Advocacy

Моніторинг ІТК за 2 березня 2018 року

02-03-2018

У цьому випуску:

Верховна Рада України

Результати пленарного засідання

Новий законопроект

Зареєстровано проект Закону про особливості провадження гастрольно-концертної діяльності особами, які беруть участь у видовищних заходах на території держави-агресора та на тимчасово окупованій території України

Комітет з питань культури і духовності

6 березня відбудеться робоча нарада щодо проблемних питань реалізації Закону України «Про кінематографію» в частині затвердження Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України, та юридичних наслідків таких дій

Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики

14 березня відбудеться засідання Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики

 

 

Результати пленарного засідання

 

1 березня на пленарному засіданні Верховної Ради України було прийнято за основу у першому читанні проект Закону про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав № 7466 від 28.12.2017р.

Ініціатори: Гройсман В.Б. Кабінет Міністрів України

Проектом пропонується прийняти новий Закон про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав, у якому закріплюється порядок управління майновими правами у сфері авторського права, визначаються засади та механізми діяльності організацій колективного управління.

Зокрема, проектом закріплюються поняття користувач, правовласник, кабельна ретрансляція, вносяться зміни та доповнення до визначень термінів організація колективного управління, Установа.

Організації колективного управління мають право управляти на території України майновими правами іноземних правовласників на основі договорів з аналогічними іноземними організаціями, в тому числі й про представництво прав. Організації колективного управління можуть доручати на основі договорів з аналогічними іноземними організаціями управляти на колективній основі за кордоном майновими правами українських правовласників, у тому числі й про представництво прав.

Керівним органом ОКУ є загальні збори. На загальних зборах організації колективного управління мають право приймати участь та реалізовувати своє право голосу всі члени організації колективного управління.

Виключно до компетенції загальних зборів організації колективного управління відноситься вирішення таких питань:

-       загальної політики розподілу коштів, що підлягають перерахуванню правовласникам, у тому числі затвердження положення про розподіл організацією колективного управління зібраної винагороди (відрахувань);

-       загальної політики утримання із сум зібраної винагороди сум, необхідних для покриття виправданих та підтверджених документами витрат, пов’язаних з виконанням функцій організацій колективного управління, та на культурні, соціальні та (або) навчальні цілі;

-       призначення та звільнення аудитора для проведення аудиторської перевірки;

-       затвердження щорічного звіту про діяльність організації колективного управління;

-       використання незапитаної винагороди.

Вирішення інших питань діяльності організації колективного управління можуть бути делеговані наглядовому органу організації колективного управління.

Організації колективного управління здійснюють від імені та в інтересах правовласників такі функції:

1) укладають з користувачами договори про надання дозволу на використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав на основі невиключної ліцензії та договори збору винагороди за використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав;

2) укладають договори з іншими організаціями колективного управління (у тому числі іноземними);

3) збирають, розподіляють та виплачують зібрану винагороду за використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав правовласникам;

4) звертаються від свого імені до суду за захистом прав правовласників та вчиняють інші дії, передбачені законодавством, необхідні для захисту майнових прав правовласників, в інтересах яких організація здійснює діяльність;

5) забезпечують ведення реєстрів правовласників, а також об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, майновими правами щодо яких управляє організація;

6) проводять моніторинг правомірного використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав згідно із своєю сферою діяльності та щодо об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, майнові права на які передані їм в управління.

Проектом передбачається можливість правовласників вимагати вилучення своїх прав з управління організації колективного управління, припинення дій щодо надання дозволів на використання їх об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, дій щодо збору винагороди за використання їх об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, дій щодо звернень до суду за захистом їх прав тощо (далі – заява про вилучення), а також випадки, у яких колективне управління є обов’язковим і подання заяви про вилучення не допускається.

Законопроектом визначено засади діяльності організацій колективного управління, зокрема, порядок акредитації та реєстрації ОКУ, сфери акредитації, а також порядок скасування акредитації, порядок ведення Реєстру організацій колективного управління, порядок збору та розподілення винагороди з користувачів, а також виплати зібраної та розподіленої винагороди.

 

Новий законопроект

 

У Верховній Раді України зареєстрований проект Закону про особливості провадження гастрольно-концертної діяльності особами, які беруть участь у видовищних заходах на території держави-агресора та на тимчасово окупованій території України № 8085 від 01.03.2018р.

Ініціатори: Медуниця О.В., Амельченко В.В., Лапін І.О., Тимошенко Ю.В., Рудик С.Я., Бондар М.Л., Гопко Г.М., Артюшенко І.А., Головко М.Й., Крулько І.І., Кишкар П.М.

Проектом пропонується прийняти новий закон, у якому закріплюються умови та порядок здійснення гастрольно-концертної діяльності на території держави-агресора та/або на тимчасово-окупованій території  України, ведення Реєстру осіб що здійснюють таку гастрольно-концертну діяльність, а також вносяться зміни до Законів України про «Про телебачення і радіомовлення» та «Про рекламу».

Зокрема, у Законі України «Про телебачення та радіомовлення» пропонується передбачити, що під час трансляції телерадіоорганізацією передачі, учасником якої є особа, включена до Реєстру осіб, що провадять гастрольно-концертну діяльність на території держави-агресора та/або на тимчасово окупованій території України, або під час трансляції телерадіоорганізацією аудіовізуального твору, автором чи виконавцем якого є така особа інформація про це із зазначенням прізвища та імені цієї особи надається телеаудиторії у вигляді візуальної позначки (титрів), а радіоаудиторії  за допомогою тексту диктора.

Правила розміщення та вимоги до цієї інформації встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Закріплюється санкція у вигляді штрафу у розмірі 10% розміру ліцензійного збору у випадку трансляції передачі, учасником якої є особа, включена до Реєстру осіб, що провадять гастрольно-концертну діяльність на території держави-агресора та/або на тимчасово окупованій території України, або трансляціїю телерадіоорганізацією аудіовізуального твору, автором чи виконавцем якого є така особа, без дотримання вищезазначених вимог.

У Законі України «Про рекламу» пропонується заборонити рекламувати гастрольний захід, учасником  якого є особа, включена до Реєстру осіб, що провадять гастрольно-концертну діяльність на території держави-агресора та/або на тимчасово окупованій території України  або поширювати рекламу товару, який містить музичний або аудіовізуальний твір, автором або виконавцем якого є така особа без розміщення інформації про це із вказуванням прізвища та ініціалів цієї особи.  Ця інформація повинна займати на афішах,  інших  рекламних засобах не  менше  10  відсотків загальної площі, обсягу, тривалості реклами щодо конкретного заходу або продукції.

 

Робоча нарада Комітету з питань культури і духовності

 

6 березня у Комітеті з питань культури і духовності відбудеться робоча нарада щодо проблемних питань реалізації Закону України «Про кінематографію» в частині затвердження Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України, та юридичних наслідків таких дій. Зокрема, обговорюватимуться питання удосконалення правових механізмів регулювання порядку формування Переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці України.

Час проведення: 6 березня 2018 року, о 15.00.

Місце проведення: вул. Банкова, 6-8, кімн. №209.

 

Засідання Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики

 

14 березня відбудеться засідання Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики, на якому планується розглянути Звіт Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення за 2017 рік.