного засідання
Комітет з питань науки і освіти
Результати засідання Комітету з питань науки і освіти
 
       
Результати пленарного засідання
Сьогодні, 8 лютого, на пленарному засіданні Верховної Ради України було прийнято проект Постанови про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2018 році №7274 від 10.11.2017р.
Ініціатори: Єленський В.Є., Княжицький М.Л., Лесюк Я.В.
Проектом передбачається відзначення наступних днів пам’яті у 2018 році:
-       310 років з дня Батуринської трагедії (02.11.1708);
-       100 років з дня початку «червоного терору» – злочинної репресивної політики комуністичного режиму (05.09.1918); 
-       85-ті роковини Голодомору 1932–1933 років в Україні (день пам‘яті – 25.11.2018);
-       75 років з часу Корюківської трагедії (01–02.03.1943, день пам‘яті – 01.03.2018).
 
Результати засідання Комітету з питань науки і освіти
7 лютого відбулося засідання Комітету з питань науки і освіти, на якому прийняли рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти у першому читанні за основу проект Закону про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав № 7466 від 28.12.2017р.
Ініціатор: Гройсман В.Б. Кабінет Міністрів України
Проектом пропонується прийняти новий Закон про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав, у якому закріплюється порядок управління майновими правами у сфері авторського права, визначаються засади та механізми діяльності організацій колективного управління.
Зокрема, проектом закріплюються поняття користувач, правовласник, кабельна ретрансляція, вносяться зміни та доповнення до визначень термінів організація колективного управління, Установа.
Передбачається, що правовласники мають право вільно обирати організацію колективного управління, яка буде управляти їх майновими правами, обирати на які саме об’єкти та які саме майнові авторські і (або) суміжні права передавати в управління.
Організації колективного управління мають право управляти на території України майновими правами іноземних правовласників на основі договорів з аналогічними іноземними організаціями, в тому числі й про представництво прав. Організації колективного управління можуть доручати на основі договорів з аналогічними іноземними організаціями управляти на колективній основі за кордоном майновими правами українських правовласників, у тому числі й про представництво прав.
Керівним органом ОКУ є загальні збори. На загальних зборах організації колективного управління мають право приймати участь та реалізовувати своє право голосу всі члени організації колективного управління.
Виключно до компетенції загальних зборів організації колективного управління відноситься вирішення таких питань:
-       загальної політики розподілу коштів, що підлягають перерахуванню правовласникам, у тому числі затвердження положення про розподіл організацією колективного управління зібраної винагороди (відрахувань);
-       загальної політики утримання із сум зібраної винагороди сум, необхідних для покриття виправданих та підтверджених документами витрат, пов’язаних з виконанням функцій організацій колективного управління, та на культурні, соціальні та (або) навчальні цілі;
-       призначення та звільнення аудитора для проведення аудиторської перевірки;
-       затвердження щорічного звіту про діяльність організації колективного управління;
-       використання незапитаної винагороди.
Вирішення інших питань діяльності організації колективного управління можуть бути делеговані наглядовому органу організації колективного управління.
Крім щорічних загальних зборів, кожна організація колективного управління утворює наглядовий орган для здійснення поточного контролю за діяльністю організацій колективного управління, контролю за діяльністю керівництва організації колективного управління та реалізації повноважень, делегованих загальними зборами.
Організації колективного управління здійснюють від імені та в інтересах правовласників такі функції:
1) укладають з користувачами договори про надання дозволу на використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав на основі невиключної ліцензії та договори збору винагороди за використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав;
2) укладають договори з іншими організаціями колективного управління (у тому числі іноземними);
3) збирають, розподіляють та виплачують зібрану винагороду за використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав правовласникам;
4) звертаються від свого імені до суду за захистом прав правовласників та вчиняють інші дії, передбачені законодавством, необхідні для захисту майнових прав правовласників, в інтересах яких організація здійснює діяльність;
5) забезпечують ведення реєстрів правовласників, а також об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, майновими правами щодо яких управляє організація;
6) проводять моніторинг правомірного використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав згідно із своєю сферою діяльності та щодо об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, майнові права на які передані їм в управління.
Проектом передбачається можливість правовласників вимагати вилучення своїх прав з управління організації колективного управління, припинення дій щодо надання дозволів на використання їх об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, дій щодо збору винагороди за використання їх об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, дій щодо звернень до суду за захистом їх прав тощо (далі – заява про вилучення), а також випадки, у яких колективне управління є обов’язковим і подання заяви про вилучення не допускається.
Законопроектом визначено засади діяльності організацій колективного управління, зокрема, порядок акредитації та реєстрації ОКУ, сфери акредитації, а також порядок скасування акредитації, порядок ведення Реєстру організацій колективного управління, порядок збору та розподілення винагороди з користувачів, а також виплати зібраної та розподіленої винагороди.
 
Якщо ви не бажаєте отримувати розсилку моніторингу, будь ласка, надішліть відповідь на цей лист про виключення вас зі списку розсилки

 

У цьому випуску: 

Верховна Рада України

Результати пленарного засідання

Комітет з питань науки і освіти

Результати засідання Комітету з питань науки і освіти

 

       

Результати пленарного засідання

 

Сьогодні, 8 лютого, на пленарному засіданні Верховної Ради України було прийнято проект Постанови про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2018 році №7274 від 10.11.2017р.

Ініціатори: Єленський В.Є., Княжицький М.Л., Лесюк Я.В.

Проектом передбачається відзначення наступних днів пам’яті у 2018 році: 

-  310 років з дня Батуринської трагедії (02.11.1708);

-  100 років з дня початку «червоного терору» – злочинної репресивної політики     

               комуністичного режиму (05.09.1918); 

-  85-ті роковини Голодомору 1932–1933 років в Україні (день пам‘яті – 25.11.2018);

-   75 років з часу Корюківської трагедії (01–02.03.1943, день пам‘яті – 01.03.2018).

 

Результати засідання Комітету з питань науки і освіти

 

7 лютого відбулося засідання Комітету з питань науки і освіти, на якому прийняли рішеннярекомендувати Верховній Раді України прийняти у першому читанні за основу проект Закону про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав № 7466 від 28.12.2017р.

Ініціатор: Гройсман В.Б. Кабінет Міністрів України

Проектом пропонується прийняти новий Закон про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав, у якому закріплюється порядок управління майновими правами у сфері авторського права, визначаються засади та механізми діяльності організацій колективного управління.

Зокрема, проектом закріплюються поняття користувач, правовласник, кабельна ретрансляція, вносяться зміни та доповнення до визначень термінів організація колективного управління, Установа.

Передбачається, що правовласники мають право вільно обирати організацію колективного управління, яка буде управляти їх майновими правами, обирати на які саме об’єкти та які саме майнові авторські і (або) суміжні права передавати в управління.

Організації колективного управління мають право управляти на території України майновими правами іноземних правовласників на основі договорів з аналогічними іноземними організаціями, в тому числі й про представництво прав. Організації колективного управління можуть доручати на основі договорів з аналогічними іноземними організаціями управляти на колективній основі за кордоном майновими правами українських правовласників, у тому числі й про представництво прав.

Керівним органом ОКУ є загальні збори. На загальних зборах організації колективного управління мають право приймати участь та реалізовувати своє право голосу всі члени організації колективного управління.

Виключно до компетенції загальних зборів організації колективного управління відноситься вирішення таких питань:

-       загальної політики розподілу коштів, що підлягають перерахуванню правовласникам, у тому числі затвердження положення про розподіл організацією колективного управління зібраної винагороди (відрахувань);

-       загальної політики утримання із сум зібраної винагороди сум, необхідних для покриття виправданих та підтверджених документами витрат, пов’язаних з виконанням функцій організацій колективного управління, та на культурні, соціальні та (або) навчальні цілі;

-       призначення та звільнення аудитора для проведення аудиторської перевірки;

-       затвердження щорічного звіту про діяльність організації колективного управління;

-       використання незапитаної винагороди.

Вирішення інших питань діяльності організації колективного управління можуть бути делеговані наглядовому органу організації колективного управління.

Крім щорічних загальних зборів, кожна організація колективного управління утворює наглядовий орган для здійснення поточного контролю за діяльністю організацій колективного управління, контролю за діяльністю керівництва організації колективного управління та реалізації повноважень, делегованих загальними зборами.

Організації колективного управління здійснюють від імені та в інтересах правовласників такі функції:

1) укладають з користувачами договори про надання дозволу на використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав на основі невиключної ліцензії та договори збору винагороди за використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав;

2) укладають договори з іншими організаціями колективного управління (у тому числі іноземними);

3) збирають, розподіляють та виплачують зібрану винагороду за використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав правовласникам;

4) звертаються від свого імені до суду за захистом прав правовласників та вчиняють інші дії, передбачені законодавством, необхідні для захисту майнових прав правовласників, в інтересах яких організація здійснює діяльність;

5) забезпечують ведення реєстрів правовласників, а також об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, майновими правами щодо яких управляє організація;

6) проводять моніторинг правомірного використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав згідно із своєю сферою діяльності та щодо об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, майнові права на які передані їм в управління.

Проектом передбачається можливість правовласників вимагати вилучення своїх прав з управління організації колективного управління, припинення дій щодо надання дозволів на використання їх об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, дій щодо збору винагороди за використання їх об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, дій щодо звернень до суду за захистом їх прав тощо (далі – заява про вилучення), а також випадки, у яких колективне управління є обов’язковим і подання заяви про вилучення не допускається.

Законопроектом визначено засади діяльності організацій колективного управління, зокрема, порядок акредитації та реєстрації ОКУ, сфери акредитації, а також порядок скасування акредитації, порядок ведення Реєстру організацій колективного управління, порядок збору та розподілення винагороди з користувачів, а також виплати зібраної та розподіленої винагороди.